Przetargi i zamówienia - Warszawa - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7332120 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.9.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332101 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.7.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332097 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.6.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332110 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.8.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334874 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.4.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336283 2020-02-20
godz. 11:00
Mazowieckie Zaprojektowanie, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń ogólnorozwojowych z 4 zakresów tematycznych dla pracowników Banku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323998 2020-02-20
godz. 12:30
Mazowieckie Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Wizerunek instytucji kultury w mediach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323987 2020-02-20
godz. 13:30
Mazowieckie Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Fundusze na kulturę. Szkolenie na start.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330681 2020-02-21
godz. 00:00
Mazowieckie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w związku z realizacją projektu Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333007 2020-02-21
godz. 00:00
Mazowieckie Zorganizowanie szkoleń z zakresu ocen pracowniczych w służbie cywilnej Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333364 2020-02-21
godz. 00:00
Mazowieckie Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „AgilePM® & AgileBA® Foundation” z egzaminami AgilePM® Fundation i AgileBA® F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333642 2020-02-21
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa - przeprowadzenie identyfiakcji potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodwoego, w ty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336104 2020-02-21
godz. 00:00
Mazowieckie Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie wykładów z zakresu standardów oraz ćwiczeń z orientacji przestrzennej w ramach s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333346 2020-02-21
godz. 09:00
Mazowieckie WOF/8/2020 Organizacja specjalistycznych zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w War...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332585 2020-02-21
godz. 10:00
Mazowieckie Wynajem osi strzeleckich w celu przeprowadzenia strzelań szkoleniowych na kursach doskonalących z wyszkolenia strzeleckiego w 2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333499 2020-02-21
godz. 10:00
Mazowieckie Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – Zumba, Zumba Gold dla mieszkańców m.st. Warszawy Numer referencyjny: UD-I-WZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7313484 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń organizowanych w ramach realizacji projektu pn.: Wdrożenie Zintegrowanego P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7310240 2020-02-21
godz. 16:00
Mazowieckie Program szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329293 2020-02-24
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych, z podziałem na części: 1. część I zamówienia: „Konsultacje z doradcą zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334133 2020-02-24
godz. 00:00
Mazowieckie Nabór uzupełniający na ekspertów do realizacji Projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335545 2020-02-24
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie podręcznika symulacji medycznej dla nauczycieli/instruktorów oraz opracowanie dodatku e-learningowego do podręcznika ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339509 2020-02-24
godz. 00:00
Mazowieckie Organizacja i przeprowadzenie porównań międzylaboratoryjnych i szkoleń oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie monitor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339255 2020-02-24
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Innowacyjny Obóz Naukowy SmartUP Przedmiotem zamówienia jest usługa identyfi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338066 2020-02-24
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu -spawanie termitowe szyn i rozjazdów wraz z egzaminem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337778 2020-02-24
godz. 09:45
Mazowieckie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleńpn.: Kurs przygotowujący do międzynarodowego egzaminu z certyfikatem TOEFL z native speake...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326918 2020-02-24
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie usługi szkolenia teoretycznego i symulatorowego personelu latającego wykonującego loty na samolocie G-550 roku 2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342082 2020-02-24
godz. 10:00
Mazowieckie 0301.ELZ.260.2.12.2020 przeprowadzenie dwóch szkoleń oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych z tematu Analiza strategiczna prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342519 2020-02-24
godz. 12:00
Mazowieckie BF-II.3710.5.2020 Obsługa szkolenia obronnego i zapewnienie usługi hotelowej, gastronomicznej, konferencyjnej i transportowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336917 2020-02-25
godz. 00:00
Mazowieckie Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla lekarzy w zakresie diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób układu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336920 2020-02-25
godz. 00:00
Mazowieckie Świadczenie usługi trenerskiej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych dla lekarzy w ramach Projektu nr P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)