Przetargi i zamówienia - malowanie, remont, wykończenie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8048313 2021-04-14 Mazowieckie Roboty budowlano-montażowe przy istniejącym Domu Kultury Polskiej w Wilnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059343 2021-04-14
godz. 10:30
Mazowieckie Remont budynku Urzędu Pocztowego Białobrzegi, ul. 11 listopada 28, 26-800 Białobrzegi Radomskie Zakres rzeczowy przedmiotu zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073233 2021-04-14
godz. 23:59
Dolnośląskie RFP_PR_NITROERG_PUR_45565_2021 Remont posadzki bud N-13

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8040928 2021-04-15
godz. 10:00
Mazowieckie Poprawa warunków pracy na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8036794 2021-04-16
godz. 11:00
Śląskie Wykonanie remontu pomieszczeń warsztatu Wydziału Mechanicznego (RU) na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052390 2021-04-16
godz. 11:00
Mazowieckie Remont Urzędu Pocztowego Bytom 2 ul. Karola Miarki 2 Skrócony opis przedmiotu zamówienia: remont nawierzchni placu manewrowego, re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060115 2021-04-16
godz. 12:00
Małopolskie Konserwacja pomieszczenia w budynku Senacka 1 Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052180 2021-04-19
godz. 10:00
Dolnośląskie JGZW_2021_09_Wykonanie robót budowlano - montażowych Etap I w ramach zadania pn. Odtworzenie budynku Flotacji i Młynowni w Rejonie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8056334 2021-04-19
godz. 11:00
Mazowieckie Remont UP Jastrzębie Zdrój ul. Łowicka 2 Przedmiot zamówienia obejmuje remont pokrycia dachu oraz rampy rozładowczej wraz ze schod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068210 2021-04-19
godz. 12:00
Podlaskie W poszukiwaniu modelowych rozwiązań 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji w ramach bie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067190 2021-04-20
godz. 10:00
Mazowieckie Remont budynku administracyjnego PP SA przy pl. Niepodległości 2 w Kielcach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069805 2021-04-20
godz. 11:00
Mazowieckie Remont UP Warszawa 46, ul. Piastów Śląskich 29 Wykonanie remontu UP Warszawa 46, ul. Piastów Śląskich 29

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064633 2021-04-21
godz. 23:59
Dolnośląskie JGKL RS 2021 Wykonywanie napraw budynków uszkodzonych w wyniku działalności górniczej oraz wykonywanie zabezpieczeń profilaktyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064777 2021-04-22
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie stanowiska do rozładunku kamienia przy szybie IV dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział Staszic-Wujek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053191 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostaw koniecznych dla realizacji zadania pn. „Adaptacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062971 2021-04-22
godz. 11:00
Śląskie Wykonanie remontu pomieszczeń warsztatu Wydziału Mechanicznego (RU) na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062703 2021-04-23
godz. 12:00
Mazowieckie Dostosowanie obiektów i urządzeń do wymogów Rozporządzenia Komisji UE z dnia 24 listopada 2017 r. dotyczącego stanu zagrożenia i s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071598 2021-04-25
godz. 23:59
Dolnośląskie Modernizacja rampy zewnętrznej usytuowanej przy Magazynie Wyrobów Gotowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072909 2021-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie Remont piwnic budynku nr 3 zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej realizowany na potrzeby Polskiej Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071444 2021-04-27
godz. 23:59
Dolnośląskie PR_NITROERG_PUR_2021_39916_Wykonanie remontu obiektu M-5 etap II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065272 2021-04-30
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu żelbetowej wieży przesypowej pomostów technologicznych nr 13 i 14 dla ZPM Oddział K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)