Przetargi i zamówienia - usługi, szkolenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8432649 2021-10-15
godz. 00:00
Podlaskie Wykonanie i montaż kraty w PSG w Dubiczach Cerkiewnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8434270 2021-10-15
godz. 00:00
Małopolskie Ubezpieczenie majątku Spółdzielni na rok 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8434301 2021-10-15
godz. 00:00
Wielkopolskie Dostarczenie torfu do produkcji szkółkarskiej: Opis istotnych warunków zamówienia: 1. Torf o pH 3,0-4,5 (H2O); frakcja 0-30 mm. 2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435226 2021-10-15
godz. 00:00
Śląskie Usługa w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz badań lekarskich z zakresu medycyny pracy na rzecz osób przyjmowanych do pracy i prac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435294 2021-10-15
godz. 00:00
Śląskie wykonanie robót budowlanych - rozbiórki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435752 2021-10-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek na terenie Gminy Miejsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435750 2021-10-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Wybór realizatora projektu Profilaktyka chorób tarczycy- Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów Cele przewid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435748 2021-10-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób płuc na terenie Gminy Miejski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435866 2021-10-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego: Profilaktyka osteoporozy. Głównym celem projektu jest wczesne wykrywanie i zmnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438264 2021-10-15
godz. 00:00
Świętokrzyskie Dostawa, artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży na potrzeby zajęć kulinarnych, zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438004 2021-10-15
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Badanie sprawozdania finansowego MPGK Sp. z o. o. w Stargardzie za lata 2021-2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437311 2021-10-15
godz. 00:00
Łódzkie PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437812 2021-10-15
godz. 00:00
Małopolskie Dokonanie zgłoszenia wynalazku P. 437935 Podwójne sprzęgło cierne dla automatycznej przekładni pojazdu silnikowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437793 2021-10-15
godz. 00:00
Małopolskie Dokonanie zgłoszenia wynalazku P.437232 Sposób otrzymywania kompozytu wysokoogniotrwałego z węglika boru i związku międzymetaliczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437792 2021-10-15
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie węzła cieplnego w budynku Morskiego Centrum Nauki przy ul. T. Wendy 6 w Szczecinie 1. Rodzaj zamówienia: zakup i dostawa materiałów, roboty budowlano-montażowe. 2. Przedmiot zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437773 2021-10-15
godz. 00:00
Małopolskie Dokonanie zgłoszenia wynalazku P.436185 Przenośnik wibracyjny oraz sposób sterowania pracą przenośnika wibracyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437725 2021-10-15
godz. 00:00
Małopolskie Dokonanie zgłoszenia wynalazku do EPO [P.437388]Układ urządzeń do akumulacji ciepła nadmiarowego w naturalnej warstwie wodoprzepus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438535 2021-10-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438686 2021-10-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Najem lokalu na prowadzenie kawiarni lub z przeznaczeniem na zakład fryzjerki; budynek, w którym zlokalizowany jest lokal użytkowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438962 2021-10-15
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup respiratorów oraz aparatów do znieczulania dla projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438992 2021-10-15
godz. 00:00
Mazowieckie Zaprojektowanie, dostawę i instalację linii technologicznej do produkcji wielowarstwowych obwodów drukowanych oraz szkolenie personelu i uruchomienie produkcji.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441199 2021-10-15
godz. 00:00
Mazowieckie Wsparcie techniczne platformy SharePoint, aplikacji hostowanych na platformie SharePoint oraz usług współpracujących Wykonawca będ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440515 2021-10-15
godz. 00:00
Wielkopolskie Wymiana istniejących (uszkodzonych) urządzeń na placu zabaw w miejscowości Opatówek Przedmiotem inwestycji jest remont użytkowaneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442117 2021-10-15
godz. 00:00
Śląskie Dostawa 1 szt. plotera drukującego wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz wniesieniem i uruchomieniem urządzenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443002 2021-10-15
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie obsługi serwisowej systemów drukujących firmy XEROX dla potrzeb Zespołu Wydawniczego Dowództwa Generalnego RSZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442408 2021-10-15
godz. 00:00
Mazowieckie Usługi tankowania paliwa do agregatów prądotwórczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443799 2021-10-15
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Krzesło ewakuacyjne - model Everest z silnikiem elektrycznym - 3 sztuki - pokrowiec na krzesło - 3 sztuki - montaż krzeseł na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444050 2021-10-15
godz. 00:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa 16 krzeseł obrotowych do szkolnej pracowni komputerowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443983 2021-10-15
godz. 00:00
Lubelskie Bieżąca obsługa urządzeń Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej w Dysie z podziałem na 5 części: Część 5: Usługi serwisowe w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443974 2021-10-15
godz. 00:00
Śląskie Dostawa mebli i krzeseł biurowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)