Przetargi na szkolenia

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7318562 2020-02-19 Wielkopolskie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 wraz z egzaminami w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319456 2020-02-19 Dolnośląskie Przeprowadzenie szkolenia Organizacja i prowadzenie własnej firmy dla 61 osób.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330635 2020-02-19 Świętokrzyskie Usługa przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla 40 (max. 45) pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336247 2020-02-19 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330356 2020-02-19
godz. 08:00
Dolnośląskie Usługa polegająca na opracowaniu i wygłoszeniu wykładu z przekazaniem praw autorskich na konferencji organizowanej w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320415 2020-02-19
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Realizacja szkolenia, w tym przeprowadzenia egzaminu państwowego (jeżeli jest wymagany) w celu uzyskania przez uczestników uprawni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328616 2020-02-19
godz. 09:00
Małopolskie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kategorii D po B oraz kwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327809 2020-02-19
godz. 09:00
Małopolskie Szkolenie zawodowe certyfikowane w zakresie SOLIDWORKS-części, rysunki, złożenia, simulation, CAM, zaawansowane modelowanie części...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331010 2020-02-19
godz. 09:00
Opolskie Świadczenie usługi przeprowadzenia warsztatów pn. Metody podnoszenia potencjału opolskich IOB w branży budowlanej w ramach projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332887 2020-02-19
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. Toruńs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325765 2020-02-19
godz. 09:30
Śląskie „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs rachunkowości/księgowości” i kursu pn. „Kurs kasjera walutowo-złotówk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332052 2020-02-19
godz. 09:30
Dolnośląskie Przeprowadzenie szkolenia doskonalącego dla auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normą PN-ISO 4500...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314091 2020-02-19
godz. 10:00
Mazowieckie Szkolenia dla studentów Politechniki Warszawskiej Numer referencyjny: CZIiTT-ZP01/2020 Zamówienie obejmuje 3 części: Część I: Szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322768 2020-02-19
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs operatora wózka jezdniowego” Numer referencyjny: 3/2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324571 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Operator koparkoładowarki (wszystkie typy) kl.III Źródło finansowania:szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324573 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Podstawy rachunkowości z obsługą komputera ECDL (BASE) Źródło finansowania:szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324576 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Pracownik kadrowo-płacowy z kursem komputerowym ECDL (BASE) Źródło finansowania:szkolenie w całości finansowane jest ze środków pu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324579 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Kucharz Źródło finansowania:szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych, realizowane w ramach projektu Nowy start-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324694 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk w szkołach ponadpodstawowych dlastudentów/ekstudiów II stopnia, 1 roku kierunkuanglistyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324728 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym Źródło finansowania:szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324731 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Tapicer Źródło finansowania:szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych, realizowane w ramach projektu Nowy start-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326803 2020-02-19
godz. 10:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie szkolenia Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą i obsługą butli gazowych dla15 osóbskierowanych przez P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326802 2020-02-19
godz. 10:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie szkolenia Pracownik kadrowo-płacowy (obsługa komputera z programem Płatnik oraz programami kadrowymi) dla25 osóbsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329677 2020-02-19
godz. 10:00
Śląskie ROPS.PSO.3321.US.24.2020 realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Motywowanie do zmiany oso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335995 2020-02-19
godz. 11:00
Małopolskie Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Matematyczno-Fiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327861 2020-02-19
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie szkoleń dotyczących umiejętności interpersonalnych, umiejętności menadżerskich oraz technik obsługi klienta w ZUS ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329078 2020-02-19
godz. 12:00
Podlaskie Tworzenie artykułów (prac) naukowych-szkolenie dla kadry dydaktycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332575 2020-02-19
godz. 12:00
Opolskie Usługa polegająca na stworzeniu Kursu e-learningowego (scenariuszy on-line) na platformę e-learningową Zamawiającego opartą na śro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334316 2020-02-19
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn.: ABC przedsiębiorczości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337020 2020-02-19
godz. 14:00
Łódzkie Organizacji i przeprowadzenie kursu e-learningowego z języka angielskiego w ilości 60 godzin dla 10 uczestników projektu pt. Rozwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)