Przetargi na szkolenia

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7397893 2020-04-07
godz. 00:00
Wielkopolskie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia: Operator koparkoładowarki wszystkie typy klasa III wraz z egzaminem w ramach projektu Akt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406753 2020-04-07
godz. 00:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404743 2020-04-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406663 2020-04-08 Dolnośląskie Zapytanie Ofertowe nr 1/03/2020/Z004/AS - wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia z pracownikami Wyższe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406778 2020-04-08
godz. 09:30
Śląskie DZP.381.016.2020.UGS Usługi szkoleniowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409649 2020-04-08
godz. 09:30
Opolskie Zorganizowanie i realizacja samolotowego szkolenia praktycznego do licencji PPL(A) dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406964 2020-04-08
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie materiałów szkoleniowych i ich umieszczenie na platformie szkoleniowej dla systemu ADE w celu ostatecznego udostępnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406936 2020-04-08
godz. 10:00
Lubuskie Usługi szkoleniowe – dworactwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Samorzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402959 2020-04-08
godz. 11:00
Śląskie ZS.2411.5.2020 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia warsztatowego pn. Szkoła dla rodziców w ramach projektu konkursowego Sosnow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397947 2020-04-08
godz. 14:00
Mazowieckie Organizacja 6 dwudniowych szkoleń w ramach projektu Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Eduk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397946 2020-04-08
godz. 14:00
Mazowieckie Organizacja 6 dwudniowych szkoleń w ramach projektu Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Eduk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401830 2020-04-08
godz. 15:00
Dolnośląskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji w pracy z klientami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402128 2020-04-08
godz. 15:00
Dolnośląskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym pracownikom i klientom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406673 2020-04-09
godz. 00:00
Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-0257/19 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę doradztwa zawodowego wraz z opr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409279 2020-04-09
godz. 00:00
Lubelskie Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 23 osób Firma NS Konsulting Sp. z o.o. na terenie województwa mazow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409610 2020-04-09
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M04ZO01.AST dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Obsł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410381 2020-04-09
godz. 00:00
Lubelskie Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410378 2020-04-09
godz. 00:00
Lubelskie Wybór Wykonawców usług doradczych w projekcie. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usług doradczych: - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411030 2020-04-09
godz. 00:00
Opolskie Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia z zakresu „Programowanie Java - Java od podstaw” 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411340 2020-04-09
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/O007/2020 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie dla uczestników projektu (st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7357711 2020-04-09
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 12 uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401403 2020-04-09
godz. 10:00
Mazowieckie „Organizacja i przeprowadzenie porówna międzylabolatoryjnych i szkoleń oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie monitor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410274 2020-04-09
godz. 10:00
Śląskie Indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu „Ja=Sukces II” Numer referencyjny: DA.241-5/20 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372679 2020-04-09
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzaniu ogólnopolskich szkoleń dla nauczycieli w zakresie edukacji dzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386156 2020-04-09
godz. 12:00
Świętokrzyskie Usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń z obsługi programów MasterCAM i Volumill dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404499 2020-04-09
godz. 12:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla branży AUTOMOTIVE w ramach realizacji projektu Studenci kierunku TRANSPORT z Politechn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410601 2020-04-09
godz. 14:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416374 2020-04-09
godz. 15:00
Mazowieckie Organizacja 2 szkoleń dla beneficjentów POIiŚ w formie webinariów Tematyka szkoleń: zmiany umów oraz udzielania zamówień publiczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7375225 2020-04-10
godz. 00:00
Mazowieckie Zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego 42 cykli szkoleniowo – aktywizacyjnych dla 42 grup skazanych po 12 osób ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409275 2020-04-10
godz. 00:00
Świętokrzyskie „Prowadzenie zajęć i konsultacji psychologicznych” w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście” Charakterystyka przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)