Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7277867 2020-01-24
godz. 12:00
Zachodniopomorskie 84/2019/KSz Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi zgrzewarek doczołowych i elektrooporowych rur PE oraz zgrzewania rur PE m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286260 2020-01-27
godz. 00:00
Dolnośląskie Szkolenia z zakresu zarządzania projektami IT wraz z egzaminami certyfikacyjnymi dla Uczestników Projektu 1. Część - szkolenie z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287251 2020-01-27
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie superwizji w ramach projektu „Razem możemy więcej!” Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7245704 2020-01-27
godz. 08:45
Zachodniopomorskie Zorganizowanie i przeprowadzenie 45 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zwanych dalej kursami dla osób osadzonych w jednostkach peni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296092 2020-01-27
godz. 23:59
Mazowieckie 11/2020 usługa: -prowadzenia przez 3 trenerów/instruktorów szermierki na wózkach lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289810 2020-01-28
godz. 00:00
Podlaskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, PWSZ w Suwałkach w ramach proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291883 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/F4xP/POWER/2020 dotyczące świadczenia usług trenerskich podczas cyklu warsztatów: „Autoprezentacja”, „Twor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292823 2020-01-28
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe Nr 01/01/2020/0096 Gmina Nowogródek Pomorski Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/tre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292817 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr 1/01/2020 dotyczące projektu „Nowy zawód – nowe możliwości” Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292889 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie Przygotowanie i przeprowadzenie 20-godzinnego szkolenia z obszaru ZARZĄDZANIA dla 17 +/- 5 osób (koszt pracy trenera) - uczestnikó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291011 2020-01-29
godz. 00:00
Śląskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291043 2020-01-29
godz. 00:00
Opolskie ,,Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295808 2020-01-29
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ZO/PJN/ZSS/2020 dotyczące realizacji zamówienia publicznego na „Usługi szkoleniowe indywidualne dla specjalis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295853 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie WYBÓR TRENERÓW LOKALNYCH TIK. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292891 2020-01-29
godz. 00:00
Mazowieckie Przygotowanie i przeprowadzenie 20-godzinnego szkolenia z obszaru PRAWA dla 17 +/- 5 osób (koszt pracy trenera) - uczestników proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295857 2020-01-29
godz. 00:00
Lubelskie Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na świadczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288994 2020-01-29
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Kurs języka angielskiego wg. STANAG 6001 Numer referencyjny: 5/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stacjonarnego kurs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280776 2020-01-29
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Opracowanie i implementacja kursu programowania w języku JavaScript w ramach projektu „Implementacja kursu programowania w języku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292969 2020-01-30
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zorganizowanie i przeprowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych w formie spektakli profilaktycznych nie powtarzających się te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296497 2020-01-30
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego dla polskich i niemieckich nauczycieli języka niemieckiego oraz wychowawców przedszkolnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298659 2020-01-30
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/01/2.16/2020/AKIE dot. opracowania oraz przeprowadzenia szkoleń Lider projektu Stowarzyszenie Europartne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284493 2020-01-30
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa będzie wykonywana w ramach projektu „Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych”. Celem projektu jest zwiększenie możl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275646 2020-01-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 1/US/SZP-2/2020 Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 dla studentów Wydziału Elektroniki i Informa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284814 2020-01-30
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Pełnienie funkcji Koordynatora Szkolnego w związku z realizacją projektu pn. Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi współfin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297351 2020-01-31
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wybór trenerów do przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 40 uczestników projektu „Nowoczesny rzemieślnik – wsparcie uczniów Szkoły...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296930 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/7/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296494 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/6/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298669 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie POSTĘPOWANIE NR 13/ NCBR Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń, przygotowują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298625 2020-01-31
godz. 00:00
Zachodniopomorskie zapytanie ofertowe nr 1/W/2020 Zgodnie z treścią zapytania ofertowego zamieszczonego w załączniku Cel zamówienia Zgodnie z treści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298668 2020-01-31
godz. 00:00
Mazowieckie POSTĘPOWANIE NR 12/ NCBR Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń, przygotowują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)