Przetargi i zamówienia - przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8041497 2021-04-14
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie wydzielenia pomieszczeń z hali 202 oraz hali 214 w obiekcie PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30 w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8051166 2021-04-14
godz. 12:00
Mazowieckie Modernizacja budynków ZKO PSE S.A. w Bydgoszczy w zakresie przystosowania do przepisów p.poż.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052180 2021-04-19
godz. 10:00
Dolnośląskie JGZW_2021_09_Wykonanie robót budowlano - montażowych Etap I w ramach zadania pn. Odtworzenie budynku Flotacji i Młynowni w Rejonie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066362 2021-04-21
godz. 11:00
Mazowieckie Modernizacja budynków w OZG Gdańsk oraz w Gazowni Żukowo SIWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064633 2021-04-21
godz. 23:59
Dolnośląskie JGKL RS 2021 Wykonywanie napraw budynków uszkodzonych w wyniku działalności górniczej oraz wykonywanie zabezpieczeń profilaktyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064566 2021-04-22
godz. 09:00
Mazowieckie Modernizacja pomieszczeń biurowych Straży Ochrony Kolei Wykonanie prac modernizacyjnych pomieszczeń biurowych w Posterunku Straży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073697 2021-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na budynku Posterunku Odgałęźnego LW – Legnica Wschód. 1.Całość przedmiotu zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067362 2021-04-27
godz. 00:00
Dolnośląskie 1 Modernizacja budynku wraz z przebudową układu komunikacyjnego. Etap I - prace budowlane 1,00 task

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)