Przetargi i zamówienia - Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9008736 2022-07-07
godz. 09:00
Pomorskie Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003003 2022-07-07
godz. 09:00
Małopolskie 283.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usługi sieciowego dostępu do bazy Brill Journal Collection ze wszystkich stanowisk komputerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008441 2022-07-07
godz. 10:00
Łódzkie Weryfikacja baz danych powstałych w wyniku realizacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków Przedmiotem zamówienia jest wykonanie weryfikacji (kontroli) baz danych powstałych w wyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009652 2022-07-07
godz. 10:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług przez tłumaczy ukraińsko – polskich w ramach projektu Świętokrzyskie dla Ukrainy Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez tłumaczy uk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008037 2022-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenie usługi tłumacza języka migowego w formie online w dniach urzędowania Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądów Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996651 2022-07-07
godz. 14:00
Mazowieckie świadczenie usług kafeteryjnych dla pracowników Zamawiającego, realizowanych za pośrednictwem platformy cyfrowej on-line dostarczonej przez Wykonawcę

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020905 2022-07-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie badań ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku na podstawie danych historycznych, typu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004578 2022-07-08
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Aktualizacja baz danych przestrzennych w celu utrzymania w aktualności zbiorów danych oraz rozbudowa Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP) Urzędu Miejskiego w Elblągu. 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011058 2022-07-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przeprowadzenie na rynku zagranicznym analizy rynku, testów aplikacji mobilnej Yioni z użytkownikami oraz badania opinii użytko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998710 2022-07-08
godz. 10:00
Mazowieckie Założenie bazy BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT dla gminy Chynów - 62 obręby Adamów k/Drwalewa, Adamów k/Rososzy, Barcice k/Drwalewa, Barcice k/Rososzy, Budziszyn, Budziszynek, Chyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976044 2022-07-08
godz. 12:00
Mazowieckie Wdrożenie, utrzymanie i administrowanie elementami informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9013047 2022-07-08
godz. 12:00
Mazowieckie Przeprowadzenie rekrutacji osób do badań oraz realizację badań pt: Długotrwałe następstwa traumy II wojny światowej w Pols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011565 2022-07-08
godz. 12:00
Mazowieckie ZP-757-2/2022/UE Świadczenie usług eksperckich w zakresie weryfikacji tłumaczeń pisemnych specjalistycznych tekstów medycznych na potrzeby projektu współfinansowanego przez UE, ze śr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018471 2022-07-08
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie harmonizacji bazy BDOT 500 z bazą EGIB dla jednostki ewidencyjnej Boguty-Pianki w zakresie budynków i trwałych elemen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018468 2022-07-08
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie harmonizacji bazy BDOT 500 z bazą EGIB dla jednostki ewidencyjnej Andrzejewo w zakresie budynków i trwałych elementó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9025610 2022-07-08
godz. 14:45
Zachodniopomorskie Usługa tłumacza języka migowego online dla Uniwersytetu Szczecińskiego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa wideotłumacza - 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017277 2022-07-08
godz. 16:00
Mazowieckie Przebudowa i rozszerzenie funkcjonalności istniejącej bazy danych Digital Archaeological Information System (DAISY).dla Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8997073 2022-07-08
godz. 16:15
Mazowieckie Wykonanie raportu statystycznego, w ramach projektu pn. Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce-etap II-pilotaż ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012603 2022-07-08
godz. 23:59
Podkarpackie Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu usług związanych z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016194 2022-07-10
godz. 00:00
Małopolskie Szukam tłumacza języka szwedzkiego - Podhale Szukam tłumacza języka szwedzkiego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003595 2022-07-10
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Zlecę opracowanie opisów produktowych do sklepu internetowego, branża meble tapicerowane, możliwość dłuższej współpracy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018181 2022-07-11
godz. 00:00
Dolnośląskie Wykonywanie, w okresie od 15.07.2022 r. do 10.02.2023 r., specjalistycznych, nieprzysięgłych tłumaczeń z języka czeskiego na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014921 2022-07-11
godz. 09:00
Małopolskie Przeprowadzenie badania społecznego pn. „Badanie potencjału jednostek samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego w zakresie rozwoju usług społecznych w środowiskach lokal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015365 2022-07-11
godz. 10:30
Lubelskie Utworzenie dla gminy Niedrzwica Duża numerycznego zasięgu konturów budynków oraz aktualizacja przebiegu granic działek w oparciu o istniejące materiały zasobu Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9019076 2022-07-11
godz. 11:00
Mazowieckie O.OZP.260.122.6.2022 Wykonanie badań jakościowych służących zidentyfikowaniu potrzeb nauczycieli w zakresie edukacji żywieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9026385 2022-07-11
godz. 12:00
Mazowieckie weryfikacja treści zawartych na stronie projektu Turystyczna Szkoła: scenariusze wycieczek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9025882 2022-07-11
godz. 23:59
Lubelskie Copywriting teksty prawe, ekonomiczne, biznesowe, reklamowe Zlecę pisanie tekstów prawnych, ekonomicznych, biznesowych i reklam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016070 2022-07-11
godz. 23:59
Małopolskie Fundacja EMMA zaprasza do składania ofert na Opiekuna grup dziecięcych/tłumacz w ramach programu „Organizacja wakacyjnych war...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9019615 2022-07-12
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Pełnienie dyżurów w Punkcie Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8976759 2022-07-12
godz. 08:15
Pomorskie Usługa dostępu do systemu rekrutacyjnego wraz z usługą wsparcia Numer referencyjny: ZP. 21.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu do systemu rekrutacyjnego oraz usług wspar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)