Przetargi i zamówienia - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6328325 2018-10-19
godz. 10:30
Dolnośląskie Budowa kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu Numer referencyjny: TXU/TRP/252/2018 „Przedmiotem zamówienia jest wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6358684 2018-10-23 Śląskie Wynajęcie podnośnika koszowego (wraz z osobą obsługującą) celem wykonania przez pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6332888 2018-10-23
godz. 08:00
Lubuskie „Budowa, przebudowa drogi ul. Krępa-Lipowa” Numer referencyjny: KZG-DI/271/18/2018 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6334017 2018-10-23
godz. 08:00
Małopolskie „Budowa Chodnika z kanalizacja deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2082K Olchawa – Leszczyna w miejscowości Królówka” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6345685 2018-10-23
godz. 08:00
Śląskie Dostawa i zabudowa kruszywa naturalnego, łamanego do bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6349316 2018-10-23
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi 190154c w Lubaniu Opis przedmiotu zamówienia Zadanie obejmuje wykonanie lewostronnego chod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6349325 2018-10-23
godz. 08:00
Wielkopolskie Montaż czterech luster drogowych na ulicy Złotowskiej w Poznaniu. Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego RO.402.524.2018

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6349328 2018-10-23
godz. 08:00
Wielkopolskie Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na trzech ulicach Piękna, Szczęsna, Cienista w Poznaniu - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333553 2018-10-23
godz. 08:30
Pomorskie WYKONANIE 20 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW PRACOWNIKÓW SZPITALA ORAZ WYKONANIE POWIERZCHNI UTWARDZONEJ POD PRASO-KONTENER I 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333293 2018-10-23
godz. 08:45
Kujawsko-Pomorskie Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych dla RDW Tuchola w 2018 roku Numer referencyjny: ZDW.RDW3.T12.36...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6335182 2018-10-23
godz. 08:45
Kujawsko-Pomorskie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie 2018/2019 Numer referencyjny: ZDP.11.343.6.2018 2. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6293907 2018-10-23
godz. 09:00
Podkarpackie „Remont drogi dojazdowej na dolne stanowisko zapory brzegu lewego Zbiornika Besko” Numer referencyjny: RZ.ZOZ.1.281.17.2018 Zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6330270 2018-10-23
godz. 09:00
Małopolskie Odbudowa dróg gminnych po intensywnych opadach atmosferycznych i powodzi w 2009 i 2010 r. Numer referencyjny: RIiD.271.13.2018 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6330751 2018-10-23
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – I etap Numer referencyjny: RIRG.271.8.2018 1.1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6331177 2018-10-23
godz. 09:00
Opolskie „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów” - Zadanie nr 3 - Rewitalizacja osiedla Jagiełły Numer referencyjny: 17/2018 Zakres rzecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6332797 2018-10-23
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika w Tychach Numer referencyjny: 1/DDT/48/18 Zakres przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6332995 2018-10-23
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253R Dąbrowica Duża – gr. pow. (Cieplice) w km 1+200 – 1+500 w m. Dąbrowica Numer referencyjny: ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333983 2018-10-23
godz. 09:00
Pomorskie Wymiana nawierzchni chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Władysława IV 11 i 13 oraz wykonanie utwardzenia terenu przy budynkach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333980 2018-10-23
godz. 09:00
Lubuskie "Budowa odcinka drogi leśnej wraz ze składnicą przyzrębową w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie - III" Numer referencyjny: SA.270.2.5.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333990 2018-10-23
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów, polegająca na budowie chodnika w km 2+485 do km 2+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333480 2018-10-23
godz. 09:00
Śląskie Renowacja podwórka przy ul. Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej Numer referencyjny: TIR/22/RB/PN/2018 Renowacja podwórka przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6326671 2018-10-23
godz. 09:00
Małopolskie „Odbudowa nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy na dz. 616/1 obr. 3 w Myślenicach” Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333671 2018-10-23
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej 010540C od km 0+000 do km 0+290 (ul. Dzieci Drzewa Życia) oraz przebudowa drogi gminnej 010541C od km 0+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333463 2018-10-23
godz. 09:00
Małopolskie Rozbiórka istniejącego mostu betonowego na potoku Brzezna w km 0+385 w miejscowości Ropica Polska oraz wykonanie w jego miejscu w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6326419 2018-10-23
godz. 09:00
Małopolskie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica – etap I Numer referencyjny: PZD-ZP-IU.26.5....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6345833 2018-10-23
godz. 09:00
Śląskie Kompleksowa obsługa robót ziemnych wraz z odtworzeniami nawierzchni na terenie Gminy Świerklaniec Numer referencyjny: PN/7/2018 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6345842 2018-10-23
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018-2019” Numer referencyjny: ZDP-272-ZPU-26-2018 1. Przedmiotem zamówienia jest ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6325622 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Przebudowa ulicy Polnej, Krętej w Dębienku z materiału Wykonawcy Numer referencyjny: IN.271.4.21.2018 Zakres prac zgodnie z załąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6325620 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Przebudowa ulicy Parkowej we Wronczynie z materiału Wykonawcy Numer referencyjny: IN.271.4.22.2018 Zakres prac zgodnie z załączo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347451 2018-10-23
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Remont części drogi przy ul. Goszczyńskiego (obok budynku nr 3 i 4) na działce nr 11/8 z obrębu 2066 w Szczecinie. 1. Przedmiot za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)