Przetargi i zamówienia - Surowce, paliwa, oleje - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6046346 2018-05-28
godz. 07:30
Opolskie Dostawa Gazów Technicznych do Frimy GA PROREM - oddział Kędzierzyn i Tarnów 1. Dostawa gazów technicznych - informacja załącznik ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6063341 2018-05-28
godz. 08:00
Wielkopolskie EZ10 - produkty Kernite. 1. Środek przeciwzatarciowy K-Release 400ml 3 szt. 2. LUBRA K AHT KERNITE spray 400 ml 3 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5980634 2018-05-28
godz. 09:00
Pomorskie „Dostawa kruszywa kamiennego z rozplantowaniem i uwałowaniem na drogi leśne terenów poklęskowych Nadleśnictwa Rytel II” Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6028320 2018-05-28
godz. 09:00
Świętokrzyskie Remont dróg na terenie Gminy Szydłów przy użyciu kruszywa oraz dostawa kruszywa Numer referencyjny: IGP.II.271.28.2018 Przedmiot ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6029522 2018-05-28
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego w ilości 2500 Mg oraz kruszonego gruzu budowlanego w ilości 500 Mg wraz z wbudowaniem Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6063342 2018-05-28
godz. 09:00
Wielkopolskie EZ10 - oleje hydrauliczne z pełną akcyzą. 1. Olej hydrauliczny L-HV 46 630 litr 2. Olej L-HV 32 840 litr

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5955636 2018-05-28
godz. 09:50
Dolnośląskie ZDH/02/2018 – Dostawy złomu stalowego Numer referencyjny: ZDH/02/2018 Część nr 1 Nazwa Część I – dostawy konstru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5984119 2018-05-28
godz. 10:00
Lubuskie Usługi polegające na dostarczeniu (zakup wraz z usługą transportową) kruszyw na przebudowywane drogi leśne z podziałem na część Te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6034766 2018-05-28
godz. 10:00
Podlaskie Dostawę biomasy w 2018 r. oraz I i II kw. 2019 r. Dostawa biomasy do Ciepłowni Miejskiej w Czarnej Białostockiej ul. Fabryczna 34 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6038083 2018-05-28
godz. 10:00
Lubelskie WL1-227-070/18 \u201eZakup i dostawa olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych, benzyn i smarów.\u201d

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6043971 2018-05-28
godz. 10:00
Śląskie Dostawa materiału opałowego do nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach Jednostkę budżetową Woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6043989 2018-05-28
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie :Dostawa kruszywa kamiennego łamanego o granulacji 0 – 63 mm w ilości 2000 ton wraz z rozładunkiem poprzez usypanie warstw kruszyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6048972 2018-05-28
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Numer referencyjny: Mzz-361-13/2018 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6053288 2018-05-28
godz. 10:00
Śląskie Opracowanie ultralekkich podstaw polimerobetonowych do montażu elektroenergetycznych słupów kompozytowych średnich (SN) i niskich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6063574 2018-05-28
godz. 10:00
Dolnośląskie ZUK/07-4.8./WZp/05/2018 Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018/2019 dostawa : węgla kamiennego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6066952 2018-05-28
godz. 10:00
Mazowieckie dostawa gazów technicznych - dostawa gazów technicznych 0444/IZ09GM/03270/00120/18/E 0444/IZ09GM/10891/03270/18/P Dostawa gazów t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5968519 2018-05-28
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa oleju opałowego lekkiego Numer referencyjny: P/19/IW/18 Opis Dostawy realizowane będą sukcesywnie od s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6033010 2018-05-28
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa materiałów sypkich na bazę Zleceniodawcy Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów sypkich na bazę Zlecenio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5963162 2018-05-28
godz. 11:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy paliwa przez okres 12 miesięcy dla spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6033335 2018-05-28
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa węgla kamiennego sortymentu miał MII A wg PN-82/G-97001 typ 32 klasy 22/14/06 w ilości 4500.OOMg na sezon grzewczy 2018/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6047997 2018-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Zakup paliw do pojazdów samochodowych Numer referencyjny: DZP-271-24/18 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6057568 2018-05-28
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa tłucznia na drogi gminne położone na terenie Gminy Obryte dostawa wraz z transportem tłucznia kamiennego do nawierzchni dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5968469 2018-05-28
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa węgla kamiennego, sortyment miał Numer referencyjny: DKW.2232.6.2018.AS Wartość bez VAT: 809 600.00 PLN Opis ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5976288 2018-05-28
godz. 12:00
Lubelskie Hurtowa dostawa paliw ciekłych, tj.: olej napędowy (ON), benzyna bezołowiowa Pb-95 i benzyna bezołowiowa Pb-98 dla Samodzielnej Pu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5984116 2018-05-28
godz. 12:00
Lubelskie MZK/DT/01/2018 Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw MZK w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6045379 2018-05-28
godz. 12:00
Podlaskie Or. 271.19.2018 dostawa kruszyw na drogi gminne w ramach bieżącej konserwacji oraz bieżących remontów infrastruktury komunikacyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6062187 2018-05-28
godz. 12:00
Śląskie 511800203 Dostawa gazów technicznych dla ZRP na rok 2018 - kopiaLp. Nazwa Grupy materiałowe/kody asortymentowe Ilość JM Kierunek l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6062162 2018-05-28
godz. 12:00
Mazowieckie SVA/J/466/31/2018 Dostawa materiałów na wykonanie placu z kostki brukowej na zad. 43 500 Dęblin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6044912 2018-05-28
godz. 12:45
Śląskie dostawę (sprzedaż wraz z transportem) KRUSZYW KAMIENNYCH – grysu mineralnego dolomitowego do produkcji masy mineralno-asfaltowej, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6056050 2018-05-28
godz. 12:46
Lubelskie dostawca oleju napędowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)