Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7288328 2020-01-24
godz. 00:00
Łódzkie Przeprowadzenie kursu stacjonarnego na poziomie I, kursu wyrównawczego na poziomie I i II i kursu doskonalącego na poziomie II jęz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285701 2020-01-27
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPLD/2020/OUT Usługi szkoleniowo-doradcze: wsparcie dostosowane do potrzeb przedsiębiorców (Uczestników P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296092 2020-01-27
godz. 23:59
Mazowieckie 11/2020 usługa: -prowadzenia przez 3 trenerów/instruktorów szermierki na wózkach lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289810 2020-01-28
godz. 00:00
Podlaskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, PWSZ w Suwałkach w ramach proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289305 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów: TELC(lub równoważnych zg.z ESOKJ) z języka angielskiego na poziomie A2 dla 12 Uczestników/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289622 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów: TELC(lub równoważnych zg.z ESOKJ) z języka angielskiego na poziomie A1 dla 36 Uczestników/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291883 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/F4xP/POWER/2020 dotyczące świadczenia usług trenerskich podczas cyklu warsztatów: „Autoprezentacja”, „Twor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292817 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr 1/01/2020 dotyczące projektu „Nowy zawód – nowe możliwości” Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290410 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia "Opiekun osoby starszej/niesamodzielnej"wraz z egzaminem wewnętrznym Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287276 2020-01-28
godz. 00:00
Łódzkie Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu etykiety i kultury biznesowej pn. „Kulturalny Biznesmen” adresowanego do stude...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292888 2020-01-28
godz. 00:00
Łódzkie Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb i opracowania IPD uczestników projektu 1. Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291011 2020-01-29
godz. 00:00
Śląskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291043 2020-01-29
godz. 00:00
Opolskie ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295808 2020-01-29
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZO/PJN/ZSS/2020 dotyczące realizacji zamówienia publicznego na „Usługi szkoleniowe indywidualne dla specjalis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295853 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie WYBÓR TRENERÓW LOKALNYCH TIK. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291890 2020-01-29
godz. 00:00
Łódzkie Świadczenie usługi trenerskiej polegającej na przeprowadzeniu 8 cykli szkoleniowych składających z ośmiu dwudniowych modułów m.in....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295857 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na świadczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292833 2020-01-29
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe w ramach proj. RPLD.09.01.01-10-B010/18 Zakres zapytania: Szkolenia zawodowe: prowadzące do uzyskania kwalif...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298931 2020-01-29
godz. 09:30
Łódzkie Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie speqalistycznym Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla piel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293323 2020-01-29
godz. 10:00
Łódzkie Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu zajęć specjalistycznych z użyciem zestawów ratowniczych do udzielania kwalifikowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293642 2020-01-29
godz. 15:30
Łódzkie Organizacja szkolenia w zakresie Operator koparko - ładowarki kl. III 2. Liczba uczestników: 2-3 osoby 3. Czas trwania szkolenia: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295817 2020-01-30
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zapytanie ofertowe nr 4/RPLD.11.02.01/2019 na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów IC3/IC3 Spark Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298659 2020-01-30
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/01/2.16/2020/AKIE dot. opracowania oraz przeprowadzenia szkoleń Lider projektu Stowarzyszenie Europartne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284493 2020-01-30
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa będzie wykonywana w ramach projektu „Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych”. Celem projektu jest zwiększenie możl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296930 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/7/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296494 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/6/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298669 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie POSTĘPOWANIE NR 13/ NCBR Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń, przygotowują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295779 2020-01-31
godz. 00:00
Łódzkie Przeprowadzenie trzech specjalistycznych kursów w związku z realizacją projektu pn.: „Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295786 2020-01-31
godz. 00:00
Łódzkie Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w formie warsztatowej w związku z realizacją projektu pn.: „Mega szóstka – rozwijanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298611 2020-01-31
godz. 00:00
Łódzkie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstawowych wiadomości i umiejętności obsługi komputera z elementami gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)