Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe, usługi restauracyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
4667668 (brak danych) Digitala verktyg anpassade till skolmiljö med tillhörande tjänster. Upphandlingen avser köp och leasing av digitala verktyg med ti...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4529656 (brak danych) Myndighetsgemensam chefsutbildning. Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket har ett regeringsuppdrag att öka samverkan och...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5564842 (brak danych) Auftragsausbildung 3 Berufsgruppen im Umkreis von max. 100 km von 17509 Rubenow. Auftragsausbildung 3 Berufsgruppen im Umkreis von...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5315320 (brak danych) Procedures Validation and Full Flight Simulator (FFS) (DCA 04/2017). Procedures Validation and Full Flight Simulator (FFS) to eval...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5146182 (brak danych) Avviso Indagine di mercato per procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5062085 (brak danych) PU-17-0196 — Recruitment, Pay, Training and HR Services (RPT Services). The Contracting Authority is procuring the services for an...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5001391 (brak danych) PU-17-0316 — Provision of Structured Problem Solving Training. The programme of learning required is to provide a community of sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4993601 (brak danych) PU-17-0316 — Provision of Structured Problem Solving Training. The programme of learning required is to provide a community of sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4955204 (brak danych) Procedura aperta finalizzata in nome proprio e per conto del soggetto aggregatore, finalizzata alla acquisizione, a lotto intero e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4930701 (brak danych) Re-Opening of the Multi-Provider Light Touch Regime Framework Agreement for the Provision of Training for the Early Years. Norfolk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4927828 (brak danych) 857 Provision of Business Related Mentoring and Workshop Design and Facilitation Services to Nottingham Trent University ERDF Fund...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4876942 (brak danych) 396293-AI901252 Ramavtal för avisnings- och handhavandeutbildning. Denna upphandling avser ramavtal för avisningsutbildning samt h...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4861032 (brak danych) Acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad en la modalidad de teleformación, en los ejercicios 2017/2018, pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4778241 (brak danych) Ausstattung Mechatronik. Das Labor für Mechatronik am Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup, Standort Diepholz, wird ausgestatt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4760979 (brak danych) Accord-cadre formations en technologies de l'information. La présente consultation est un appel d'offres international ouvert. Ell...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4734184 (brak danych) Servicio de asesoramiento y formación a personas emprendedoras y empresas (año 2017). Servicio de asesoramiento y formación a pers...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4715963 (brak danych) Utbildning i fristående kurser för målgrupper inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Upphandlingen avser utbildning i f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4703812 (brak danych) Omtag; ramavtal konsultuppdrag för friluftsliv – strategiska uppdrag (delområde 2A). Upphandling av konsultuppdrag för området str...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4616998 (brak danych) 1:1 elevdatorer för gymnasieskola med tillhörande tjänster. Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på 1:1 elevd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4611867 (brak danych) Digitala verktyg anpassade till befintlig skolmiljö med tillhörande tjänster. Upphandling av digitala verktyg anpassade till befin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4599913 (brak danych) Ledar- och medarbetarutveckling. De i upphandlingen ingående konsultområden är:Del 1. Ledarutveckling:a) Ledarutvecklingsprogram –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4581997 (brak danych) Upphandling av konsulttjänster avseende fortsatt införande av lean. Länsstyrelsen upphandlar konsulttjänster för fortsatt stöd i a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4586943 (brak danych) Grön omsorg Hudiksvall. Meningsfull sysselsättning i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd i Hudiksvalls kommun. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4586898 (brak danych) Kommunikationstjänster. Riksbanken behöver externt stöd såväl inom det kommunikationsstrategiska området, som inom design, grafisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4586860 (brak danych) Ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling. För att utveckla den kultur och stötta de beteenden som stödjer Riksbankens strategi 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4564807 (brak danych) 1494/301/SW/TC/16 Training Services Framework — Manufacturing Leadership, Health and Safety and Continuous Improvement Programmes ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4564951 (brak danych) Formations en anglais. Formations en langue anglaise.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4539994 (brak danych) Kulturskola. Tingsryds kommun inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud gällande drift av kulturkurser för deltagare, som är sk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4543986 (brak danych) Ekologisk odling i Västernorrland. Upphandlingen avser konsulttjänster för rådgivning och gruppaktiviteter inom ekologisk odling i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4514227 (brak danych) KCL-00000855 Organisational Development Training. Scope of requirements:This tender aims to create 5 separate lots over a 4 year p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)