Przetargi i zamówienia - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6354945 2018-10-23 Mazowieckie DOK 3410/26/2018 1. Demontaż istniejących wodomierzy instalacji zimnej i ciepłej wody o średnicy 15 mm: 1) w lokalach mieszkalnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6355461 2018-10-23 Zachodniopomorskie Wykonanie naprawy 2 zbiorników retencyjnych na wody zęzowe(oleje przepracowane) o poj. 32m3 nr 1 i nr 3 w budynku nr 51 K-4370 w Ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6313420 2018-10-23
godz. 08:00
Śląskie Wyposażenie w zawory hydrantowe i wykonanie wewnętrznej sieci p.poż. w budynkach oraz pomiędzy budynkami przy ul. Chabrowej w Rybn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6332888 2018-10-23
godz. 08:00
Lubuskie „Budowa, przebudowa drogi ul. Krępa-Lipowa” Numer referencyjny: KZG-DI/271/18/2018 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6334017 2018-10-23
godz. 08:00
Małopolskie „Budowa Chodnika z kanalizacja deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2082K Olchawa – Leszczyna w miejscowości Królówka” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6316068 2018-10-23
godz. 08:00
Śląskie „Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. oddział KWK Centrum” Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342912 2018-10-23
godz. 08:00
Śląskie 1 Remont kapitalny pompy wody sieciowej. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6332867 2018-10-23
godz. 08:30
Śląskie 12180382 Wymiana odcinka rurociągu przeciwpożarowego i ściekowego oraz wykonanie i zabudowa podpór pod ww. rurociągi w szybie „Foc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6293908 2018-10-23
godz. 09:00
Mazowieckie „Remont przepustu na dolnym stanowisku zapory brzegu prawego Zbiornika Besko” Numer referencyjny: RZ.ZOZ.1.281.16.2018 Zakres prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6293910 2018-10-23
godz. 09:00
Mazowieckie „Usuwanie szkód powodziowych na dopływach rzeki Wisłok” Numer referencyjny: RZ.ZOZ.1.281.19.2018 „Usuwanie szkód powodziowych na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6299425 2018-10-23
godz. 09:00
Śląskie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Strzyżowice Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6330277 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Budowa i remont sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy z podziałem na części Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6329856 2018-10-23
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Kaszubskiej w aglomeracji Mił...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6331177 2018-10-23
godz. 09:00
Opolskie „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów” - Zadanie nr 3 - Rewitalizacja osiedla Jagiełły Numer referencyjny: 17/2018 Zakres rzecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6334413 2018-10-23
godz. 09:00
Lubelskie „Wykonanie wymiany 125 m sieci kanalizacji deszczowej na stacji Sławków LHS”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333463 2018-10-23
godz. 09:00
Małopolskie Rozbiórka istniejącego mostu betonowego na potoku Brzezna w km 0+385 w miejscowości Ropica Polska oraz wykonanie w jego miejscu w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6346507 2018-10-23
godz. 09:00
Mazowieckie Konserwacja potoków na terenie miasta Krakowa. Numer referencyjny: 639/ZZK/2018/KR Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6353230 2018-10-23
godz. 09:00
Mazowieckie Usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na posesji przy ul. Kolejowej w Tarczynie, nr ew. działki 824 obręb T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6331166 2018-10-23
godz. 09:00
Lubelskie „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka gmina Dębowa Kłoda" Numer referencyjny: RI.IBP.271.06....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6359549 2018-10-23
godz. 09:00
Mazowieckie Analiza rynku - Dostawa pokryw studni kablowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6294082 2018-10-23
godz. 09:15
Małopolskie Remont kolektora w ul. Ptaszyckiego w Krakowie Numer referencyjny: 831/PN-64/2018 Wartość bez VAT: 12 500 000.00 PLN Przedmiotem n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333315 2018-10-23
godz. 09:30
Dolnośląskie Wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu i uruchomieniu opomiarowania przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6334780 2018-10-23
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu i uruchomieniu opomiarowania przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6346316 2018-10-23
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.79.2018 1. Przedmiot za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6346658 2018-10-23
godz. 09:30
Śląskie Dostawa i wymiana powłoki zewnętrznej, wewnętrznej i dennej zbiornika biogazu zainstalowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków „WAR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6296171 2018-10-23
godz. 09:45
Wielkopolskie Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Kaliszu w latach 2019-2023 Numer referencyjny: O.PO.D-3.2413.6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6286917 2018-10-23
godz. 10:00
Pomorskie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kartuskiej pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników oraz przebudowa sieci wodociągowej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6318837 2018-10-23
godz. 10:00
Śląskie Budowa sieci wodociągowych w Częstochowie w ul. Poleskiej, Skłodowskiej-Curie i Wały Dwernickiego (TI-261.22.2018).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6327944 2018-10-23
godz. 10:00
Śląskie POPRAWA ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 NA ODCINKU OD MOSTU DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ W MIEJSCOWOŚCI ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6258081 2018-10-23
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa częśći sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa Planowane przedsięwzięcie obejmie aglomerację Jo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)