Przetargi i zamówienia - Warszawa - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8081534 2021-04-21
godz. 13:00
Mazowieckie Wykonanie usługi gospodarowania odpadami polegające na transporcie oraz zbieraniu lub przetwarzaniu poprzez odzysk lub unieszkodli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032522 2021-04-22
godz. 10:00
Mazowieckie „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych" Numer referencyjny: ZP/07/2021 „Świadczenie usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074476 2021-04-22
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp-5 i Kp-7 na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075219 2021-04-22
godz. 10:00
Mazowieckie Przegląd serwisowy separatora substancji ropopochodnych ESK-BH II 20/200/2000/DNR wraz z usługą czyszczenia separatora o pojemnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064715 2021-04-22
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług w zakresie kompleksowego wywożenia nieczystości stałych z 68 nieruchomości Poczty Polskiej S.A. z terenu woj. ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075714 2021-04-22
godz. 12:00
Mazowieckie RWT/OZKP/272/REG/10/2021 Sukcesywne usługi pralnicze dla Oddziału Rewita Zakopane

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082679 2021-04-22
godz. 12:00
Mazowieckie Gospodarowaniu odpadami o kodzie 19 09 99 – roślinność wodna wykoszona z osadnika – powstającymi w Zakładzie „Centralnym”, w ilośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088422 2021-04-22
godz. 12:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe: Złom Zendra (szlaka) kod 120101- ok. 10Mg, kod: 12 01 01, odbiór Z1 Rudnik 26/27.04.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087165 2021-04-23
godz. 09:30
Mazowieckie Przeprowadzenie robót rozbiórkowych stalowego szkieletu i fundamentów hali magazynowej w obiekcie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032871 2021-04-23
godz. 10:00
Mazowieckie Usługi profesjonalnego sprzątania pomieszczeń w obiektach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Część 1 - sprzątanie pomieszczeń w bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043556 2021-04-23
godz. 11:00
Mazowieckie Odbiór osadów ściekowych kod 100121 – osady z zakładowych oczyszczali ścieków inne niż wymienione w 100120 od PGE Energia Ciepła S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043541 2021-04-23
godz. 11:00
Mazowieckie Przyjęcie do przetwarzania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 01 01 02 – odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083561 2021-04-23
godz. 12:00
Mazowieckie Wywóz nieczystości stałych w budynkach dworców kolejowych, będących w zarządzaniu przez OGN Warszawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084953 2021-04-26
godz. 00:00
Mazowieckie sukcesywnego odbioru odpadów z siedziby Zamawiającego - dwie lokalizacje, tj. Państwowej Agencji Atomistyki ul. Bonifraterska 17, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082137 2021-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie „Świadczenie usługi sprzątania w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym w lokalizacjach w Warszawie i we ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082829 2021-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa pojemników na odpady komunalne, segregowane, wielkogabarytowe, pozostałości po badaniach gleby i osadów ściekowych. Wywóz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035310 2021-04-26
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa stałego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych i pomocniczych oraz terenu wokół budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038197 2021-04-26
godz. 11:00
Mazowieckie Likwidacja odwiertu Gorlice 2 dla PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Sanoku Numer referencyjny: ZP/PGNG/21/0197/OS/TRR Likwidacja odw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038164 2021-04-26
godz. 11:30
Mazowieckie Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Zarządu Zlewni w Sieradzu (okres 36 miesięcy) Numer referencyjny: ROZ.2810.08.2021 Zarząd ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084681 2021-04-26
godz. 12:00
Mazowieckie Demontaż wiaty

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087430 2021-04-26
godz. 12:00
Mazowieckie Odbiór, transport, demontaż i przetwarzanie odpadów w postaci odcinków torowiska powstających w wyniku działalności Tramwaje Warsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080553 2021-04-27
godz. 09:00
Mazowieckie 24/IRSP/W/21- Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078085 2021-04-27
godz. 09:30
Mazowieckie Wywóz nieczystości płynnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067192 2021-04-27
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usługi odbioru odpadów powstających w wyniku działalności produkcyjnej w tym odpadów niebezpiecznych z Biura Poligrafi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077139 2021-04-27
godz. 10:00
Mazowieckie Wywóz nieczystości stałych w podziale na 5 frakcji z nieruchomości Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta Ostróda Wykonanie usług ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083611 2021-04-27
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usługi odbioru odpadów powstających w wyniku działalności produkcyjnej w tym odpadów niebezpiecznych z Biura Poligrafi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083834 2021-04-27
godz. 10:00
Mazowieckie Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo Posterunek ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088274 2021-04-27
godz. 10:00
Mazowieckie Gospodarowanie odpadami powstającymi w Zakładzie Laboratoriów MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089900 2021-04-27
godz. 14:00
Mazowieckie Wykonywanie prac porządkowych oraz utrzymywaniu czystości na skwerze usytuowanym przy ul. Nowogrodzkiej 43 w Warszawie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053266 2021-04-27
godz. 15:00
Mazowieckie Wykonanie usługi odbioru, transportu i odzysku/unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)