Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7335995 2020-02-19
godz. 11:00
Małopolskie Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Matematyczno-Fiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337020 2020-02-19
godz. 14:00
Łódzkie Organizacji i przeprowadzenie kursu e-learningowego z języka angielskiego w ilości 60 godzin dla 10 uczestników projektu pt. Rozwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337167 2020-02-19
godz. 23:59
Mazowieckie 47/2020 usługa: -prowadzenia przez 5 trenerów/instruktorów podnoszenia ciężarów lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326033 2020-02-20 Świętokrzyskie Przygotowanie i przeprowadzenie w 2020 r. łącznie 4 godzin wykładów profilaktycznych (h = 60 min.) dla uczestników Programów Polit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331840 2020-02-20 Mazowieckie POSTĘPOWANIE NR 17/ NCBR Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie dwóch trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń, przygo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331838 2020-02-20 Dolnośląskie Organizacja wspólnych międzypokoleniowych warsztatów łączących pokolenia: Cz. 1 - Warsztaty pn. „Podróże w czasie”, Cz. 2 – Warszt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331784 2020-02-20 Pomorskie Szkolenie dla nauczycieli Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu roboty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331749 2020-02-20 Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/WSH/IIIM-P-S/2020 dot. wyboru Wykonawców prowadzących warsztaty dla SENIORÓW z zakresu technik pamięciowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331751 2020-02-20 Małopolskie Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów dla Uczestników projektu "Stała ścieżka zawodowa" ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331775 2020-02-20 Łódzkie Zaproszenie do złożenia oferty - „Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych: Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331777 2020-02-20 Małopolskie Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów pn: ”Podstawy przedsiębiorczości” w ramach Projektu pn. „Liderzy Integ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332823 2020-02-20 Wielkopolskie Przeprowadzenie szkolenia z zakresu English for work dla pracowników administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wymagany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334151 2020-02-20 Łódzkie 13/2020/CNZ Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym obejmuje przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Specjalista ds. obsł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334154 2020-02-20 Podlaskie Przeprowadzenie szkoleń” Certyfikowany audytor lean w magazynie i intralogistyce” i „Audyt wewnętrzny 5s” w ramach projektu „PB202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335048 2020-02-20 Podlaskie Przeprowadzenie szkoleń Certyfikowany audytor lean w magazynie i intralogistyce i Audyt wewnętrzny 5s w ramach projektu PB2020-Zin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338040 2020-02-20 Wielkopolskie Przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338147 2020-02-20 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338677 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zewnętrznego pn. Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą MS Office dla 2 osób. Szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331878 2020-02-20
godz. 08:00
Małopolskie wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć Numer referencyjny: MGOPS.1.2020/AŚ 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323353 2020-02-20
godz. 08:30
Małopolskie Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pn. „Coaching Edukacyjny” dla WIMiIP KC-zp.272-5/20 Numer referencyjny: KC-zp.272-5/20 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327845 2020-02-20
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Organizacja przeprowadzenie i obsługę szkolenia dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizowanego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332120 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.9.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332101 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.7.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332097 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.6.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332110 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.8.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334874 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.4.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281129 2020-02-20
godz. 09:30
Śląskie Przeprowadzenie 51 cykli aktywizacyjno-szkoleniowych w ramach PO WER 2014–2020 Część I AŚ BytomCykle szkoleniowo-aktywizacyjne:— t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320291 2020-02-20
godz. 09:30
Pomorskie DAZ-Z.272.2.2020 DAZ-Z.272.2.2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu spawania różnymi metodami oraz kursu ręcznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321338 2020-02-20
godz. 09:30
Pomorskie Kursy z zakresu spawania różnymi metodami (MIG-131, MAG-136) oraz kursu ręcznego cięcia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczniów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283706 2020-02-20
godz. 10:00
Lubelskie Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych Służby Więzien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)