Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7482446 2020-05-27
godz. 09:00
Mazowieckie ADK.272.3.2020 usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493287 2020-05-27
godz. 12:00
Małopolskie Przygotowanie i przeprowadzenie w formie zdalnej: warsztatów z zakresu nauczania synchronicznego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych (1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480416 2020-05-27
godz. 13:00
Opolskie 1. Kurs Obsługi Suwnic; Szkolenie Hakowego 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480721 2020-05-27
godz. 13:00
Opolskie 1. Kurs Obsługi Suwnic; Szkolenie Hakowego 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493637 2020-05-27
godz. 15:00
Mazowieckie Szkolenie ISO 2020 ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Szkolenie w zakresie wymagań nor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495053 2020-05-27
godz. 15:00
Mazowieckie Wyłonienie osoby/firmy do przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych dla nie więcej niż 30 osób z Klubu Senior+ w Makowie Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491091 2020-05-27
godz. 15:30
Pomorskie A) zorganizowanie i przeprowadzenie jednoetapowego kursu operatora koparki jednonaczyniowej III i I klasy uprawnień dla 1 Uczestni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488335 2020-05-28 Mazowieckie w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi szkoleniowej dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488339 2020-05-28 Dolnośląskie Zapytanie ofertowe 1/05/2020/Z204/KM szkolenie zamknięte dla pracownikow Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z tematu Atrakcyjne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488139 2020-05-28 Podlaskie Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy zespołów wspierających rodziny – wars...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490952 2020-05-28 Wielkopolskie usługa szkoleniowa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych dla Uczestników projektu pt.: „Czas na rozwój!”, n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490983 2020-05-28 Małopolskie Zapytanie ofertowe na opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego, przeprow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491265 2020-05-28 Łódzkie Realizacja usług szkoleniowych na potrzeby projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2019” Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492426 2020-05-28 Śląskie zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego wraz z organizacją egzaminu zewnętrznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493162 2020-05-28 Podlaskie Usługa szkoleniowa oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia usługi szkoleniowej dedykowanej startupowi RECON sp. z o. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494385 2020-05-28 Mazowieckie Przygotowanie i przeprowadzenie 16-godzinnych warsztatów online (koszt pracy trenera) dla uczestników projektu „Nic o nas bez nas ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494387 2020-05-28 Mazowieckie Przygotowanie i przeprowadzenie 16-godzinnych warsztatów online (koszt pracy trenera) dla uczestników projektu „Nic o nas bez nas ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494367 2020-05-28 Dolnośląskie Zapytanie ofertowe 6/US/AS/20/ZO na usługi szkoleniowe Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z Modu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7497674 2020-05-28 Podlaskie Usługa szkoleniowa oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia usługi szkoleniowej dedykowanej startupowi RECON sp. z o. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490684 2020-05-28
godz. 09:00
Śląskie 127532/2020 Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów nowomedialnych Medialab dla maksymalnie 30 uczestników-stud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481257 2020-05-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu: „Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495722 2020-05-28
godz. 10:00
Lubelskie Usługa w zakresie przeprowadzenia jednogodzinnego szkolenia e-learningowego pt.: Postępowanie w sytuacjach zagrożenia - ewakuacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500863 2020-05-28
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla łącznej ilości 15 osób w wieku 18-25 lat będących uczestnikami i absolwent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492876 2020-05-28
godz. 10:30
Lubelskie Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kur¬sów zawodowych wraz z usługą cateringową oraz przygotowaniem materiałów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480248 2020-05-28
godz. 11:00
Opolskie 1. Kurs Manewrowego 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489066 2020-05-28
godz. 11:30
Podkarpackie „Prowadzenie warsztatów w ramach akcji „Tu i teraz” oraz otwartych prelekcji i warsztatów w 2020 roku w ramach projektu nr POIS.02...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500930 2020-05-28
godz. 12:00
Lubuskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osoby poszukującej pracy znajdującej się na ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502520 2020-05-28
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie montażu materiałów filmowych, nagranych na platformie zoom w ramach szkoleń online realizowanych przez pracowników Wydzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483289 2020-05-28
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Szkolenie z zakresu obsługi wywrotnic do wagonów kończące się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494533 2020-05-28
godz. 23:59
Mazowieckie 70/2020 usługa polegająca na prowadzeniu przez trenerów/instruktorów zajęć sekcji sportowej (średnio 1-5 godziny dziennie, średnio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)