Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: małopolskie - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7291112 2020-01-27
godz. 00:00
Małopolskie Szkolenie z języka angielskiego zgodnie z porozumieniem STANAG 6001 zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280757 2020-01-27
godz. 00:00
Małopolskie Warsztaty „grupowych treningów kompetencji społecznych z elementami kreowania wizerunku” dla 4 kobiet w celu włączenia osób wykluc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289624 2020-01-27
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe na szkolenie zawodowe ,,Język angielski" w ramach projektu współfinansowanego z EFS - OLKUSZ Szkolenie zawodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280755 2020-01-27
godz. 00:00
Małopolskie „coachingu indywidualnego” 01.02.2020 do 21.12.2020 (80 57 0000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego) Przedmiot zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291584 2020-01-27
godz. 11:00
Małopolskie Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Promocja i finansowanie projektu artystycznego dla studentów kierunków: Sztuka i Media ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282518 2020-01-27
godz. 13:00
Małopolskie Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Mało...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296092 2020-01-27
godz. 23:59
Mazowieckie 11/2020 usługa: -prowadzenia przez 3 trenerów/instruktorów szermierki na wózkach lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289810 2020-01-28
godz. 00:00
Podlaskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, PWSZ w Suwałkach w ramach proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7252113 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzanie kursów zawodowych w 2020 roku, dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu krakowskiego w ramach projektu p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291883 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/F4xP/POWER/2020 dotyczące świadczenia usług trenerskich podczas cyklu warsztatów: „Autoprezentacja”, „Twor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292817 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr 1/01/2020 dotyczące projektu „Nowy zawód – nowe możliwości” Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289268 2020-01-28
godz. 00:00
Małopolskie Przeprowadzenie pogłębionych konsultacji materiałów dydaktycznych do zajęć: 1. Hurtownie danych i nierelacyjne bazy danych 2. Ucze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288859 2020-01-28
godz. 00:00
Małopolskie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia praktycznego - Budowanie nalotu dowódczego 92h dla jednego uczestnika p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289812 2020-01-29
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie na przeprowadzenie zajęć indywidualnych z języka włoskiego dla kadry Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischner...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291011 2020-01-29
godz. 00:00
Śląskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291043 2020-01-29
godz. 00:00
Opolskie ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295808 2020-01-29
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZO/PJN/ZSS/2020 dotyczące realizacji zamówienia publicznego na „Usługi szkoleniowe indywidualne dla specjalis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295853 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie WYBÓR TRENERÓW LOKALNYCH TIK. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292819 2020-01-29
godz. 00:00
Małopolskie Prowadzenie szkoleń edukacyjno-informacyjnych dla kadr POZ/ medycyny pracy w ramach projektu „Kształtowanie świadomości zdrowotnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293915 2020-01-29
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe na szkolenie zawodowe ,,Pracownik domu opieki z kursem komputerowym w ramach projektu współfinansowanego z EFS ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291882 2020-01-29
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów i wsparcia indywidualnego CZĘŚĆ A 1) Przeprowadzenie warsztatów pt. „ROZGRYŹĆ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295857 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na świadczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295954 2020-01-29
godz. 12:00
Małopolskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294269 2020-01-30
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest usługa trenerska polegająca na przeprowadzeniu cyklu warsztatów w zakresie kompetencji liderskich i pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294513 2020-01-30
godz. 00:00
Małopolskie Przeprowadzenie kursu pn.: „Terapia N.A.P. (ang. Neuro-ortopedic Activity-dependant Plasticity) Neuro-ortopedyczna plastyczność za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294519 2020-01-30
godz. 00:00
Małopolskie usługa trenerska polegająca na przeprowadzeniu cyklu warsztatów w zakresie kompetencji komunikacyjnych Przedmiotem niniejszego za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298659 2020-01-30
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/01/2.16/2020/AKIE dot. opracowania oraz przeprowadzenia szkoleń Lider projektu Stowarzyszenie Europartne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284493 2020-01-30
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa będzie wykonywana w ramach projektu „Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych”. Celem projektu jest zwiększenie możl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297154 2020-01-30
godz. 08:30
Małopolskie Usługa szkolenia dla pracowników WIMiIP z zakresu nauczania języka angielskiego średniozaawansowanego na poziomie B2: - dla 10 osó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283427 2020-01-30
godz. 09:30
Małopolskie Usługa certyfikowanego szkolenia pn. Szkoła Tutorów dla WGiG i WIMiP-Kc-zp.272-13/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)