Przetargi i zamówienia - Budowlana - remonty, wykończenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
(brak danych)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7100945 2020-01-28
godz. 10:50
Śląskie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” Numer referencyjny: BZP.271.1.48.2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7061740 2020-01-30
godz. 09:50
Małopolskie Budowa PSZOK w gminie Wieliczka Numer referencyjny: WZP.271.29.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202367 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889016 2020-02-28
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Myśliwiec-etap 2 Numer referencyjny: WI.ZP.271.11.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406769 2020-04-08
godz. 00:00
Śląskie DO/DZ-072-55/20 dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407352 2020-04-08
godz. 00:00
Małopolskie Wykonanie oceny aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407549 2020-04-08
godz. 00:00
Śląskie Adm.-2361-14/20 Kompleksowa konserwacja i serwisowanie systemów niskoprądowych i ich elementów w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407658 2020-04-08
godz. 00:00
Wielkopolskie Wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych, wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, polegających na sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407710 2020-04-08
godz. 00:00
Świętokrzyskie Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w roku 2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409241 2020-04-08
godz. 00:00
Świętokrzyskie Świadczenie usługi sprzątania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego oraz chodników na terenie miast Skarżysko-Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408880 2020-04-08
godz. 00:00
Dolnośląskie Założenie doświadczeń polowych z soją (10 odmian) i bobikiem (3 odmiany) w trzech lokalizacjach w Polsce w ramach projektu ”Podnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410536 2020-04-08
godz. 00:00
Śląskie 2401-ILZ_.261.19.2020 Wymiana drzwi zewnętrznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410575 2020-04-08
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup przedłużenia usługi wsparcia technicznego dla sprzętu firmy Dell, na okres do 01.05.2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410576 2020-04-08
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup przedłużenia usługi wsparcia technicznego dla sprzętu firmy Oracle, na okres do 01.05.2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410988 2020-04-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wynajem kontenera na odpady na potrzeby Filii WUP w Koszalinie zwracamy się prośba o przesłanie kalkulacji cenowej poniższego prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411042 2020-04-08
godz. 00:00
Lubelskie Dostarczenie środków dezynfekujących w postaci alkoholowo-wodnego w opakowaniach 250ml.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411086 2020-04-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wynajem kontenera na odpady na potrzeby Filii WUP w Koszalinie zwracamy się prośba o przesłanie kalkulacji cenowej poniższego prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412989 2020-04-08
godz. 00:00
Mazowieckie Dostawa: a) materiałów promocyjnych opatrzonych logo UTK oraz b) materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych logo projektu Ak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413339 2020-04-08
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Wymiana zużytego klimatyzatora w łącznicy telefonicznej naprawa poprzez wymianę zużytego klimatyzatora w łącznicy telefonicznej zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414064 2020-04-08
godz. 00:00
Małopolskie Sukcesywna dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414027 2020-04-08
godz. 00:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa w okresie od kwietnia do maja 2020 roku 4000 masek ochronnych na twarz (zakrywających nos i usta). Zamówienie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416474 2020-04-08
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup i dostawa półmasek filtrujących FFP2 lub FFP3 - 500 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409173 2020-04-08
godz. 07:00
Śląskie Filtr powietrza, filtr oleju do sprężarki (AM457270) 1. FILTR POWIETRZA KAESER ABS 5.537 4.0 Parametry sprężarki: Sprężarka śrubo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412047 2020-04-08
godz. 07:00
Dolnośląskie Dostawa przepustnic DN500 PN16 ParaSeal-760 1 1. Przepustnica międzykołnierzowa ParaSeal-760 DN500 PN16 ręczna przekładnia ślimak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416382 2020-04-08
godz. 07:00
Lubelskie Zakup - śrub,gwoździ, drutu stalowego, plomb ołowianych,opasek zaciskowych, zaworów kulkowych wodnych, elektrod, żarówek.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411323 2020-04-08
godz. 07:30
Śląskie Dostawa części do spawania plazmowego dla PGG S.A. Oddział ZRP w 2020 roku. gr.mat. 294-25. - kopia 1 ZESPÓŁ PALNIKA RĘCZNEGO DUR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409175 2020-04-08
godz. 08:00
Śląskie MATERIAŁY BUDOWLANE (AM454721, AM453218) 1. Płytka podłogowa o wymiarach 40 x 40 cm, powierzchnia MATOWA, grubość 7,8mm , IV klas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409193 2020-04-08
godz. 08:00
Śląskie Olej elektroizolacyjny RXP/6895/2020 1. Olej elektroizolacyjny Orlen Oil Trafo EN o parametrach: Temperatura zapłonu ​°C ​146 Zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)