Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8984159 2022-07-07 Pomorskie Szukam kursów przedłużania włosów- Gdańsk Szukam kursów przedłużania włosów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007332 2022-07-07 Zachodniopomorskie Usługa szkoleniowa - Zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012299 2022-07-07 Małopolskie Zlecę przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL - Dobczyce Zlecę przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL. Zainteresowanych prosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012306 2022-07-07 Kujawsko-Pomorskie Zlecę przeprowadzenie kursu samodzielnego księgowego Zlecę przeprowadzenie kursu samodzielnego księgowego. Zainteresowanych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012585 2022-07-07 Małopolskie Przeprowadzenie szkolenia w specjalności: Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012969 2022-07-07 Małopolskie Usługa polegająca na przygotowaniu i realizacji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska (10. edycji)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9013503 2022-07-07 Małopolskie Przeprowadzenie kursu ECDL w projekcie: Aktywizacja w Dobczycach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9013530 2022-07-07 Małopolskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej w zakresie: Makijaż permanentny usta i brwi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017314 2022-07-07 Śląskie Przeprowadzenie szkolenia: Operator żurawia wieżowego dla jednej osoby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017292 2022-07-07 Śląskie Przeprowadzenie szkolenia: Usuwanie wgnieceń karoserii PDR dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020205 2022-07-07 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020215 2022-07-07 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999391 2022-07-07
godz. 09:00
Małopolskie Usługa szkolenia - kurs kosztorysowania robót budowlanych w programie BIMestiMate dla pracowników Pionu Kanclerza AGH na różnych poziomach zaawansowania - Kc-zp.272-279/22 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002286 2022-07-07
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa przeprowadzenia cykli prelekcji podczas wykładów w czasie szkolenia pracowników medycznych w ramach projektu pn.: „Realizacja szkoleń personelu medycznego (...)". TP-169/22/KT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006188 2022-07-07
godz. 09:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B wraz z egzaminem państwowym dla 10 uc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005369 2022-07-07
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 15 osób bezrobotnych w zakresie „Kurs kucharza z egzaminem czeladniczym” Przeprowadzenie szkolenia dla 15 os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005432 2022-07-07
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyberzagrożeń w ramach projektu Cyfrowa Gmina Zgodnie z rozdziałem IV do SWZ oraz załącznikiem nr 8 do SWZ ROŚ.271.13....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007959 2022-07-07
godz. 09:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby/podmiotu do przeprowadzenia indywidualnych warsztatów psychoedukacyjnych prowadzonych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007147 2022-07-07
godz. 09:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby/podmiotu do przeprowadzenia indywidualnych warsztatów psychoedukacyjnych prowadzonych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009345 2022-07-07
godz. 09:00
Wielkopolskie IN.271.6.30.2022 Rozwój cyfrowy Gminy Stęszew oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” programu operac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007802 2022-07-07
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Cyfrowa Gmina Część 1: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz monitorów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia przeznaczonego na potrzeby działania Urzędu Miast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009226 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów dla od 7 do 10 rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej z terenu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008745 2022-07-07
godz. 09:00
Wielkopolskie Cyfrowa Polska - Doposażenie serwerowni, przeprowadzenie szkoleń oraz zakup laptopów. Rozwój cyfrowy Gminy Stęszew oraz wzmo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009738 2022-07-07
godz. 09:00
Podkarpackie Czas na aktywność zawodową Część 1 Identyfikacja potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem IPD Identyfikacja obejmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008414 2022-07-07
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Szwaczka" Szkoleniem będzie objęta grupa do 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu, kierowanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994933 2022-07-07
godz. 10:00
Lubelskie Kursy „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia" oraz „Wykonywanie usług kelnerskich” (wraz z właściwą kwalifikacją) Część 1: Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9001787 2022-07-07
godz. 10:00
Wielkopolskie Doradztwo indywidualne oraz kompleksowa organizacja warsztatów specjalistycznych dla 65JST wdrażających standard obsługi inwestora Przedmiotem zamówienia jest doradztwo indywidualne or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007961 2022-07-07
godz. 10:00
Małopolskie „Na stałej drodze włączenia” Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego Obsł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005103 2022-07-07
godz. 10:00
Śląskie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: Kurs Kelnerski, Kurs Barmański,Kurs Baristy, Kurs Sporządzania Sushi dla ZST w Mikołowie, ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w Łaziskach Górnych, E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006126 2022-07-07
godz. 10:00
Mazowieckie Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Sieci PIFE na zlecenie Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Część 1: Szkoleni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)