Przetargi i zamówienia - Warszawa - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8456790 2021-10-18
godz. 00:00
Mazowieckie Świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych 1 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459593 2021-10-18
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie czyszczenia rynien na wiacie peronowej w stacji Katowice nad peronem 1-4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414449 2021-10-18
godz. 10:00
Mazowieckie SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA 8 CZĘŚCI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435235 2021-10-18
godz. 10:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie projektu oraz rozbiórka stacji gazowej Lesznowola ul. Żytnia Q=600 m3 /h - WI21/5074 Kompleksowe wykonanie projektu oraz rozbiórka stacji gazowej Lesznowola ul. Żytnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288318 2021-10-18
godz. 10:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i budowa nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II" Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450024 2021-10-18
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych w budynku przy al. Niepodległości 90a w Skarżysku Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432147 2021-10-18
godz. 10:30
Mazowieckie Sprzątanie budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy położonego przy al. Gen. A. Chruściela „Montera” 28 w Warszawie UD-VIIII-WZP.271.16.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394656 2021-10-18
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług sprzątania nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Na Skarpie 49-54 w Lesznie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394657 2021-10-18
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usługi sprzątania internatów i kwater internatowych w Oddziale Terenowym Warmińsko- Mazurskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412407 2021-10-18
godz. 11:00
Mazowieckie Utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przez 3 lata Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.38.2021.AKA Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie czyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445107 2021-10-18
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa mycia pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 T będących w użytkowaniu Rejonu Energetycznego w Wyszkowie w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421685 2021-10-18
godz. 12:00
Mazowieckie świadczenie usług administrowania, wraz z zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej, usługami utrzymania czystości, utrzymania zie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433361 2021-10-18
godz. 12:00
Mazowieckie Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 10* (tłuszcze i mieszaniny olejów w separacji olej/woda) dla Zakładu ,,Czajka’’

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435648 2021-10-18
godz. 12:00
Mazowieckie Umowa ramowa na konserwację i czyszczenie obiektów CEZ Skawina S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441557 2021-10-18
godz. 12:00
Mazowieckie Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń w budynkach i terenów wokół budynków Centrali Spółki PKP CARGO S.A. w Warszawie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448361 2021-10-18
godz. 18:00
Mazowieckie DERATYZACJA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437275 2021-10-19
godz. 09:00
Mazowieckie Świadczenie usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach usługowych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY".

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442649 2021-10-19
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, NIEbezpiecznych i innych niż NIEbezpieczne dla zakładów leczniczych UCK WUM. DZPUCK.262.114.2021 Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436101 2021-10-19
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa odbioru, transportu iunieszkodliwiania lub odzysku odpadów o kodach 18,15,16 i 09, wytwarzanych w Placówce SPL dla PW SPZOZ w Warszawie i jej Filiach Przedmiotem zamówienia jest usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433722 2021-10-19
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459599 2021-10-19
godz. 10:00
Mazowieckie Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu w podziale na zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449560 2021-10-19
godz. 12:00
Mazowieckie Rozbiórka ładowarko–zwałowarki ŁZKS 250, mostu skośnego przenośnika trasy T4 oraz odbiór materiałów powstałych z rozbiórki dla PGE Toruń S.A. w Toruniu Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454731 2021-10-19
godz. 12:00
Mazowieckie Odbiór odpadu (kod 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464454 2021-10-19
godz. 13:30
Mazowieckie Wynajem kontenerów wraz z serwisem sanitarnym i technicznym na potrzeby Zakładu Czajka z podziałem na: 1. Część A - dotyczącą Zakł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8430482 2021-10-20
godz. 00:00
Mazowieckie Interesowałby mnie demontaż domku na działce - Warszawa Witam, Jestem właścicielką działki na warszawskim Bemowie (ROD Bemowo2). D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460849 2021-10-20
godz. 09:00
Mazowieckie Odbiór odpadów komunalnych produkowanych na posterunkach technicznych położonych na terenie PKP PLK SA Zakładu Linii Kolejowych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460848 2021-10-20
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług ręcznych prac odśnieżnych w sezonie zimowym 2021/2022, na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463377 2021-10-20
godz. 12:00
Mazowieckie Kompleksowe świadczenie usług pralniczych zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464458 2021-10-20
godz. 12:00
Mazowieckie Wywóz nieczystości stałych z budynków administracyjnych oraz budynków dworców kolejowych na terenie będący w obszarze działania Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462681 2021-10-21
godz. 00:00
Mazowieckie Zlecę skuwanie tynków, wynoszenie gruzu z budynku - Warszawa Zlecę skuwanie tynków, wynoszenie gruzu z budynku, w dalszej kolejnoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)