Przetargi i zamówienia - Edukacja, szkolenia, kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne, kursy językowe, szkolenia miękkie, szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7326033 2020-02-20 Świętokrzyskie Przygotowanie i przeprowadzenie w 2020 r. łącznie 4 godzin wykładów profilaktycznych (h = 60 min.) dla uczestników Programów Polit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332823 2020-02-20 Wielkopolskie Przeprowadzenie szkolenia z zakresu English for work dla pracowników administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wymagany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335048 2020-02-20 Podlaskie Przeprowadzenie szkoleń Certyfikowany audytor lean w magazynie i intralogistyce i Audyt wewnętrzny 5s w ramach projektu PB2020-Zin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338040 2020-02-20 Wielkopolskie Przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338147 2020-02-20 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338677 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zewnętrznego pn. Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą MS Office dla 2 osób. Szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331878 2020-02-20
godz. 08:00
Małopolskie wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć Numer referencyjny: MGOPS.1.2020/AŚ 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323353 2020-02-20
godz. 08:30
Małopolskie Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pn. „Coaching Edukacyjny” dla WIMiIP KC-zp.272-5/20 Numer referencyjny: KC-zp.272-5/20 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327845 2020-02-20
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Organizacja przeprowadzenie i obsługę szkolenia dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach realizowanego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332120 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.9.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332101 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.7.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332097 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.6.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332110 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.8.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334874 2020-02-20
godz. 09:00
Mazowieckie WA-ZUZP.2611.4.2020 Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281129 2020-02-20
godz. 09:30
Śląskie Przeprowadzenie 51 cykli aktywizacyjno-szkoleniowych w ramach PO WER 2014–2020 Część I AŚ BytomCykle szkoleniowo-aktywizacyjne:— t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320291 2020-02-20
godz. 09:30
Pomorskie DAZ-Z.272.2.2020 DAZ-Z.272.2.2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu spawania różnymi metodami oraz kursu ręcznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321338 2020-02-20
godz. 09:30
Pomorskie Kursy z zakresu spawania różnymi metodami (MIG-131, MAG-136) oraz kursu ręcznego cięcia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczniów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283706 2020-02-20
godz. 10:00
Lubelskie Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych Służby Więzien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323651 2020-02-20
godz. 10:00
Mazowieckie Przeprowadzenie szkolenia z zakresu SEP, G-1, G-2, G-3 dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327035 2020-02-20
godz. 10:00
Śląskie ZP/PA/1/2020 Trening specjalistyczny trening przedsiębiorczości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333911 2020-02-20
godz. 10:00
Łódzkie Pełnienie funkcji kierow. nauk. kursów, kierow. merytor. kursów, kierow. specjaliz. oraz przeprowadz. zajęć dydakt. dla osób uczes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339587 2020-02-20
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego wraz z badaniami, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 5 osób we Włocławku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321337 2020-02-20
godz. 10:30
Małopolskie Przeprowadzenie szkoleń z zakresu autoprezentacji i emisji głosu w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 – KC-zp.272-38/20 Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331141 2020-02-20
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW SALI OBSŁUGI KLIENTA - ODDZIAŁ ZUS W TORUNIU

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281116 2020-02-20
godz. 11:00
Pomorskie Kompleksowa dostawa, wdrożenie, utrzymanie i usługi w zakresie Gwarancji Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wspomaga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332645 2020-02-20
godz. 11:00
Świętokrzyskie Wykonanie i zrealizowanie Programu Profilaktyki Zintegrowanej ARCHIPELAG SKARBÓW dla uczniów klas VIII Szkół Podstawowych z terenu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334018 2020-02-20
godz. 11:00
Pomorskie Przeprowadzenie szkoleń na Poligonie Szkoleniowym ENERGA-OPERATOR SA dla Pracowników Grupy ENERGA oraz firm zewnętrznych w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334389 2020-02-20
godz. 11:00
Małopolskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: Microsoft z pakietu Office (program Excel-temat: tabele przestawne), po którym przeprowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336283 2020-02-20
godz. 11:00
Mazowieckie Zaprojektowanie, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń ogólnorozwojowych z 4 zakresów tematycznych dla pracowników Banku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322767 2020-02-20
godz. 11:30
Dolnośląskie Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)