Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7568580 2020-07-09 Śląskie 83/2020 Usługi szkoleniowej-kurs stylizacja paznokci w wymiarze 40 godzin dydaktycznych, maksymalnie 2 uczestniczek projektu Twoje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568254 2020-07-09 Mazowieckie KURS JEZYKA POLSKIEGO - świadczenie usług edukacyjnych w zakresie języka podlakiego podczas obozu dla repatriantów i członków ich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570460 2020-07-09 Mazowieckie Pełnienie funkcji animatora (zwanego dalej Animatorem) podczas kursu adaptacyjno-językowego dla repatriantów i członków ich rodzin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563476 2020-07-09
godz. 08:00
Mazowieckie EP/43/2020 Zatrudnienie 1 osoby do udzielania wsparcia komputerowego w kawiarence internetowej - załącznik 1. Zatrudnienie w oparc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566489 2020-07-09
godz. 08:39
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Realizacja szkolenia „Doradztwo edukacyjno-zawodowe studentów niepełnosprawnych” Opis przedmiotu zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565901 2020-07-09
godz. 09:30
Opolskie Zorganizowanie i realizacja Kursu Prince2 Foundation dla pracowników administracyjnych Politechniki Opolskiej. 2) Zamawiający nie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566419 2020-07-09
godz. 09:30
Wielkopolskie 134657 Przeprowadzenie dwóch akredytowanych szkoleń z zakresu zarządzania projektami według metodyki PRINCE2® Foundation zakończon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565668 2020-07-09
godz. 11:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia szkolenia pn. Pomoc publiczna i pomoc de minimis dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubels...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569070 2020-07-09
godz. 11:36
Wielkopolskie Usługa przeprowadzenia dla 1 pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kursu na operatora wózka widłowego kategorii I WJO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554294 2020-07-09
godz. 12:00
Świętokrzyskie Usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń z obsługi programów MasterCAM i Volumill dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569085 2020-07-09
godz. 13:25
Wielkopolskie Usługa przeprowadzenia dla 1 pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kursu na operatora dźwigu towarowo-osobowego wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567316 2020-07-09
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Zakup usługi szkoleniowej: a. Szkolenie i warsztaty z MS Office (poziom zaawansowany) b. Szkolenie z platformy e learningowej Mood...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570231 2020-07-09
godz. 14:00
Dolnośląskie Zaawansowane szkolenie z obsługi symulatorów firmy Laerdal w ramach realizacji projektu: Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567910 2020-07-09
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Zorganizowanie szkolenia indywidualnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Operator koparko-ładowark...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559976 2020-07-09
godz. 15:30
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie szkolenia/kursu przygotowującego do obsługiwania bezzałogowego statku powietrznego w zakresie poza zasięgiem wzrok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568288 2020-07-09
godz. 15:30
Dolnośląskie Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń indywidualnych o kierunku: 1)Prawo jazdy kat. C, 2) Kwalifikacja wstępna przyspieszona ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565837 2020-07-09
godz. 16:00
Mazowieckie Przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej z modułem kompetencji cyfrowych dla uczestników projektu Q Samodzielności nr RPMA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7523087 2020-07-10
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/VP/ZK prowadzone w ramach zasady konkurencyjności na opracowanie sylabusów, materiałów dydaktycznych oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7524252 2020-07-10
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/VP/ZK prowadzone w ramach zasady konkurencyjności na opracowanie sylabusów, materiałów dydaktycznych oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547201 2020-07-10
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Wybór podmiotu realizującego kursy zawodowe dla 30 uczestników projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji” Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561385 2020-07-10
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa trenerska - przeprowadzenie szkolenia „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z egzaminem UDT” Przeprowadzenie szkolenia „Operator wó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563821 2020-07-10
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE NR TAG/2/2020 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie międzynarodowego zewnętrznego egzaminu certyfikacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564994 2020-07-10
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567236 2020-07-10
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.07.2020 . Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych TELC lub innych rów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567248 2020-07-10
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPMA/2020/KNZ I cześć zamówienia Szkolenia zawodowe: prowadzące do uzyskania kwalifikacji/kompetencji z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567251 2020-07-10
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w projekcie „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Ostrzeszowie” - ZS1/AKZWO/8/07/2020. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567261 2020-07-10
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego coachingu dla Uczestników projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563743 2020-07-10
godz. 00:00
Podkarpackie 2/2020/SWN Przeprowadzenie i organizacja szkoleń zawodowych dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektu Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563748 2020-07-10
godz. 00:00
Wielkopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/9.1.1 RPLD/2020/ZOS_doradca zawodowy Świadczenie usług doradztwa zawodowego Cel zamówienia 1. Określen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564799 2020-07-10
godz. 00:00
Śląskie Usługa szkoleniowa- kurs operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej Usługa szkoleniowa- kursu operatora wózka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)