Przetargi i zamówienia - Ekonomia, prawo i organizacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8049195 2021-04-14 Podlaskie Przedłużenie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu pn. W poszukiwaniu modelowych rozwiązań realizowanego na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067819 2021-04-14 Mazowieckie Usługa polegająca na opracowaniu ekspertyzy prawnej w zakresie: 1. Ustalenia czy istnieją możliwości bezlicencyjnego korzystania z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065415 2021-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej wykonanie studium wykonalności w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066201 2021-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej polegającej na przedstawienie d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069074 2021-04-16
godz. 15:00
Mazowieckie Analiza rynku konkurencyjnego Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038198 2021-04-19
godz. 11:00
Mazowieckie Wybór doradcy finansowego do procesu aranżacji i pozyskania finansowania w formule project finance dla budowy morskich farm wiatro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038508 2021-04-19
godz. 11:00
Mazowieckie Wybór doradcy finansowego do procesu aranżacji i pozyskania finansowania w formule project finance dla budowy morskich farm wiatro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8024150 2021-04-19
godz. 23:59
Mazowieckie Wsparcie zadań FNP jako IW POIR w ramach działania 4.4 PO IR poprzez realizację projektu Pomocy Technicznej PO IR w latach 2019-20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032387 2021-04-20
godz. 12:00
Mazowieckie Pozyskanie praw do nieruchomości dla linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Mikułowa - Świebodzice.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073885 2021-04-21
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej polegającej na przeprowadzeniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072901 2021-04-26
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie strategii podatkowej zgodnie z wymogami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068138 2021-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie Strategii Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedmiot niniejszego Zamówienia stanowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8016907 2021-06-01
godz. 00:00
Małopolskie Stanowisko asystenta w Grupie Ewolucji i Interakcji Organizmalnych IB PAN. Stanowisko asystenta w Grupie Ewolucji i Interakcji Org...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)