Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe, Ekonomia, prawo i organizacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7332052 2020-02-19
godz. 09:30
Dolnośląskie Przeprowadzenie szkolenia doskonalącego dla auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normą PN-ISO 4500...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335995 2020-02-19
godz. 11:00
Małopolskie Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Matematyczno-Fiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332575 2020-02-19
godz. 12:00
Opolskie Usługa polegająca na stworzeniu Kursu e-learningowego (scenariuszy on-line) na platformę e-learningową Zamawiającego opartą na śro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337020 2020-02-19
godz. 14:00
Łódzkie Organizacji i przeprowadzenie kursu e-learningowego z języka angielskiego w ilości 60 godzin dla 10 uczestników projektu pt. Rozwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337167 2020-02-19
godz. 23:59
Mazowieckie 47/2020 usługa: -prowadzenia przez 5 trenerów/instruktorów podnoszenia ciężarów lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326033 2020-02-20 Świętokrzyskie Przygotowanie i przeprowadzenie w 2020 r. łącznie 4 godzin wykładów profilaktycznych (h = 60 min.) dla uczestników Programów Polit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331267 2020-02-20 Pomorskie Usługi szkoleniowe dla 44 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie - Kursy z zakresu spawania 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330316 2020-02-20 Śląskie zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu stolarza wraz z organizacją egzaminu zewnętrznego Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330670 2020-02-20 Śląskie Zapytanie ofertowe nr 07/02/2020/OWESSWR - Podstawy księgowości w gastronomii i ekonomii społecznej 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331271 2020-02-20 Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4.MKIS.2020 dotyczy wyboru DORADCY ZAWODOWEGO do przeprowadzenia Warsztatów z doradcą zawodowym i utworzenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331842 2020-02-20 Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację szkoleń zawodowych Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie szkoleń zawodowych: • kurs Progra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331840 2020-02-20 Mazowieckie POSTĘPOWANIE NR 17/ NCBR Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie dwóch trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń, przygo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331838 2020-02-20 Dolnośląskie Organizacja wspólnych międzypokoleniowych warsztatów łączących pokolenia: Cz. 1 - Warsztaty pn. „Podróże w czasie”, Cz. 2 – Warszt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331784 2020-02-20 Pomorskie Szkolenie dla nauczycieli Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu roboty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331749 2020-02-20 Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/WSH/IIIM-P-S/2020 dot. wyboru Wykonawców prowadzących warsztaty dla SENIORÓW z zakresu technik pamięciowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331751 2020-02-20 Małopolskie Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów dla Uczestników projektu "Stała ścieżka zawodowa" ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331775 2020-02-20 Łódzkie Zaproszenie do złożenia oferty - „Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych: Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331777 2020-02-20 Małopolskie Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów pn: ”Podstawy przedsiębiorczości” w ramach Projektu pn. „Liderzy Integ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332823 2020-02-20 Wielkopolskie Przeprowadzenie szkolenia z zakresu English for work dla pracowników administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wymagany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334151 2020-02-20 Łódzkie 13/2020/CNZ Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym obejmuje przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Specjalista ds. obsł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334154 2020-02-20 Podlaskie Przeprowadzenie szkoleń” Certyfikowany audytor lean w magazynie i intralogistyce” i „Audyt wewnętrzny 5s” w ramach projektu „PB202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335048 2020-02-20 Podlaskie Przeprowadzenie szkoleń Certyfikowany audytor lean w magazynie i intralogistyce i Audyt wewnętrzny 5s w ramach projektu PB2020-Zin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338040 2020-02-20 Wielkopolskie Przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338147 2020-02-20 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338677 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zewnętrznego pn. Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą MS Office dla 2 osób. Szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331878 2020-02-20
godz. 08:00
Małopolskie wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć Numer referencyjny: MGOPS.1.2020/AŚ 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323353 2020-02-20
godz. 08:30
Małopolskie Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pn. „Coaching Edukacyjny” dla WIMiIP KC-zp.272-5/20 Numer referencyjny: KC-zp.272-5/20 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327845 2020-02-20
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Organizacja przeprowadzenie i obsługę szkolenia dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizowanego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332120 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.9.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332101 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.7.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)