Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe, usługi restauracyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7497243 2020-06-01
godz. 09:00
Opolskie DOA/323/23/2020 Przeprowadzenie warsztatów online (wideo) dla mentee Programu Mentoringu Biznesowego w ramach projektu pn. Koopera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495408 2020-06-01
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla 88 uczestników z jednostek podległych Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie wraz z badania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495393 2020-06-01
godz. 11:00
Śląskie Obsługa wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami UDT i bezpieczną wymianą i eksploatacją butli gazowej LPG aktualizującego kwalifika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498419 2020-06-01
godz. 15:00
Mazowieckie WPs/154/2020/AK konsultacje merytoryczne i przeszkolenie z zakresu klinicznych aspektów treningu uważności w różnych grupach wieko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498532 2020-06-01
godz. 15:00
Śląskie Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu dla zaawansowanych-obsługa Adobe Photoshop dla dwóch osób

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498502 2020-06-01
godz. 23:59
Mazowieckie 12/05/2020 usługa polegająca na prowadzeniu przez trenerów/instruktorów zajęć sekcji sportowej (średnio 1-5 godziny dziennie, śred...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496765 2020-06-02 Wielkopolskie Szczegółowy opis w zapytaniu ofertowym Cel zamówienia Szczegółowy opis w zapytaniu ofertowym Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495454 2020-06-02 Pomorskie Przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminem ECCC lub ECDL oraz kursu opiekuna/ki osoby zależnej uprawniającym do wykonywania z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498652 2020-06-02 Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PODLASKIE/SZKOLENIE/2020 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7497015 2020-06-02 Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dla 1 osoby kursu SEP do 1 KV (eksploatacja) wraz z egzaminem nadając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501052 2020-06-02 Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE Nr OSB.ZP.462.2-464.3A/2020 dotyczące wyboru wykonawcy kursów zawodowych zamówienie obejmuje świadczenie usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500883 2020-06-02 Wielkopolskie Zakup min. 1 max. 6 miejsc szkoleniowych na kurs pomoc kuchenna z uprawnieniami do eksploatacji urządzeń zużywających energię elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499966 2020-06-02 Kujawsko-Pomorskie Wybór wykładowcy oraz instruktora na kursach Spawacz MAG/TIG w projekcie Zbuduj Swoją Przyszłość Przedmiotem zamówienia jest prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502298 2020-06-02 Mazowieckie Zorganizowanie szkolenia indywidualnego dla osoby bezrobotnej pn.: Kurs spawania blach i rur ze stali niestopowej metodą TIG - spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500631 2020-06-02 Wielkopolskie SZKOŁA ĆWICZEŃ W SUCHYM LESIE – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495223 2020-06-02
godz. 09:00
Śląskie IA1/U/20/34/NC Certyfikowane szkolenie-SOLIDWORKS Modelowanie części i złożeń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492878 2020-06-02
godz. 09:30
Śląskie IZ.271.31.2020 Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499147 2020-06-02
godz. 10:50
Mazowieckie Zakup usług szkoleniowych w podziale na zadania w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498368 2020-06-02
godz. 12:00
Dolnośląskie Usługa zorganizowania i przeprowadzenia specjalistycznych usług z zakresu zajęć rcedukacyjnych w systemie pieczy zastępczej w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500266 2020-06-02
godz. 12:00
Wielkopolskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu Szkoła ćwiczeń w Suchym Le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502846 2020-06-02
godz. 23:59
Mazowieckie Świadczenie usługi organizacji technicznej jednodniowych warsztatów z noclegiem dla wojewódzkich komend Policji i regionalnych dyr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493412 2020-06-03
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń: Część 1. Postępowanie administracyjne; Część 2. Szkolenia w zakresie prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499951 2020-06-03
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE” oraz „KADRY I PŁACE” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 1) Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499955 2020-06-03
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „OBSŁUGA KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KLASY III i I UPRAWNIEŃ – KURS JEDNOETAPOWY” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499957 2020-06-03
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500898 2020-06-03
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2020r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia e-learning - MAGAZYNIER dla uczestników p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500905 2020-06-03
godz. 00:00
Podlaskie Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia wraz z certyfikowanym egzaminem Zarządzanie projektami PMI, certyfikacja CAPM (Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500913 2020-06-03
godz. 00:00
Podlaskie Usługa certyfikowanego szkolenia wraz z certyfikowanym egzaminem Podstawowe szkolenie zarządzanie projektami PMI (Project Manageme...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501113 2020-06-03
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/B/OWES/2020 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu z zakresu turystyki kulinarnej dla czterech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502068 2020-06-03
godz. 00:00
Pomorskie Grupowe warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe Cel zamówienia Szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)