Przetargi na roboty budowlane

Branża budowlana w Polsce generuje ogromne zyski, rocznie rozstrzyga się przetargi w tej branży na miliardowe kwoty. Polski rynek budowlany jest siódmym co do wielkości w UE i zarazem jednym z najszybciej rozwijających się w całej Europie - podaje raport Euroconstruct. Tylko w Pressinfo znajdziesz komplet informacji o ogłoszonych zamówieniach z branży budowlanej w podziale na dokładne zakresy: budowa obiektów, usługi wykończeniowe, materiały budowlane, prace dekarskie, drogownictwo, ślusarka i wiele innych. Z nami szczegółowo uściślisz obszar monitoringu. Monitoruj przetargi budowlane i powiększ swój dochód!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8622890 2022-01-17
godz. 09:00
Śląskie Remont mieszkań XI/2021 3. Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań przy ul. Opolskiej 9c/1, ul. Tysiąclecia 86b/45 oraz ul. Tysiąclecia 4/2 w Katowicach obejmujący wymianę lub remont in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8634188 2022-01-17
godz. 13:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Wykonanie remontu dwunastu toalet w budynku A w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ul. Kazimie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8611684 2022-01-18
godz. 09:00
Dolnośląskie „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku remizy strażackiej ochotniczej straży pożarnej w Siechnicach w podziale na części" Część 1: Rozbudowa budynku remizy o nową sąsiadującą bryłę połączo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8634796 2022-01-19
godz. 10:00
Śląskie Przebudowa pomieszczeń II piętra Pawilonu nr V Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na potrzeby poszerzenia działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w związku z COVI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8590608 2022-01-20
godz. 10:00
Mazowieckie Adaptacja pomieszczeń budynku byłej kotłowni przy Gmachu Nowym Techn. Politechniki Warszawskiej na potrzeby Lab. Bad. dla Przemysłu Wydziału Inżynierii Materiałowej P W w Warszawie, ul. Narb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8519308 2022-01-20
godz. 10:00
Śląskie Remont budynku Starej Administracji wraz z Budynkiem Technicznym Szpitala Murcki w Katowicach ” – Pakiet nr 1 Remont budynku Gospodarczo-Garażowego ( Szpitala Murcki w Katowicach ” – Pakiet ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8634404 2022-01-20
godz. 10:00
Wielkopolskie Wykonanie izolacji poziomej w pałacu 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Uzależnień w Charcicach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8620055 2022-01-21
godz. 10:00
Śląskie ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE”, zwanego dal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8627143 2022-01-24
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przebud. części budynku dydaktycznego "M" Politech. Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17, działka nr 328/2, obręb ewidencyjny 0027 w Koszalinie, w zakresie likwidacji barier architekton...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8630867 2022-01-24
godz. 10:00
Mazowieckie Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum zakładowe w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8611210 2022-01-24
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej piekarni na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Wierzbie. 2. Zakres zamówienie obejmuje wykonanie m.in.:2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8617942 2022-01-25
godz. 09:00
Śląskie Remont strefy wejścia Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: IA1/B/21/90/AL 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8628515 2022-01-26
godz. 08:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu oddzielenia akustycznego wraz z dostawą mobilnej ściany akustycznej, wydzielających halę sportową od pozostałej części obiektu dla potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8626530 2022-01-26
godz. 09:00
Łódzkie 3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku” w ramach projektu pn. „Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8643622 2022-01-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa budynku mieszkalnego”. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się na działce o nr ewid. 331 obręb Śliwice.3. Przedmiot zamówienia obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8645068 2022-01-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych na zadanie: „Dostosowaniebudynku Przedszkola nr 2 do wymo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8639140 2022-01-26
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Modernizacja przeciwpożarowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej w Suchaniu Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych istniejących klatek schodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629596 2022-01-27 Mazowieckie Poszukuje brygady murarzy, betoniarzy, cieśli-zbrojarzy - Warszawa Witam, Poszukuje brygady murarzy, betoniarzy, cieśli-zbrojarzy....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629599 2022-01-27 Mazowieckie Poszukuje brygady tynkarzy - Warszawa Witam, Poszukuje brygady tynkarzy. Inwestycje to budynki mieszkalne, użyteczności publicznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629601 2022-01-27 Mazowieckie Poszukuje brygady do wykończeń - Warszawa Witam, Poszukuje brygady do wykończeń. Zakres prac: malowanie, szpachlowanie, gładzie. I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629602 2022-01-27 Mazowieckie Poszukuje brygady do remontów balkonów - Warszawa Witam, Poszukuje brygady do remontów balkonów. Skucie posadzki, zrobienie nowej,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629604 2022-01-27 Świętokrzyskie Poszukuje brygad glazurników - Kielce Witam, Poszukuje brygad glazurników. Inwestycje to budynki użyteczności publicznej oraz mies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629605 2022-01-27 Świętokrzyskie Poszukuje brygad do wykończeń - Kielce Witam, Poszukuje brygad do wykończeń. Zakres prac: malowanie, szpachlowanie, gładzie. Inwes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629607 2022-01-27 Świętokrzyskie Poszukuje brygad do posadzek - Kielce Witam, Poszukuje brygad do posadzek. Inwestycje to budynki użyteczności publicznej oraz mies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629609 2022-01-27 Świętokrzyskie Poszukuje brygad tynkarzy - Kielce Witam, Poszukuje brygad tynkarzy. Inwestycje to budynki użyteczności publicznej oraz mieszkalne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629613 2022-01-27 Śląskie Poszukuje podwykonawców glazurników - Gliwice - Zabrze Witam, Zlecę prace glazurnicze. Inwestycje to budynki mieszkalne. Możliwość...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629615 2022-01-27 Śląskie Poszukuje brygad do wykończeń - Gliwice - Zabrze Witam, Zlecę brygadom prace wykończeniowe. Inwestycje to budynki mieszkalne. Możl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629616 2022-01-27 Śląskie Poszukuje brygad do posadzek - Gliwice - Zabrze Witam, Zlecę brygadom wykonanie posadzek. Inwestycje to budynki mieszkalne. Możliw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629617 2022-01-27 Śląskie Poszukuje brygad tynkarzy - Gliwice - Zabrze Witam, Zlecę brygadom prace tynkarskie. Inwestycje to budynki mieszkalne. Możliwość p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629623 2022-01-27 Pomorskie Firma poszukuje brygady murarzy - Gdańsk Witam, Firma poszukuje do współpracy brygady murarzy. Prace na terenie Gdańska. Budynki m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)