Przetargi i zamówienia - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6622284 2019-03-22 Wielkopolskie Prace ziemne wykonanie drenażu wokół budynku Polanka 8E, dla wspólnoty mieszkaniowej w Poznaniu, ul. Polanka 6,8 zgodnie z załączo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645107 2019-03-22 Mazowieckie Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo Prosimy o podanie ilości m.b. chodnika wraz z wjazdami, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6646446 2019-03-22 Śląskie Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa cząstkowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Poczesna” metodą powierzchni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645892 2019-03-22 Lubuskie Remont nawierzchni chodnika przy budynku ul. Orła Białego 23

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648499 2019-03-22 Mazowieckie Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg powiatowych w roku 2019 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Zakres prac obejmuje wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6653321 2019-03-22 Śląskie Doprowadzenie instalacji wodnej do istniejącego boiska do piłki nożnej w celu zraszania murawy w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631417 2019-03-22
godz. 08:00
Pomorskie 271/U/19/Oddział Gdańsk Usługi odtworzenia nawierzchni (wykonania zabruków) na obszarze działalności Energa-operator S.A. oddział ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6634262 2019-03-22
godz. 08:00
Mazowieckie Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w torze nr 1 linii nr 695 Cieszyn R 103 - Cieszyn R 102 w km 0,000 - 0,657 w wybranych loka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645712 2019-03-22
godz. 08:00
Mazowieckie wykonanie nowej drogi na Walcowni Rur -ZP/PMI/3/3/2019-Z1773 1. Wykonanie nowej drogi asfaltowej wraz z placem manewrowym od bram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6626657 2019-03-22
godz. 08:30
Mazowieckie „Przebudowa dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Gostynin: Część I – Przebudowa dojazdu pożarowego nr 15 w leśnictwie Lucie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648490 2019-03-22
godz. 08:30
Mazowieckie Wykonanie modernizacji 3 przejść dla pieszych, zlokalizowanych na drogach gminnych: ul. Tęczowa/ul. Batorego, ul. Kościelna/ul. Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6621712 2019-03-22
godz. 08:45
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa ul. Zamojskiej w Toruniu Numer referencyjny: DZP-271.25.2019 W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę ul. Zamojs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6621925 2019-03-22
godz. 08:45
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa ul. Białostockiej w Toruniu Numer referencyjny: DZP-271.26.2019 W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę ul. Biał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6630960 2019-03-22
godz. 08:45
Wielkopolskie Naprawa i remonty przy użyciu tłucznia kamiennego, frezowiny i żużla paleniskowego nawierzchni dróg gruntowych znajdujących się w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644486 2019-03-22
godz. 08:45
Mazowieckie Usługa pielęgnacji i konserwacji boiska sportowego na terenie kompleksu wojskowego K- 6045 przy ul. Radiowej 2 w Warszawie Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6581267 2019-03-22
godz. 09:00
Opolskie Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6587338 2019-03-22
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektów małej retencji dla 7 zadań będących częścią działania „Kompleksowy projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6627062 2019-03-22
godz. 09:00
Podkarpackie BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ORAZ DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY WIĄZOWNICA Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6628518 2019-03-22
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa dróg gminnych o numerach 030810C i 030813C o łącznej długości około 1300 m Numer referencyjny: ZP.271.2.2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6629775 2019-03-22
godz. 09:00
Pomorskie Remont odcinka dojazdu pożarowego nr 1 na terenie leśnictwa Orzechowo Numer referencyjny: SA.270.1.3.2019 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6629553 2019-03-22
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Dębiny a/ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac ; - ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6629981 2019-03-22
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Masłowie” Numer referencyjny: BiGP.271.23.2019.JR Przedmiotem zamówienia jest realizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6630354 2019-03-22
godz. 09:00
Śląskie Remont dróg i chodników na terenie Miasta Będzina Numer referencyjny: BZP.271.10.2019 Przedmiotem zamówienia jest remont dróg i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6630213 2019-03-22
godz. 09:00
Wielkopolskie Remont ulicy Klemczaka i Benickiej w Krotoszynie wraz z remontem kanalizacji deszczowej. Projektowana przebudowa nawierzchni m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6601768 2019-03-22
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631184 2019-03-22
godz. 09:00
Podlaskie „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz zwiększenie dostępności transportowej w gminie Nowe Piekuty poprzez przebudowę dróg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631358 2019-03-22
godz. 09:00
Dolnośląskie - Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie (część I zamówienia); - Przebudowa chodnika ulicy Wyspiańskiego w Chojnowie – dru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631404 2019-03-22
godz. 09:00
Pomorskie BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH Numer referencyjny: SA.270.1.1.2019 Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg leśnych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6613513 2019-03-22
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Budowa zespołu boisk na ul. Bandurskiego w Szczecinie Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6616143 2019-03-22
godz. 09:00
Pomorskie Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dębina, Niestkowo - Gmina Ustka Numer referencyjny: IG.271.05.2019.MA Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)