Przetargi i zamówienia - Budowlana - remonty, wykończenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
4586780 (brak danych) ROT-renovering Kyrkbyn, etapp 2-4. Nya vatten- och avloppsledningar, nya badrum, nytt ventilationssystem, uppgradering av el m.m. i flerbostadshus. Denna upphandling omfattar 120 lägenheter ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4599838 (brak danych) Östermalms Saluhall, FU DE 467 Solskyddsentreprenad. Östermalms Saluhall, Förfrågningsunderlag DE 467 Solskyddsentreprenad.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4599906 (brak danych) Årsentreprenörer 2017. Upphandling av ramavtal för entreprenader avseende värme och sanitet, ventilation, el/tele/data, bygg, tak, golv, glas, storkök, förbränningspannor och målning.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4606034 (brak danych) Kv Kasernen 1, Total upprustning av fastighet, utvändigt och invändigt. Entreprenaden omfattar att genom utförandeentreprenad utföra kompletta byggnads- och installationsarbeten för upprustn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4611863 (brak danych) Ramavtal om nybyggnation bostadslägenheter. Ramavtal om nybyggnation bostadslägenheter.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4624394 (brak danych) SABO:s kombohus Flex. Kikås 1:112 m.fl. Mölndalsbostäder är ett helägt kommunalt bostadsbolag vars främsta uppgift är att förse Mölndal med attraktiva och kundanpassade lägenheter. Bolaget, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4616950 (brak danych) Kv. Prästen, Kalix. Nybyggnad av flerfamiljshus och carports. I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten:Entreprenaden avser projektering och nybyggnad av flerfamiljshus och carports m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4287865 (brak danych) Kv. Trondheim 1 och 2. Utförandeentreprenad avseende totalrenovering av fastighet, utvändigt och invändigt.Projektet avser upprustning av 2 fastigheter Kv. Trondheim 1 och 2 på Trondheimsgat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4287863 (brak danych) Renovering/Ombyggnad Kv. Ollonskogen 1/Bobergsgatan 2-20. Projektet avser att på totalentreprenad bl.a. utföra stamrenovering, renovering samt ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4636779 (brak danych) Solskydd. Solskyddsprodukter inklusive montering och demontering:— Leverans av solskydd;— Nyinstallation av beställda produkter;— Rådgivning av produkter, inkl. rådgivning kring barnsäkerhet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4283805 (brak danych) Framework Agreement for Main Building Contractors for New Build Housing. Link Group intends to enter into a Framework Agreement with a limited number of Building Contractors to provide const...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4283797 (brak danych) Nyproduktion flerbostadshus Rosenlundsparken. Projektet avser nyproduktion av 2 flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och 5 lokaler varav en är en förskola med 6 avdelningar, samt ett g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4295769 (brak danych) Stambyte och badrumsrenovering, Kortedala. Objektet avser stambyte och ytskiktsrenovering av badrum samt stambyte i kök. Denna upphandling omfattar 30 lägenheter med möjlighet till option på...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4295767 (brak danych) Nyproduktion av bostäder, Hjorten 3. Objektet avser nybyggnad av bostäder i ett 9 våningshus med 45 hyreslägenheter.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4305644 (brak danych) Nybyggnad Majstångsgatan. Längs Majstångsgatan/Ostindiegatan/Kennedygatan i stadsdelen Kungsladugård i Göteborg avser Familjebostäder uppföra ett flerbostadshus med totalt 63 stycken hyresrä...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4305649 (brak danych) Kv Solen Meteorgatan 9 och 17 Nybyggnad av flerbostadshus. Nybyggnad av flerbostadshus med c:a 34 lägenheter i 2 byggnader med loftgångar.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4333466 (brak danych) Ombyggnad kv. Eskadern etapp 3. AB Stångåstaden avser renovera del av fastigheten Eskadern 2 i Linköpings kommun.Föreslagna åtgärder i fastigheterna är bland annat stambyten, nya badrum, nya...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4338779 (brak danych) Centralkök Fagersta kommun. Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5103078 (brak danych) Obra de derribo y de construcción de 2 edificios de viviendas situados en las manzanas nº 20 y nº 23 del Barrio Altzaga de Erandio. Obra de derribo y de construcción de 2 edificios de vivien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4347345 (brak danych) Påbyggnad p-däck med bostäder, Syster Estrids gata 10, Partnering. Upphandlingen avser påbyggnad p-däck med 3 bostadshus, totalt ca 55 lägenheter, samt renovering av befintligt p-däck. Proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4349979 (brak danych) 370-Errichtung zentrale Notaufnahme am Klinikum Amberg – Gewerk 1100-01 Fassadenarbeiten. 370-Errichtung zentrale Notaufnahme am Klinikum Amberg – Gewerk 1100-01 Fassadenarbeiten.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4352575 (brak danych) TE Nyproduktion flerbostadshus Saftstationen 4, Ängelholm. Upphandlingen avser totalentreprenad för nyproduktion av flerbostadshus på del av fastigheten Sockerbruket 11 i Ängelholm med proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4693077 (brak danych) KB Skjutbana Förhandlat. Objektet omfattar nybyggnation av ca 100 st. lägenheter i varierande storlekar varav 30 st. lägenheter för trygghetsboende som fördelas på 7 st. flerbostadshus i 3 o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4670902 (brak danych) Nybyggnad av marklägenheter i Yngsjö. Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad uppföra ett område med marklägenheter inom fastigheten Yngsjö 3:361, belägen vid Lillesjö gränd i Yngsjö....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4358584 (brak danych) Sörby 5:4 Sågbocken. Fastigheten Sörby 5:4 är belägen i stadsdelen Sörby i Gävle.Projektet omfattas av att i nybyggnad uppföra 111 st. hyreslägenheter fördelat i 3 bostadshus i 4-5 plan. I b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4366967 (brak danych) Sanierung und Erweiterung der Realschule am Standort Teningen. Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung des Schulzentrums Teningen. Die bestehende ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4703677 (brak danych) Centralkök Fagersta kommun Ny. Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4409480 (brak danych) Nybyggnad av flerbostadshus – BromöllaHem. TEMA-tävling Ivöstrand, projektering och entreprenad för totalentreprenad på Dragspelet 1 Bromölla.Del 1 – Prekvalificering:Beställaren har för avs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4733431 (brak danych) Kv. Ståthållaren 5 nyproduktion flerbostadshus. Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad uppföra 2 stycken flerbostadshus. Husen kommer att ha totalt 76 lägenheter fördelade på 6 trapp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4481434 (brak danych) Östermalms Saluhall, FU DE 481 Byggentreprenad. Östermalms Saluhall, Förfrågningsunderlag DE 481 Byggentreprenad.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)