Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe, usługi restauracyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7503172 2020-06-04
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M05ZO03.AST dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Praw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503165 2020-06-05
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Doradca/ekspert ds. budowy i funkcjonowania partnerstw społeczno-gospodarczych Zamówienie dotyczy wyboru wykonawcy, którego zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502903 2020-06-04
godz. 00:00
Śląskie ROPS.PSO.3321.US.32.2020 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502895 2020-06-05
godz. 00:00
Śląskie ROPS.PSO.3321.US.44.2020 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502846 2020-06-02
godz. 23:59
Mazowieckie Świadczenie usługi organizacji technicznej jednodniowych warsztatów z noclegiem dla wojewódzkich komend Policji i regionalnych dyr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502520 2020-05-28
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie montażu materiałów filmowych, nagranych na platformie zoom w ramach szkoleń online realizowanych przez pracowników Wydzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502483 2020-06-03
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502471 2020-05-29
godz. 16:00
Mazowieckie ZD-Z-I.9052.37.2020.AM Przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia w zakresie kursu ratownictwa medycznego dla 1 lekarza i 210 lekarzy den...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502462 2020-06-05
godz. 16:00
Łódzkie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi komputera w ramach projektu Przyszłość w Twoich rękach II, Oś Prioryt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502456 2020-05-29
godz. 16:00
Mazowieckie ZD-Z-I.9052.36.2020.AM Przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia w zakresie kursu orzecznictwa lekarskiego, dla 800 lekarzy i lekarzy de...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502306 2020-06-03
godz. 00:00
Mazowieckie Realizacja zajęć i warsztatów dla uczestników klubu Seniora w ramach projektu pn. Zwiększenie dostępności do usług społecznych w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502298 2020-06-02
godz. 00:00
Mazowieckie Zorganizowanie szkolenia indywidualnego dla osoby bezrobotnej pn.: Kurs spawania blach i rur ze stali niestopowej metodą TIG - spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502291 2020-06-10
godz. 11:30
Śląskie DZP.381.025.2020.UGS Szkolenia certyfikowane, pn. Nowoczesne laboratorium dla kadry dydaktycznej Uczelni (1 edycja) oraz dla stude...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502068 2020-06-03
godz. 00:00
Pomorskie Grupowe warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe Cel zamówienia Szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502016 2020-06-03
godz. 09:00
Śląskie Wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Orzeskim Centrum Możliwości w Orzeszu w ramach projektu „Orzeskie Centrum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501313 2020-06-29
godz. 12:00
Małopolskie Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych oraz określenie zakresu doradztwa indywidualnego wśród 85 JST, które zadeklarowały u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501119 2020-06-26
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/VP/ZK prowadzone w ramach zasady konkurencyjności na opracowanie sylabusów, materiałów dydaktycznych oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501113 2020-06-03
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/B/OWES/2020 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu z zakresu turystyki kulinarnej dla czterech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501052 2020-06-02
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE Nr OSB.ZP.462.2-464.3A/2020 dotyczące wyboru wykonawcy kursów zawodowych zamówienie obejmuje świadczenie usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500930 2020-05-28
godz. 12:00
Lubuskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osoby poszukującej pracy znajdującej się na ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500913 2020-06-03
godz. 00:00
Podlaskie Usługa certyfikowanego szkolenia wraz z certyfikowanym egzaminem Podstawowe szkolenie zarządzanie projektami PMI (Project Manageme...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500907 2020-06-04
godz. 00:00
Małopolskie Zamówienie dotyczy wyboru wykonawców usługi z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla usługi realizowanej w ramach projektu „Kwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500906 2020-06-02
godz. 00:00
Wielkopolskie REALIZACJA USŁUG SZKOLENIOWYCH WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM EGZAMINÓW NADAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE ORAZ WYDANIEM CERTYFIKATÓW, DLA ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500905 2020-06-03
godz. 00:00
Podlaskie Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia wraz z certyfikowanym egzaminem Zarządzanie projektami PMI, certyfikacja CAPM (Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500898 2020-06-03
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2020r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia e-learning - MAGAZYNIER dla uczestników p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500883 2020-06-02
godz. 00:00
Wielkopolskie Zakup min. 1 max. 6 miejsc szkoleniowych na kurs pomoc kuchenna z uprawnieniami do eksploatacji urządzeń zużywających energię elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500863 2020-05-28
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla łącznej ilości 15 osób w wieku 18-25 lat będących uczestnikami i absolwent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500738 2020-05-29
godz. 16:00
Mazowieckie ZD-Z-I.9052.35.2020.AM Przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AID...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500671 2020-06-01
godz. 00:00
Dolnośląskie Wykonanie usług szkoleniowych, tj. przeprowadzenie szkoleń Streetworking w środowisku osób bezdomnych w 2020 roku w związku z real...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500631 2020-06-02
godz. 00:00
Wielkopolskie SZKOŁA ĆWICZEŃ W SUCHYM LESIE – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)