Przetargi i zamówienia - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8067423 2021-04-14
godz. 09:00
Śląskie Dostawa: ZAWÓR KULOWY MOSIĘŻNY 40MM 1 1/2" dla PGG S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjny w 2021 r. grupa 285-4 1 ZAWÓ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059304 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Czyszczenie obrzeży zbiornika wodnego Chańcza, na rzece Czarna Staszowska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8027590 2021-04-15
godz. 10:00
Śląskie 67/TI/PO/P4/PM/2021 - „Modernizacja instalacji wodociągowej na cele bytowe i ppoż. oraz połączenie hydrantów zewnętrznych dla budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8033007 2021-04-15
godz. 10:00
Śląskie 67/TI/PO/P4/PM/2021 - „Modernizacja instalacji wodociągowej na cele bytowe i ppoż. oraz połączenie hydrantów zewnętrznych dla budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067840 2021-04-15
godz. 10:00
Dolnośląskie Roboty utrzymaniowo-remontowe na cieku Kraszówka w miejscowości Nowe Jaroszewice, gm. Bolesławiec na dł. 500 mb.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8048418 2021-04-15
godz. 23:59
Dolnośląskie Zakup i dostawa 2 szt zestawów pompowych w ramach projektu budowy pompowni rejonowej przy szybie L-VI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055460 2021-04-16
godz. 00:00
Śląskie Utrzymanie w sprawności technologicznej instalacji wod. - kan., c.o. i sprężonego powietrza na powierzchni w PGG S.A. Oddział KWK ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069899 2021-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Naprawa umocnień i zabudowa wyrw w korycie rzeki Łabuńka w km 23+000-25+587 wraz z remontem umocnień stopnia w km 21+060

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067272 2021-04-19
godz. 10:00
Śląskie Prace konserwacyjne na terenie ZW Tresna.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058424 2021-04-20
godz. 09:00
Mazowieckie „Usuwanie szkód powodziowych – Zabezpieczenie potoku Dąbrówka w km 1+800 – 5+000 w m. Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz, pow. nowosądeck...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061690 2021-04-20
godz. 10:00
Mazowieckie Projekt i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nieruchomości na działce nr 219 o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069703 2021-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Rozbiórka tam bobrowych na wodach Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej – 6 części Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rozbiórka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029836 2021-04-20
godz. 11:00
Wielkopolskie Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2021 r. – wały – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu Numer referencyjny: PO.ROZ.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076253 2021-04-21
godz. 09:00
Śląskie Dostawa zestawu dozowania- chloratora do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053154 2021-04-21
godz. 10:00
Mazowieckie Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna-przesłona przeciw filtracyjna IV etap Przedmiotem zamówienia jest wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067896 2021-04-21
godz. 23:55
Pomorskie Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Motławy na terenie miasta Gdańska od km 4+850 - 7+510 woj. pomorskie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075231 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie zadania pt.: Specjalistyczne usługi na obiekcie hydrotechnicznym Świnna Poręba, w zakresie: Część 1: Przegląd sieci piez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032515 2021-04-22
godz. 11:30
Mazowieckie Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2021 r. – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061810 2021-04-22
godz. 23:59
Dolnośląskie JGHG-EN-2021 Postój HMG II 2022 - Remont orurowania i armatury pomp 40D30 pompowni Obiegu Dolnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035315 2021-04-23
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2021 r. – Zarząd Zlewni Kalisz Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.06....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065854 2021-04-23
godz. 11:00
Mazowieckie Remont budowli hydrotechnicznych na ciekach administrowanych przez Zarząd Zlewni w Poznaniu części nr 1 - zastawki - Kanał Przybr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047351 2021-04-26
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania budowli na terenie Nadzoru Wodnego w Sławie (68 szt.) Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065849 2021-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie „Usunięcie nieprawidłowości występujących na jazie zlokalizowanym na rzece Unieść w km 5+800 jej biegu zgodnie z nakazami WINB na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067459 2021-04-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usunięcie nieprawidłowości występujących na jazie zlokalizowanym na rzece Unieść w km 5+800 jej biegu zgodnie z nakazami WINB na t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043489 2021-04-27
godz. 10:00
Mazowieckie Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038175 2021-04-27
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie bieżącej konserwacji wałów przeciwpowodziowych w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043497 2021-04-27
godz. 11:15
Mazowieckie Bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Kole Numer referencyjny: ROZ.2810.14.2021 Wartość bez VA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047362 2021-04-29
godz. 10:00
Mazowieckie „Dwukrotna konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Zarząd Zlewni we ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076248 2021-04-30
godz. 00:00
Opolskie Stacja uzdatniania wody o wydajności 36 m3/h wraz z transportem i montażem na Ośrodku Zarybieniowym Poliwoda w Biestrzynniku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059034 2021-05-04
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią zapór przeciwrum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)