Przetargi i zamówienia - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6626182 2019-03-25
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę rozbiórkę obiektu - Baranów Sandomierski Zlecę rozbiórkę obiektu - komory stabilizacji tlenowej oraz osadnika końcowego w Ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6650198 2019-04-02
godz. 00:00
Zachodniopomorskie ”Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło” – Etap I Cel zamówienia Przeprowadzenie remontu budynku gospodarczego. Przeprowadzen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6655177 2019-03-26
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wynajem i dostawa pojemników oraz wywóz odpadów komunalnych w związku z organizacją Wiosennej Wystawy Ogrodniczo - Pszczelarskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6605422 2019-03-27
godz. 10:00
Łódzkie Załadunek i transport odpadów do miejsc ich przeznaczenia z terenów obsługiwanych przez Zamawiającego w ramach zawartych umów. Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6642683 2019-03-28
godz. 14:00
Łódzkie Usługa utylizacji odpadów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów POST/GEK/GEK/PMR-ELT/02570/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6629934 2019-03-22 Zachodniopomorskie Poszukuje osoby zainteresowanej sprzątaniem poniższych budynków i ich otoczenia (terenów zielonych) na os. Traugutta w Karlinie: -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6596127 2020-12-31
godz. 00:00
Podlaskie Przyjęcie do zagospodarowania odpadów w postaci surowców wtórnych powstałych w procesie R12 z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6623271 2019-04-04
godz. 10:00
Podlaskie Usluga prania bielizny szpitalnej Numer referencyjny: DA.ZP.242.15.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641504 2019-03-28
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją robót drogowych na terenie miasta Białegostoku. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644652 2019-03-26
godz. 11:00
Podlaskie Usługa pn. Demontaż olejowego kotła rezerwowego z urządzeniami pomocniczymi oraz infrastruktury sieci parowej na terenie po dawnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645782 2019-03-25
godz. 10:00
Podlaskie Usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwienia odpadów medycznych z podgrupy 1801 (kod 180102...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6657170 2019-03-22 Podlaskie DBA.4413.1.2019.SG odbiór oraz zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych w maksymalnej ilości 500 Mg wytworzonych w Zakładzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6657388 2019-03-25
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zapytania jest wywóz odpadów budowlanych z obiektów Politechniki Białostockiej położonych w: a) Białymstoku przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631925 2019-03-25
godz. 12:00
Śląskie Rzboiórka budynków gospodarczo-użytkowych (pustostanów) na działce 143/3 przy ul. Juliusza Słowackiego 6 oraz na działce 140/2 prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6658919 2019-04-10
godz. 09:30
Śląskie Odbiór odpadów folii kolor, polietylenowej (PE) o kodzie 15 01 02 Numer referencyjny: 3/ZP/ZGO/2019 Przedmiotem zamówienia jest o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6658956 2019-03-25
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6647399 2019-03-25
godz. 10:00
Małopolskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bochnia Numer referencyjny: IFS.271.6.2019 Przedmiotem zamówienia jest usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645847 2019-03-22
godz. 10:00
Opolskie Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg powiatowych świadczenie usług w zakresie interwencyjnego zbierania z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6614954 2019-04-02
godz. 09:00
Małopolskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odpadów dostarczanych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6656121 2019-04-04
godz. 10:00
Małopolskie Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Nadwodnia 38, na działkach ewid. nr 5834/2, 6395/2 w Czar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6623254 2019-04-05
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ramach instalacji zastępczej w Regionie 4 Zachodnim województwa kujawsko-pomors...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6633148 2019-03-25
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Rozbiórka budynków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Bydgoszczy przy ul. Chłodnej 2 i Bielickiej 31 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643977 2019-03-22
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa prania bielizny szpitalnej Numer referencyjny: DZP-270-16-2019 Usługa prania bielizny szpitalnej - Szacunkowa wielkość zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644826 2019-04-16
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów. Numer referencyjny: DZP-OB.7720.68.2019 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6650563 2019-03-29
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości, higieny, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocowych na terenie Szpita...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6651039 2019-03-29
godz. 11:15
Kujawsko-Pomorskie NLZ.2019.271.18- Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości, higieny, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6651302 2019-04-04
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Rozbiórka trzech budynków gospodarczych usytuowanych na nieruchomości przy ul. A. Cieszkowskiego 9/ Gdańskiej 53a w Bydgoszczy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652804 2019-03-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Czyszczenie sieci i przyłączy wodociągowych z nagromadzonych w trakcie eksploatacji osadów miękkich i półtwardych, szlamów i piask...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6655975 2019-04-23
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Usługi sprzątania NIEruchomości (budynki i tereny zewnętrzne) położonych w Bydgoszczy - zarządzanych przez Administrację Domów Mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6657873 2019-03-28
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Oszacowanie wartości przedmiotu zamówieniana na usługę sprzątania oraz usługę dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji mieszkań podo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)