Przetargi i zamówienia - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8053676 2021-04-14
godz. 10:00
Mazowieckie Rozbiórka dwóch budynków zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Składowej 51 połączona z odkupieniem od Zamawiającego zło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068757 2021-04-14
godz. 10:00
Mazowieckie Deratyzacja kompleksu budynków w Sekcji Eksploatacji Toruń Główny i w Sekcji Eksploatacji Toruń Wschodni. Deratyzacja kompleksu b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061603 2021-04-14
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania pomieszczeń Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie. Szcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064742 2021-04-14
godz. 11:00
Dolnośląskie Wykonanie zadania pt.: Pobranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części własnym transportem z terenu ZZ we Wrocław...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055432 2021-04-14
godz. 12:00
Mazowieckie Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w Gminie Przemków.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065550 2021-04-16
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na ręcznym lub mechanicznym myciu samochodów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8045990 2021-04-16
godz. 13:00
Dolnośląskie Usługa prania i dezynfekcji pościeli na potrzeby PGW WP RZGW Wrocław

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029817 2021-04-19
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa utrzymania czystości w budynkach RZGW we Wrocławiu i terenów do nich przyległych w latach 2021–2022 Numer referencyjny: WR....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065956 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowo-magazynowych, utrzymanie terenu zewnętrznego, odśnieżanie dachu w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059355 2021-04-19
godz. 11:30
Lubuskie Usługi porządkowe w domkach, pomieszczeniach ogólnodostępnych i na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Jesionce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068765 2021-04-20
godz. 09:00
Małopolskie Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Krakowie 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8023940 2021-04-20
godz. 10:00
Mazowieckie „Kompleksowe usługi sprzątania w budynkach PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach" Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.4.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8025341 2021-04-20
godz. 10:00
Śląskie Kompleksowe usługi sprzątania w budynkach PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach. Zamówienie zostało podzielone na 17 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068780 2021-04-20
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa koszy na odpady segregowane do magazynów na obszarze działania PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu Dostawa kosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069703 2021-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Rozbiórka tam bobrowych na wodach Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej – 6 części Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rozbiórka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065730 2021-04-20
godz. 11:00
Mazowieckie Rozbiórki obiektów budowlanych na terenie IZ Łódź

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075219 2021-04-22
godz. 10:00
Mazowieckie Przegląd serwisowy separatora substancji ropopochodnych ESK-BH II 20/200/2000/DNR wraz z usługą czyszczenia separatora o pojemnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064715 2021-04-22
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie kompleksowego wywożenia nieczystości stałych z 68 nieruchomości Poczty Polsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043541 2021-04-23
godz. 11:00
Mazowieckie Przyjęcie do przetwarzania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 01 01 02 – odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038197 2021-04-26
godz. 11:00
Mazowieckie Likwidacja odwiertu Gorlice 2 dla PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Sanoku Numer referencyjny: ZP/PGNG/21/0197/OS/TRR Likwidacja odw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038164 2021-04-26
godz. 11:30
Mazowieckie Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Zarządu Zlewni w Sieradzu (okres 36 miesięcy) Numer referencyjny: ROZ.2810.08.2021 Zarząd ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072583 2021-04-28
godz. 00:00
Śląskie „Sprzątanie pomieszczeń socjalnych i biurowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziały ZRP i ZGRI w okresie 24...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049628 2021-04-28
godz. 10:00
Śląskie 77/TI/PO/ P5/AP/2021 - „Wykonanie demontażu przyłącza magistrali „Stary Staszic” wraz z podporami oraz estakadą nad torowiskiem PK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074521 2021-05-05
godz. 10:45
Podkarpackie „Świadczenie usługi sprzątania, pielęgnacji zieleni i zimowego utrzymania terenu przy budynkach PGNiG SA w Warszawie Oddział w San...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075886 2021-05-19
godz. 11:30
Mazowieckie Utrzymanie czystości w budynkach stacyjnych na obszarze ZKO Katowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076099 2021-05-19
godz. 11:30
Mazowieckie Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach na stacjach elektroenergetycznych na obszarze ZKO Katowice Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)