Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubuskie - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7290743 2020-01-27
godz. 14:00
Lubuskie Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Wizualizacja architektoniczna w programie 3DS MAX i CORONA,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296092 2020-01-27
godz. 23:59
Mazowieckie 11/2020 usługa: -prowadzenia przez 3 trenerów/instruktorów szermierki na wózkach lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289810 2020-01-28
godz. 00:00
Podlaskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, PWSZ w Suwałkach w ramach proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291883 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/F4xP/POWER/2020 dotyczące świadczenia usług trenerskich podczas cyklu warsztatów: „Autoprezentacja”, „Twor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290423 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPLB/2020/SZD Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292817 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr 1/01/2020 dotyczące projektu „Nowy zawód – nowe możliwości” Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296054 2020-01-28
godz. 14:00
Lubuskie Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Operator maszyn budowlanych do robót ziemnych kl. III: koparko-ladowarki wszystkie typy, ładow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291011 2020-01-29
godz. 00:00
Śląskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291043 2020-01-29
godz. 00:00
Opolskie ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295808 2020-01-29
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZO/PJN/ZSS/2020 dotyczące realizacji zamówienia publicznego na „Usługi szkoleniowe indywidualne dla specjalis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295853 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie WYBÓR TRENERÓW LOKALNYCH TIK. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295857 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na świadczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289541 2020-01-29
godz. 09:00
Lubuskie Usługa w zakresie przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297434 2020-01-29
godz. 12:00
Lubuskie Szkolenia dla pracowników OPS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297339 2020-01-30
godz. 00:00
Lubuskie Nabór na stanowisko doradcy personalnego - trenera personalnego w ramach projektu "Lepsze jutro II" Zadanie 3. Integracja społeczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297341 2020-01-30
godz. 00:00
Lubuskie Nabór na stanowisko doradcy personalnego - informatyka w ramach projektu "Lepsze jutro II" Zadanie 3. Integracja społeczna. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298659 2020-01-30
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/01/2.16/2020/AKIE dot. opracowania oraz przeprowadzenia szkoleń Lider projektu Stowarzyszenie Europartne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284493 2020-01-30
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa będzie wykonywana w ramach projektu „Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych”. Celem projektu jest zwiększenie możl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296930 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/7/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296494 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/6/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298669 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie POSTĘPOWANIE NR 13/ NCBR Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń, przygotowują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298668 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie POSTĘPOWANIE NR 12/ NCBR Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń, przygotowują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300674 2020-01-31
godz. 14:00
Lubuskie Przeprowadzenie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej z zakresu Drwal - operator pilarki;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296938 2020-02-03
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/PT/2020 - Przygotowanie szkoleń e-learningowych oraz ich administrowanie na platformie internetowej w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299766 2020-02-03
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/1/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290400 2020-02-03
godz. 00:00
Wielkopolskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej i zajęć dod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299469 2020-02-03
godz. 14:00
Lubuskie Przygotowanie i przeprowadzenie trzech trzydniowych szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodzin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299460 2020-02-03
godz. 14:00
Lubuskie Przygotowanie i przeprowadzenie trzech dwudniowych szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296937 2020-02-04
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/8/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296940 2020-02-04
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/9/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)