Przetargi i zamówienia - obiekty zabytkowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9017785 2022-07-07 Mazowieckie Remont dachu budynku frontowego oraz oficyny Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989165 2022-07-07
godz. 09:00
Śląskie Wymiana pokrycia dachowego ze strzechy słomianej na trzech budynkach: szopie na siano z Kobióra GPE-236, chałupie z Dziećkowic GPE-52 oraz szopie z Ligoty GPE-51 Przeprowadzenie prac ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991620 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap III.” 1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8992367 2022-07-07
godz. 09:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest remont cmentarza wojennego w miejscowości Milejów.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:• demontaż starego obramowania betonowego kwatery (podmurówka o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003316 2022-07-07
godz. 09:00
Mazowieckie Prace konserwatorskie i restauratorskie w Bibliotece Króla – etap I 1) Przedmiot zamówienia polega na realizacji prac konserwatorskich i restauratorskich w Bibliotece Króla – etap I....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8980987 2022-07-07
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta (w tym: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie, 2. Ratusz Miejski w Ornecie). 1. Przedmiotem zamówienia jest „Rewitaliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8987854 2022-07-07
godz. 10:00
Małopolskie „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym ul. Sienkiewicza 34a w Miechowie” I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu wymianę pokrycia dachowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993113 2022-07-07
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja Domu Kultury - Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków wraz z zagospodarowaniem historycznego placu rynkowego wsi Wola Gułowska” Modernizacja Domu Kultury - Pomnika Czynu Bojo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993135 2022-07-07
godz. 10:00
Dolnośląskie „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Dolnośląska 38 ” - III postępowanie przetargowe Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996915 2022-07-07
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest: wymiana (rekonstrukcja) stolarki okiennej w budynku szkoły (Pałacu ,,Florianka,,) przy ul. Basztowej 8 w Krakowie.Zadanie obejmuje wykonanie łącznie 13 szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9019601 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie OPRACOWANIE EKSPERTYZY BUDOWLANEJ BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005785 2022-07-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu mieszkalnego nr 5 przy al. Jana Pawła II 41 w Szczecinie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej Opracowanie dokumentacji pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004610 2022-07-07
godz. 11:00
Śląskie Ochrona parku zabytkowego usytuowanego na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Brynku – etap II 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona parku zabytkowego usytuowanego na terenie zespo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006118 2022-07-07
godz. 11:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej bud. mieszkal. przy ul. ks. St. Suchowolca 25E i 25G w Białymstoku Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wybudowanie tężni ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8990733 2022-07-07
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie „Stębark (pole bitwy pod Grunwaldem), ruiny kaplicy pobitewnej pw. Najświętszej Maryi Panny (XV w.): pilne prace konserwatorskie i restauratorskie” 1. Przedmiotem zamówienia obejmuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008015 2022-07-07
godz. 12:00
Małopolskie Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej poszerzenia korytarza i drzwi do czytelni Ksiąg Wieczystych, od nowo projektowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994804 2022-07-07
godz. 13:00
Wielkopolskie Rozbiórkę i translokację na teren skansenu w Osieku chałupy szkieletowej zlokalizowanej we wsi Święta k. Złotowa, Święta ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012187 2022-07-07
godz. 23:59
Wielkopolskie Podwykonawca na elewacje Opis Dzień dobry. Szukam firmy podwykonawczej do pracy na elewacjach zabytkowych i nie tylko. Wszelkie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991913 2022-07-08
godz. 09:00
Pomorskie Kontynuacja przebudowy pawilonu nr XX 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy części pawilonu nr XX prawe skrzydło parteru i I piętra zgodnie z SWZ i jej załącznikami, za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010200 2022-07-08
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Rewitalizacja parku podworskiego Kuntersztyn przy ul. Kochanowsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8990720 2022-07-08
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy tarasie oraz elewacji Pałacu ks. Czartoryskich w Puławach 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa uszkodzeń elewacji, tarasu, portyku p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994173 2022-07-08
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą: „Remont werandy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Domu Kseni na Izbę Pamięci” do zadania: „Odbudowa Domu Kseni w Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994890 2022-07-08
godz. 10:00
Lubuskie PRZETARG NA REMONT ELEWACJI ŚCIANY ZACHODNIEJ BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994950 2022-07-08
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP III. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995215 2022-07-08
godz. 10:00
Dolnośląskie Remont budynku pałacowego w Głuchowie Dolnym nr 11 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. Remont budynku pałacowego wGłuchowie Dolnym nr 11. W zakres zamówienia wchodzi:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996734 2022-07-08
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Remont fragmentu dachu (uzupełnienie pokrycia) nad nawa główną Kościoła Zespołu Klasztornego 00. Bernardynów w Skępem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011216 2022-07-08
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie programu konserwatorskiego oraz kompleksowej dokumentacji projektowej remontu, renowacji i konserwacji budynków Zespołu Willowo-Ogrodowego w Gorzowie Wielkopolskim Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005047 2022-07-08
godz. 10:30
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-073/2022 Część 1: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie koncepcji, dokumentacji projektow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986074 2022-07-08
godz. 11:00
Łódzkie "Remont elewacji (naprawa spękań, czyszczenie biologiczne) willi Józefa Richtera – budynku B3 Politechniki Łódzkiej” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych tj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994166 2022-07-08
godz. 11:00
Śląskie Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej Część 1: W ramach przedmiotowego postępowania w części I zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie robót ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)