Przetargi i zamówienia - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8655268 2022-05-12
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 (...)" Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851743 2022-05-20
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania „Przeniesienie sterowania stacją Nidzica do LCS Działdowo wraz z zabudową urządzeń komputerowych i dostosowaniem nastawni Nidzica do zdalnego st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926451 2022-05-27
godz. 14:00
Podkarpackie RFP na remont skrzyżowania torów nr St-3 oraz rozjazdu nr 17s znajdujących się na Terminalu Raniewo Remont skrzyżowania torów nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909048 2022-05-30
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa konserwacyjna wiaduktu w km 193,281 linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914217 2022-05-30
godz. 10:00
Mazowieckie Odtworzenie rowów odwadniających oraz ścięcie ławy torowiska, odtworzenie przepustów pod drogą, oczyszczenie korytek odwadniającyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919613 2022-05-30
godz. 10:00
Mazowieckie "Wymiana napędów typu EEG-1 na napędy nowszej generacji - dostawa wraz z montażem" na następujących przejazdach kolejowo - drogowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919615 2022-05-30
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie przeglądów specjalnych wybranych kolejowych obiektów inżynieryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921027 2022-05-30
godz. 10:00
Mazowieckie Przeniesienie - zmiana miejsca lokalizacji urządzeń dSAT z km 339,615 - ASDEK/GM/GH/Cyberskan2000 Gniewkówiec tor nr 1, - ASDEK/PM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924239 2022-05-30
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana elektrycznych napędów zwrotnicowych na stacji Mszczonów Wymiana wyeksploatowanych 2 szt. elektrycznych napędów zwrotnicow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919611 2022-05-30
godz. 11:00
Mazowieckie Utrzymanie pasów przeciwpożarowych na terenie Sekcji Eksploatacji Kamieniec Ząbkowicki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917150 2022-05-30
godz. 12:00
Dolnośląskie Świadczenie usługi wykonywania prac ziemnych przy użyciu koparek jednonaczyniowych na podwoziu gąsienicowym dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Przedmiotem Zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924044 2022-05-30
godz. 17:00
Łódzkie RFP na wykonanie remontu rozjazdu 535: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909578 2022-05-31
godz. 10:00
Mazowieckie Remont instalacji EOR rozjazdu nr 51 na posterunku odgałęźnym Warszawa Włochy, LK001 Wymiana istniejącej rozdzielnicy REOR3 na p....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920774 2022-05-31
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie przeglądu poziomu utrzymania P4 drezyny DH.350.11 nr 16 zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933296 2022-06-01
godz. 10:00
Mazowieckie Prowadzenie przeglądów i serwisu urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) produkcji Zakładów Automatyki „KOMBUD” S.A., eksploato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936965 2022-06-01
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup kompletnego semafora świetlnego pięciokomorowego i tarczy ostrzegawczej świetlnej. Zakup kompletnego semafora świetlnego wj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886471 2022-06-01
godz. 12:00
Opolskie Wykonanie prac przeglądowo-konserwacyjnych oraz kontrolno-pomiarowych i usuwanie usterek przy utrzymaniu elektrycznej sieci trakcyjnej 3 kV, elektrycznego ogrzewania rozjazdów i łączności ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913685 2022-06-01
godz. 12:00
Opolskie Rewitalizacja wiaduktu na drodze dojazdowej D-2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Robota budowlana polegająca na rewitalizacji wiaduktu na drodze dojazdowej D-2 dla PGE GiEK S.A. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934034 2022-06-01
godz. 12:00
Śląskie RFP na zakup wskaźnik, tarcza, latarnia zwrotnicowa Wskaźnik ukres W17: 4 szt.;Latarnia zwrotnicowa PRAWA oznaczona strona 269 wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936295 2022-06-01
godz. 13:00
Lubelskie Badanie rynku - Zapytanie o informację cenową na oszacowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912645 2022-06-02
godz. 08:00
Małopolskie Rewitalizacja ulicy Krupniczej w Krakowie na odcinku od ulicy Podwale do ulicy Józefa Szujskiego Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja ulicy Krupniczej na odcinku od ulicy Podwale do ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936804 2022-06-02
godz. 12:00
Łódzkie Pytanie Zapytanie o informację (RFI) - "Zakup usługi polegającej na całodobowej obsłudze spycharki TD25R w zakresie przemieszczani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924254 2022-06-03
godz. 10:00
Mazowieckie Powiązanie urządzeń przejazdowych z urządzeniami stacyjnymi na zasadzie elementu drogi przebiegu ZADANIA NR 1 PN. „Powiązanie urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934163 2022-06-06
godz. 08:00
Małopolskie Naprawa uszkodzonej ściany oporowej w km 142,833 na linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów Przedmiotem zamówienia są roboty budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881187 2022-06-06
godz. 10:00
Mazowieckie ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ DWÓCH PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH W KM OK. 31,000 ORAZ KM OK 39,000 LINII KOLEJOWEJ NR 99 CHABÓWKA – ZAKOPANE” Numer referencyjny: IREZA3.292.3.2022.g „ZAPROJEKTOWANIE I B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923417 2022-06-06
godz. 10:00
Lubelskie Przetarg nieograniczony na „Remont infrastruktury torowej na terenie PKP CARGO S.A. Wschodniego Zakładu Spółki w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931494 2022-06-06
godz. 10:00
Mazowieckie Zmiana kategorii przejazdu kolejowo-drogowego z obecnej kat.C na kat.B, znajdującego się na linii kolejowej nr 8 (Warszawa Zach. –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931493 2022-06-06
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie remontów głównych i bieżących wybranych obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica w km. 84,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932771 2022-06-06
godz. 11:00
Mazowieckie Zaprojektowanie, wykonanie robót dla zadania „Wymiana urządzeń przejazdowych na trzech istniejących przejazdach kolejowych kategor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928228 2022-06-08
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwińsk - II etap Opracowanie dokumentacji projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)