Przetargi i zamówienia - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8142606 2021-06-14
godz. 00:00
Śląskie Remont kabin prysznicowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. P. Stalmacha w Wiśle

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8168562 2021-06-14
godz. 08:00
Małopolskie 3.1. Przedmiot zamówienia stanowi: budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w m. Sukmanie oraz w części miejscowości: Milówka, Olszyny, Wielka Wieś, w Gminie Wojnicz. 3.2. Celem realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8168882 2021-06-14
godz. 08:56
Wielkopolskie Budowa nowego odcinka kolektora deszczowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8148772 2021-06-14
godz. 09:00
Dolnośląskie 04891 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe – etap 2 Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8152669 2021-06-14
godz. 09:00
Mazowieckie WYKONANIE DRENAŻU BUDYNKU TARCZOWNI I BUDYNKU ŚNIEŻNIKA NA STRZELNICY NR 1 PRZY UL. KOCJANA 70 A 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drenażu budynku Tarczowni i budynku Śnieżnika na St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8154270 2021-06-14
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa sieci wodociągowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8161285 2021-06-14
godz. 09:00
Opolskie Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany w m. Masów od km 0+000 do km 1+060 1.1. Przedmiotem zmówienia jest remont drogi powiatowej nr 1703 O w granicach istniejącego pasa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8161911 2021-06-14
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa serwisowa polegająca na utrzymaniu w pełnej sprawności technicznej (poprzez wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8163930 2021-06-14
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOJNOWIE – ETAP II Część 1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojnowo gm. Sicie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8164422 2021-06-14
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem niniejszego zamówienia „Roboty utrzymaniowe na terenie suchego zbiornika przeciwpowodziowego pn. Kańczuga na rzece Mleczka Kańczudzka w Manasterz, Siedleczka, gmina Jawornik Pols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8164729 2021-06-14
godz. 09:00
Mazowieckie Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów – 9 części) Część 1 Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokali mieszkalnych (pustostany) - Część I – remont lokalu mieszkalnego przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8166712 2021-06-14
godz. 09:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest awaryjna bezwykopowa naprawa kanałów metodą długiego oraz krótkiego rękawa CIPP – drogi gminne i powiatowe w Lubinie. BZP.271.1.18.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8168787 2021-06-14
godz. 09:00
Wielkopolskie „Modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel” Modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8167573 2021-06-14
godz. 09:00
Lubuskie Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku szkoły ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli wraz z przejściem łączącym budynki szkoły przy ul. Piłsudskiego i ul. Kościuszki 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8171008 2021-06-14
godz. 09:00
Podkarpackie Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl II Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.23.2021 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl II Cześć 1 – Udrożnienie rzeki Lubaczówka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8172368 2021-06-14
godz. 09:00
Małopolskie Przebudowa pola produkcyjnego szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach, dz. nr 139/7 obr. Wierzchosławice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8167982 2021-06-14
godz. 09:30
Dolnośląskie Rozbudowa ul. Awicenny w zakresie budowy przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerów, ścieżki rowerowej wraz z budową kanalizacji MKT na odcinku od ul. Pińskiej do ul. Trawowej we Wrocławi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131173 2021-06-14
godz. 10:00
Dolnośląskie Budowa, przebudowa oraz odbudowa urządzeń wodnych (...) Numer referencyjny: S.270.1.1.2021 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie i odbudowie urządzeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8146249 2021-06-14
godz. 10:00
Mazowieckie „Przywrócenie retencji wodnej na terenie byłych stawów rybnych w Kraśniczej Woli” Numer referencyjny: ZG.270.4.2021 Przywrócenie retencji wodnej na terenie byłych stawów rybnych w Kraśniczej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8148794 2021-06-14
godz. 10:00
Mazowieckie „Remont wrót śluzy zlokalizowanej na Stopniu Wodnym we Włocławku - RZGW Warszawa” Przedmiotem zamówienia są prace związane z usunięciem przyczyn nieprawidłowości w działaniu wrót śluzy na S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8154687 2021-06-14
godz. 10:00
Małopolskie Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bernardyńskiej w Tarnowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8159319 2021-06-14
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu”. 2. W ramach zamówienia przewiduj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8160225 2021-06-14
godz. 10:00
Śląskie Optymalizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lipowa poprzez budowę zbiornika wody w Lipowej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Daglezji w Lipowej 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8161550 2021-06-14
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja łazienek w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Nowogardzie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 17, 72 – 200 Nowogard. Zakres prac ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8163324 2021-06-14
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest zadanie p. n.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5025S – ulica Wolności w Łukowie Śląskim. Zakres obejmuje odcinek drogi o długości 488,50 m w ciągu drogi powiatow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8164751 2021-06-14
godz. 10:00
Mazowieckie Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Krasnosielc, Wymysły i Nowy Sielc 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej wraz przyłączami w następują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8167340 2021-06-14
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie TI.221.19.2021.AW Modernizacja przepompowni ścieków PS-3 przy ul. Nieszawskiej, przepompowni ścieków PS-7 przy ul. Turystycznej or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8166725 2021-06-14
godz. 10:00
Podlaskie „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” w formule zaprojektuj i wybuduj Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie prac projektowych oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8167580 2021-06-14
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa drogi gminnej ul. Zimowej w Wołominie wraz z przepompownią kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jesiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Budowa ul. Zimowej w Wołominie 1. W rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8167899 2021-06-14
godz. 10:00
Dolnośląskie „Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej – Przemysłowej” – kanalizacja deszczowa w ul. Lotniczej. 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)