Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe, usługi restauracyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7500883 2020-06-02 Wielkopolskie Zakup min. 1 max. 6 miejsc szkoleniowych na kurs pomoc kuchenna z uprawnieniami do eksploatacji urządzeń zużywających energię elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502298 2020-06-02 Mazowieckie Zorganizowanie szkolenia indywidualnego dla osoby bezrobotnej pn.: Kurs spawania blach i rur ze stali niestopowej metodą TIG - spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495223 2020-06-02
godz. 09:00
Śląskie IA1/U/20/34/NC Certyfikowane szkolenie-SOLIDWORKS Modelowanie części i złożeń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492878 2020-06-02
godz. 09:30
Śląskie IZ.271.31.2020 Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499147 2020-06-02
godz. 10:50
Mazowieckie Zakup usług szkoleniowych w podziale na zadania w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498368 2020-06-02
godz. 12:00
Dolnośląskie Usługa zorganizowania i przeprowadzenia specjalistycznych usług z zakresu zajęć rcedukacyjnych w systemie pieczy zastępczej w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500266 2020-06-02
godz. 12:00
Wielkopolskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu Szkoła ćwiczeń w Suchym Le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502846 2020-06-02
godz. 23:59
Mazowieckie Świadczenie usługi organizacji technicznej jednodniowych warsztatów z noclegiem dla wojewódzkich komend Policji i regionalnych dyr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493412 2020-06-03
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń: Część 1. Postępowanie administracyjne; Część 2. Szkolenia w zakresie prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499951 2020-06-03
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE” oraz „KADRY I PŁACE” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 1) Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499955 2020-06-03
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „OBSŁUGA KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KLASY III i I UPRAWNIEŃ – KURS JEDNOETAPOWY” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499957 2020-06-03
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500898 2020-06-03
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe z dnia 26.05.2020r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia e-learning - MAGAZYNIER dla uczestników p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500905 2020-06-03
godz. 00:00
Podlaskie Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia wraz z certyfikowanym egzaminem Zarządzanie projektami PMI, certyfikacja CAPM (Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500913 2020-06-03
godz. 00:00
Podlaskie Usługa certyfikowanego szkolenia wraz z certyfikowanym egzaminem Podstawowe szkolenie zarządzanie projektami PMI (Project Manageme...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501113 2020-06-03
godz. 00:00
Opolskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/B/OWES/2020 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu z zakresu turystyki kulinarnej dla czterech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502068 2020-06-03
godz. 00:00
Pomorskie Grupowe warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe Cel zamówienia Szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499953 2020-06-03
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe dot. zorganizowania i realizacji kursu/ szkolenia zawodowego wraz z egzaminem zewnętrznym dla Uczestników proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499968 2020-06-03
godz. 00:00
Mazowieckie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Manager gastronomii” w formule online dla uczestników projektu „Wsparcie uczelni szansą n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502306 2020-06-03
godz. 00:00
Mazowieckie Realizacja zajęć i warsztatów dla uczestników klubu Seniora w ramach projektu pn. Zwiększenie dostępności do usług społecznych w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504254 2020-06-03
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/7.1/ KURSY/PUTW/2020 - Pracownik magazynowy z obsługą kas fiskalnych i ECDL Przedmiotem zamówienia jest o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501045 2020-06-03
godz. 00:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie 60 h szkolenia dla 10 osób kadry dydaktycznej dotyczącego Projektowania Uniwersalnego Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502060 2020-06-03
godz. 00:00
Wielkopolskie Realizacja kursów zawodowych Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego. Celem realizacji zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502071 2020-06-03
godz. 00:00
Śląskie Zapytanie ofertowe nr 17/17069/RPOWSL/2020 Przeprowadzenie dla 90 osób egzaminów zewnętrznych TGLS lub równoważnych wraz z weryfi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502077 2020-06-03
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zapytanie ofertowe 1/05/2020/ZP! 1. Celem zamówienia jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) poprzez obj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504273 2020-06-03
godz. 00:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i kursem komputerowym Excel” wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504271 2020-06-03
godz. 00:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Pracownik gospodarczy” wraz z organizacją i przeprowadzeniem zewnętrznego e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504270 2020-06-03
godz. 00:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Pracownik biurowy z elementami sprzedaży i kursem komputerowym Excel” wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502016 2020-06-03
godz. 09:00
Śląskie Wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Orzeskim Centrum Możliwości w Orzeszu w ramach projektu „Orzeskie Centrum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493132 2020-06-03
godz. 09:30
Śląskie DZP.381.021.2020.UGS Usługi szkoleniowe z zakresu zastosowania zagadnień geohazardowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)