Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe, usługi restauracyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7570966 2020-07-13 Podkarpackie Przeprowadzenie usługi szkoleniowej o nazwie: Kurs technolog robót wykończeniowych dla 1 osoby bezrobotnej, szkolenie realizowane ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571310 2020-07-13 Świętokrzyskie Usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na temat: Metodyka k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572639 2020-07-13 Podlaskie Świadczenie usługi edukacyjnej poprzez przeprowadzenie Szkoleń pn. Szkoła Tutorów Akademickich dla pracowników dydaktycznych Uczel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572849 2020-07-13 Mazowieckie Organizacja i przeprowadzenie w formie zdalnej (online) szkolenia z zakresu zamykania projektów współfinansowanych ze środków unij...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573911 2020-07-13 Małopolskie Przeprowadzenie szkolenia w specjalności: Kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz osób

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573908 2020-07-13 Małopolskie Przeprowadzenie szkolenia w specjalności: Kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz rzeczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578330 2020-07-13 Wielkopolskie Zorganizowanie i realizację szkolenia grupowego: Kurs księgowości małej firmy z ECDL Base B4 dla 4 osób bezrobotnych w ramach proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578479 2020-07-13 Świętokrzyskie Usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na temat: Metodyka k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568351 2020-07-13
godz. 09:00
Mazowieckie 12/WCPR/ZP-US-7/2020 Realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568363 2020-07-13
godz. 10:00
Mazowieckie MCPS.ZP/PG/351-2-1/2020 usługa organizacji i przeprowadzenia 20 jednodniowych (8h każde) szkoleń w formie zdalnej w czasie rzeczyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570962 2020-07-13
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575199 2020-07-13
godz. 12:00
Mazowieckie Przeprowadzenie szkolenia online w zakresie wdrażania i realizowania wytycznych w ramach istniejącej instrukcji kancelaryjnej w In...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572971 2020-07-13
godz. 15:00
Mazowieckie Przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554433 2020-07-14
godz. 00:00
Świętokrzyskie Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń na potrzeby projektu Czas na profesjonalistów – podniesienie jakości kształcenia za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569881 2020-07-14
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi szkoleniowej w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach projektu pn. „ZATRUDNIENI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569879 2020-07-14
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 6/MCRAZ/2020 dotyczące realizacji usługi szkoleniowej w oparciu o zasadę konkurencyjności Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568414 2020-07-14
godz. 00:00
Podlaskie Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów sieciujących pn. „Zarządzanie zespołem osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej” w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569875 2020-07-14
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 2/MCRZ-2.0/2020 dotyczące realizacji usługi szkoleniowej w formie zdalnej (online) w oparciu o zasadę konkur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571343 2020-07-14
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/moduł 2/WSPA-niałaPrzyszłość/2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571342 2020-07-14
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie Ofertowe nr 6/KZ/2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Tester oprogramowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571341 2020-07-14
godz. 00:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie szkolenia i/lub egzaminu zawodowego pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz obsługą komputera - zgodnym z ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571076 2020-07-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Produkcja kursu multimedialnego i wdrożenie na platformę MOOC Kurs MOOC będzie stanowił narzędzie przekazujące podstawową wiedzę ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572484 2020-07-14
godz. 00:00
Mazowieckie Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług trenera rodzin zastępczych Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572496 2020-07-14
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 45/OS/2020 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ODNALEŹĆ SIEBIE” Szczegółowy op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572430 2020-07-14
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe Nr postępowania: 2/SZM/2020 z dnia 06.07.2020 r. na wykonanie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572441 2020-07-14
godz. 00:00
Małopolskie Rozeznanie rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w projekcie "Jestem i działam - Aktywne Dobczyce" Kompleksowe przeprowadzenie kurs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572445 2020-07-14
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi” na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572449 2020-07-14
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi” na te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572454 2020-07-14
godz. 00:00
Śląskie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie egzaminów dla Uczestników projektu "Młodzi, wykwalif...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572463 2020-07-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usługi szkoleń pn. "Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego systemu wspierania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)