Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7282786 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa polegająca na organizacji wizyt studyjnych i praktycznych zadań projektowych wraz z zapewnieniem mentorów oraz udział przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287252 2020-01-27
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1/PL/2020 na wybór doradcy biznesowego w ramach projektu ”Przedsiębiorcze Lubelskie" w ramach Regionalnego P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287263 2020-01-27
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 2/PL/2020 na wybór doradcy biznesowego w ramach projektu ”Przedsiębiorcze Lubelskie" w ramach Regionalnego P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288336 2020-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje zawodowe studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lubl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291905 2020-01-27
godz. 12:00
Lubelskie Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka polskiego zamawianych na potrzeby projektu pt. Kształcenie pielęgniarek w języku an...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296092 2020-01-27
godz. 23:59
Mazowieckie 11/2020 usługa: -prowadzenia przez 3 trenerów/instruktorów szermierki na wózkach lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289810 2020-01-28
godz. 00:00
Podlaskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, PWSZ w Suwałkach w ramach proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291883 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/F4xP/POWER/2020 dotyczące świadczenia usług trenerskich podczas cyklu warsztatów: „Autoprezentacja”, „Twor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289274 2020-01-28
godz. 00:00
Lubelskie PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ: szkolenia zawodowe w ramach projektu „VIA SUBSYDIUM” Przedmiotem zamówienia jest: A. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298564 2020-01-28
godz. 00:00
Lubelskie Organizacja kursów/szkoleń w ramach projektu "Aktywni mieszkańcy Gminy Niedźwiada" Przedmiot zamówienia będzie obejmował organiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292817 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr 1/01/2020 dotyczące projektu „Nowy zawód – nowe możliwości” Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290476 2020-01-28
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr NS/11.2/4/01/2020 na prowadzenie zajęć ruchowych z uczestnikami Klubu Aktywnego Seniora w Dziennym Domu Pomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291377 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1/KD/2020 na wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia FLORYSTA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291888 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników/czek Projektu na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293494 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 na zakup usługi doradczej-analitycznej w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach niemieckim ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291011 2020-01-29
godz. 00:00
Śląskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291043 2020-01-29
godz. 00:00
Opolskie ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291891 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 4/EDZ/2020 na przeprowadzenie szkolenia "Kurs trenerski" Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przepr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295808 2020-01-29
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZO/PJN/ZSS/2020 dotyczące realizacji zamówienia publicznego na „Usługi szkoleniowe indywidualne dla specjalis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295853 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie WYBÓR TRENERÓW LOKALNYCH TIK. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292892 2020-01-29
godz. 00:00
Mazowieckie Przygotowanie i przeprowadzenie 16-godzinnego szkolenia z obszaru NOWE TECHNOLOGIE w procesie legislacyjnym dla 17 +/- 5 osób (kos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291698 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie 3/KD/2020 na wybór Wykonawców do organizacji i przeprowadzenia szkoleń "Operator wózków widłowych" 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295857 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na świadczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292868 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr NS/11.2/4/01/2020 na prowadzenie zajęć ruchowych z uczestnikami Klubu Aktywnego Seniora w Dziennym Domu Pomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291692 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 2/KD/2020 na wybór Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia " Programy biurowe w administracji" Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294278 2020-01-30
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa trenerska - przeprowadzenie całości lub części szkolenia „Konserwator - pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296485 2020-01-30
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prowadzenia warsztatów/zajęć, spotkań dla 30 osób w wieku 50+ w ramach projektu pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295761 2020-01-30
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1/ZK/BKiA/2020 - Usługa przeprowadzenia szkoleń inspektora ochrony przeciwpożarowej dla max. 25 uczestników ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298659 2020-01-30
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/01/2.16/2020/AKIE dot. opracowania oraz przeprowadzenia szkoleń Lider projektu Stowarzyszenie Europartne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282907 2020-01-30
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 2/2020/IT Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie Zasady konkurencyjności na realizację usługi poleg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)