Przetargi i zamówienia - artykuły, osprzęt - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8438264 2021-10-15
godz. 00:00
Świętokrzyskie Dostawa, artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży na potrzeby zajęć kulinarnych, zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438004 2021-10-15
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Badanie sprawozdania finansowego MPGK Sp. z o. o. w Stargardzie za lata 2021-2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437311 2021-10-15
godz. 00:00
Łódzkie PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437812 2021-10-15
godz. 00:00
Małopolskie Dokonanie zgłoszenia wynalazku P. 437935 Podwójne sprzęgło cierne dla automatycznej przekładni pojazdu silnikowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437793 2021-10-15
godz. 00:00
Małopolskie Dokonanie zgłoszenia wynalazku P.437232 Sposób otrzymywania kompozytu wysokoogniotrwałego z węglika boru i związku międzymetaliczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437792 2021-10-15
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie węzła cieplnego w budynku Morskiego Centrum Nauki przy ul. T. Wendy 6 w Szczecinie 1. Rodzaj zamówienia: zakup i dostawa materiałów, roboty budowlano-montażowe. 2. Przedmiot zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437773 2021-10-15
godz. 00:00
Małopolskie Dokonanie zgłoszenia wynalazku P.436185 Przenośnik wibracyjny oraz sposób sterowania pracą przenośnika wibracyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437725 2021-10-15
godz. 00:00
Małopolskie Dokonanie zgłoszenia wynalazku do EPO [P.437388]Układ urządzeń do akumulacji ciepła nadmiarowego w naturalnej warstwie wodoprzepus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438535 2021-10-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438686 2021-10-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Najem lokalu na prowadzenie kawiarni lub z przeznaczeniem na zakład fryzjerki; budynek, w którym zlokalizowany jest lokal użytkowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438962 2021-10-15
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup respiratorów oraz aparatów do znieczulania dla projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438992 2021-10-15
godz. 00:00
Mazowieckie Zaprojektowanie, dostawę i instalację linii technologicznej do produkcji wielowarstwowych obwodów drukowanych oraz szkolenie personelu i uruchomienie produkcji.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441199 2021-10-15
godz. 00:00
Mazowieckie Wsparcie techniczne platformy SharePoint, aplikacji hostowanych na platformie SharePoint oraz usług współpracujących Wykonawca będ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440515 2021-10-15
godz. 00:00
Wielkopolskie Wymiana istniejących (uszkodzonych) urządzeń na placu zabaw w miejscowości Opatówek Przedmiotem inwestycji jest remont użytkowaneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442117 2021-10-15
godz. 00:00
Śląskie Dostawa 1 szt. plotera drukującego wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz wniesieniem i uruchomieniem urządzenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443002 2021-10-15
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie obsługi serwisowej systemów drukujących firmy XEROX dla potrzeb Zespołu Wydawniczego Dowództwa Generalnego RSZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442408 2021-10-15
godz. 00:00
Mazowieckie Usługi tankowania paliwa do agregatów prądotwórczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443799 2021-10-15
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Krzesło ewakuacyjne - model Everest z silnikiem elektrycznym - 3 sztuki - pokrowiec na krzesło - 3 sztuki - montaż krzeseł na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444050 2021-10-15
godz. 00:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa 16 krzeseł obrotowych do szkolnej pracowni komputerowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443983 2021-10-15
godz. 00:00
Lubelskie Bieżąca obsługa urządzeń Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej w Dysie z podziałem na 5 części: Część 5: Usługi serwisowe w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443974 2021-10-15
godz. 00:00
Śląskie Dostawa mebli i krzeseł biurowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443812 2021-10-15
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa kalendarzy na rok 2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444061 2021-10-15
godz. 00:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Pracowni Serca i Naczyń 2. Udzielanie świadcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443681 2021-10-15
godz. 00:00
Mazowieckie BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SM Górczewska za 2021 -2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445030 2021-10-15
godz. 00:00
Mazowieckie Oszacowanie wartości zamówienia, w tym kosztów realizacji zamówienia, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444940 2021-10-15
godz. 00:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych i szkła laboratoryjnego do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444936 2021-10-15
godz. 00:00
Podkarpackie wykonanie przyrządu PC.3501.000.000^163.000 zgodnie z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją techniczną. Przyrząd przeznaczo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445015 2021-10-15
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie prac remontowych tarasu w budynku Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Opolu W ramach robót budowlanych konieczne jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444997 2021-10-15
godz. 00:00
Mazowieckie Dostawa sprzętu i oprogramowania IT dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446568 2021-10-15
godz. 00:00
Wielkopolskie Usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych Przedmiotem zamówienia jest: usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)