Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe, usługi, szkolenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7405102 2020-04-06 Mazowieckie Organizacja i obsługa szkoleń dla pracowników jednostek administracji publicznej w ramach projektu: Podnoszenie kompetencji cyfrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397633 2020-04-06
godz. 10:50
Mazowieckie Zakup szkolenia wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności Policji w pozyskiwaniu danyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397658 2020-04-06
godz. 11:00
Mazowieckie Realizacja kursów zwózkowo-rozwózkowych w obszarze działania POL RD Poznań (podział na 9 części) Numer referencyjny: BZA.DTZ.2600....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403303 2020-04-06
godz. 12:00
Małopolskie Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, poprzedzonych analizą oferty inwestycyjnej gminy, dla członków Małopolskiego Forum Obsługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403296 2020-04-06
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenie usług organizacji wizyt zawodoznawczych Numer referencyjny: 1/PZP/CKZ/2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399181 2020-04-06
godz. 14:00
Dolnośląskie Szkolenie sześciu pracowników Parku do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych o maksymalne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7366930 2020-04-07
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie Ofertowe nr ZR04/01/03/2020/89/AS/Z - wybór Wykonawcy, który zapewni studentom kierunku Informatyka Wyższej Szkoły Banko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370458 2020-04-07
godz. 00:00
Śląskie Dot. wyboru wykonawczy świadczącego usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz egzaminów w zakresie komputerowych kwalifika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397893 2020-04-07
godz. 00:00
Wielkopolskie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia: Operator koparkoładowarki wszystkie typy klasa III wraz z egzaminem w ramach projektu Akt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403964 2020-04-07
godz. 00:00
Śląskie Zapytanie ofertowe nr 2/11.3/ZDZ/2020 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych na kursach spawania MAG/TIG prowadzony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406169 2020-04-07
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M03ZO08.AST dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Graf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406753 2020-04-07
godz. 00:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406628 2020-04-07
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2020/Ch z dnia 27.03.2020r Fundacja Gospodarcza Pro Europa zaprasza do składania ofert dotyczących wyło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367624 2020-04-07
godz. 09:00
Śląskie Dostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych serwera kompresji, systemu zasilania awaryj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404345 2020-04-07
godz. 10:00
Dolnośląskie Usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatów wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych w podzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404743 2020-04-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406663 2020-04-08
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie Ofertowe nr 1/03/2020/Z004/AS - wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia z pracownikami Wyższe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407732 2020-04-08
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/19010/MDDP/2020 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych usług szkoleniowych wraz z prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408413 2020-04-08
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonania usługi: udział specjalisty/ki (moderator konsultacji społecznych) w Zespole Eksperckim w projekcie „Wspólny plan” nr POW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409277 2020-04-08
godz. 00:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu: Stylizacja paznokci dla 4 osób. Uczestnicy mogą dołączyć do grupy kursantów. Ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409430 2020-04-08
godz. 00:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego pt.: „Regulacje prawne w zakresie udzielania wsparcia materialnego studentom”. Cel zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410412 2020-04-08
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologa, doradcy zawodowego oraz przeprowadzenie treningów kompetencji społeczno-zawodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406778 2020-04-08
godz. 09:30
Śląskie DZP.381.016.2020.UGS Usługi szkoleniowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409649 2020-04-08
godz. 09:30
Opolskie Zorganizowanie i realizacja samolotowego szkolenia praktycznego do licencji PPL(A) dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406964 2020-04-08
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie materiałów szkoleniowych i ich umieszczenie na platformie szkoleniowej dla systemu ADE w celu ostatecznego udostępnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406936 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Usługi szkoleniowe – dworactwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Samorzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402959 2020-04-08
godz. 11:00
Śląskie ZS.2411.5.2020 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia warsztatowego pn. Szkoła dla rodziców w ramach projektu konkursowego Sosnow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397947 2020-04-08
godz. 14:00
Mazowieckie Organizacja 6 dwudniowych szkoleń w ramach projektu Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Eduk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397946 2020-04-08
godz. 14:00
Mazowieckie Organizacja 6 dwudniowych szkoleń w ramach projektu Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Eduk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401830 2020-04-08
godz. 15:00
Dolnośląskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji w pracy z klientami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)