Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: zachodniopomorskie - Budowlana - remonty, wykończenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8567574 2021-12-07
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zlecę położenie paneli w 1 pokoju oraz montażu listew przypodłogowych - Świnoujście Zlecę położenie paneli w 1 pokoju (około 16 m2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567579 2021-12-07
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zlecę remont mieszkania 37m2 - Szczecin Zlecę remont mieszkania 37m2 w Szczecin Do wykonania: -Skuwanie płytek i wynoszenie gruzu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563392 2021-12-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie usług konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach gminnych w 2022 roku Część 1: 1. Zakres zamówienia obejmuje:1.1. wykonywanie usług konserwacyjnych, niesta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8566163 2021-12-07
godz. 12:00
Zachodniopomorskie WYKONANIE REMONTU KLATKI SCHODOWEJ PRZY AL. WOJ. POLSKIEGO 60 W SZCZECINIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553602 2021-12-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie robót ogólnobudowlanych konserwacyjnych i remontowych w obiektach „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie bieżących prac ogólnobudowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552019 2021-12-09
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Przebudowa części sali gimnastycznej z wydzieleniem pomieszczeń pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół nr 12 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego (.....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549212 2021-12-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont części pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu budynku Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przy ul. Energetyków 55. 2. Remont części pomieszczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8519720 2021-12-10
godz. 09:30
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. „Remont pomieszczeń socjalnych na piętrze budynku dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej – mieszkanie wspomagane – treningowe w mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542232 2021-12-10
godz. 11:30
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krupy”.2. Wspólny słownik zamówień publicznych (Kody CPV):45210000-2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554236 2021-12-10
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Przebudowa pomieszczeń w budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych p....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550920 2021-12-11
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Remont sali lekcyjnej 105 o pow. 51 m2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kołobrzegu, ul. Portowa 37 polegający na: zeskrobaniu starej fa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8581829 2021-12-13
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zlecę poprawienie tapety, doklejenie paru pasków i zamaskowanie - Świnoujście Zlecę poprawienie tapety, doklejenie paru pasków i z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556622 2021-12-13
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Budowa Domu Seniora w miejscowości Chłopowo Zapytanie ofertowe dotyczy niżej wymienionych prac budowlanych: Przedmiot inwestycji:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8576818 2021-12-13
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Wykonanie remontu sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Goleniowie 1. Zakres prac: • Zabezpieczenie stolarki ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564826 2021-12-13
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Wykonanie remontu komór głównych zsypów w budynkach przy ul. Rynkowej nr nr 8 i 43 oraz remont rury zsypowej w budynku przy ul. Krasińskiego nr 92 w Szczecinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562274 2021-12-14
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku zlokalizowanym przy ul. Kaszubskiej 3, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549672 2021-12-14
godz. 11:35
Zachodniopomorskie Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie Przedmiot zamówienia obejmuje realizację prac modernizacyjnych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564765 2021-12-14
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Cyryla i Metodego nr nr 2,3 w Szczecinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556949 2021-12-15
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zlecę dobudowę dużego pokoju do istniejącego już domu - Karlino Zlecę dobudowę dużego pokoju do istniejącego już domu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8566215 2021-12-15
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych TP.382.142.2021 JK

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8533268 2021-12-15
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Przebudowa Sali widowiskowej oraz doposażenie Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:I. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej naw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560708 2021-12-16
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Montaż wiaty śmietnikowej - Koszalin Witam, proszę o podanie orientacyjnego kosztu wykonania z montażem wiaty śmietnikowej o wymia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568659 2021-12-16
godz. 09:00
Mazowieckie Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Dziwnowie (3 lokale), Wałczu (4 lokale), Choszcznie (2 lokale) i w Złocieńcu (4 lokale) DZP-OS.2610.419.2021 Część 1: Część 1: Dziwn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568770 2021-12-16
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Dziwnowie (3 lokale), Wałczu (4 lokale), Chos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563321 2021-12-16
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja pomieszczeń serwerowni Szpitala w ramach projektu pn. „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8574520 2021-12-16
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8572130 2021-12-16
godz. 23:59
Zachodniopomorskie Opis przedmiotu zamówienia Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych dla realizacji inwestycji mające...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563845 2021-12-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przebudowę pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – Etap I – przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz wykonanie nowego wejścia do budynku od st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567080 2021-12-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku położonym przy ul. J. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. 1. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8573615 2021-12-17
godz. 12:00
Zachodniopomorskie "Przebudowa budynku w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie" Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku w zakresie zmiany kons...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)