Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7322869 2020-02-21 Wielkopolskie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia: Szkolenie komputerowe z certyfikatem umiejętności komputerowych ECDL BASE wraz z egzamine...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327877 2020-02-21 Warmińsko-Mazurskie Przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedmiotem zapytania ofertowego je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328429 2020-02-21 Kujawsko-Pomorskie Organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo w ramach Działanie 9.3 R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330959 2020-02-21 Śląskie 21/2020 Usługa szkoleniowa - kursu barberski dla początkujących dla jednego uczestnika projektu,, Feniks program aktywizacji społe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335978 2020-02-21 Śląskie PI.60202.3.20.B ws. przeprowadzenia poradnictwa dietetycznego w wymiarze 150 godzin zegarowych na potrzeby realizacji projektu Bog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337821 2020-02-21 Dolnośląskie Przeprowadzenia szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej w zakresie Szkolenie kosmetyczne (stylizacja paznokci i stóp)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342720 2020-02-21 Małopolskie Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjno - komunikacyjnej w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343092 2020-02-21 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343366 2020-02-21
godz. 07:00
Śląskie Przeprowadzenie 3 szkoleń/kursów dla pracowników Centrum Informatyki i Informatyzacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowica...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337350 2020-02-21
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie kursów dla wychowawców świetlic środowiskowych i osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w świetlicach n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332819 2020-02-21
godz. 08:45
Mazowieckie Usługi obejmujące zorganizowanie kształcenia praktycznego u pracodawców w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333346 2020-02-21
godz. 09:00
Mazowieckie WOF/8/2020 Organizacja specjalistycznych zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w War...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334320 2020-02-21
godz. 09:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie dwóch szkoleń pt. Ustawowe narzędzia rewitalizacji, każde po 6 godzin lekcyjnych (45 min), łącznie 12 godzin lekcy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339415 2020-02-21
godz. 09:00
Pomorskie Przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia Office Manager z obsługą pakietu MS Office i certyfikatem ECDL PROFILE dla uczestników pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332908 2020-02-21
godz. 09:30
Śląskie DZP.381.009.2020.UGS Usługa szkoleniowa: szkolenie z zakresu obsługi programu MS EXCEL

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329685 2020-02-21
godz. 10:00
Śląskie ROPS.PSO.3321.US.17.2020 realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Leczenie i rehabilitacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329590 2020-02-21
godz. 10:00
Śląskie Usługa przeprowadzenia kursu dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330557 2020-02-21
godz. 10:00
Śląskie 020000/273/2/2020-ZAP-6 zakup szkoleń dla pracowników obsługujących klientów Efektywna obsługa klientów w sytuacjach trudnych i ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330556 2020-02-21
godz. 10:00
Śląskie 020000/273/3/2020-ZAP-7 zakup szkoleń dla kadry kierowniczej na temat Zarządzanie zespołem pracowniczym-budowanie efektywnego zesp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332941 2020-02-21
godz. 10:00
Mazowieckie Prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w ramach programu Pozalekcyjne zajęcia sportowe d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332931 2020-02-21
godz. 10:00
Mazowieckie Prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w ramach programu Pozalekcyjne zajęcia sportowe d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332924 2020-02-21
godz. 10:00
Mazowieckie Prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w ramach programu Pozalekcyjne zajęcia sportowe d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332917 2020-02-21
godz. 10:00
Mazowieckie Prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w ramach programu Pozalekcyjne zajęcia sportowe d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332915 2020-02-21
godz. 10:00
Mazowieckie Prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w ramach programu Pozalekcyjne zajęcia sportowe d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332913 2020-02-21
godz. 10:00
Mazowieckie Prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w ramach programu Pozalekcyjne zajęcia sportowe d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332909 2020-02-21
godz. 10:00
Mazowieckie Prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w ramach programu Pozalekcyjne zajęcia sportowe d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332905 2020-02-21
godz. 10:00
Mazowieckie Prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w ramach programu Pozalekcyjne zajęcia sportowe d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332902 2020-02-21
godz. 10:00
Mazowieckie Prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w ramach programu Pozalekcyjne zajęcia sportowe d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332897 2020-02-21
godz. 10:00
Mazowieckie Prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w ramach programu Pozalekcyjne zajęcia sportowe d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332893 2020-02-21
godz. 10:00
Mazowieckie Prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w ramach programu Pozalekcyjne zajęcia sportowe d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)