Przetargi i zamówienia - Stockholm - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
4792594 (brak danych) Internservice/Facility Management. Statskontoret upphandlar en totallösning för intern service för bl.a. receptionstjänst, telefonisttjänst, lokalvård och vaktmästeri. Avtalet ska bö...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4827637 (brak danych) Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för NFC (Nationellt forensiskt center-NFC). Lokalvårds- och fönsterputstjänster för NFC.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4591515 (brak danych) Skadedjurssanering. Skadedjurssanering, försäkring för sanering efter dödsfall samt husbock- och hästmyreförsäkring.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4599987 (brak danych) Lokalvård för Kulturhuset och Stadsteatern. Upphandlingen avser lokalvård för Kulturhuset/Stadsteatern, inklusive städning av rulltrappor. Uppdraget omfattar även bemanning av de publi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4606313 (brak danych) Klottersanering 2016 STIC. Klottersanering för kommunerna som ingår I STIC.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4609523 (brak danych) Upphandling för fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. Vid denna upphandling tillämpas ett öppet förfarande enligt reglerna i 4 kap., lagen om offe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4614599 (brak danych) Upphandling av garagestädning för polisregion Väst. Upphandlingen avser städning av garage i för polisregion Väst.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4632963 (brak danych) Städtjänster. Upphandling av ramavtal avseende städtjänster för statliga myndigheter under regeringen samt andra statliga upphandlande myndigheter som omfattas av statlig inköpssamordn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4579354 (brak danych) Städtjänst. Upphandling av städtjänst.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4667740 (brak danych) Property Maintenance at the Embassy of Sweden in Alger, Algeria. Property Maintenance at the Embassy of Sweden in Alger, AlgeriaAll services shall be performed in Algeria.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4700805 (brak danych) Städtjänster till Landstingsstyrelsens förvaltning 2016. Städtjänster till Landstingsstyrelsens förvaltning 2016.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4677194 (brak danych) Property Maintenance at the Embassy of Sweden in Tallin, Estonia. Property Maintenance at the Embassy of Sweden in Tallin, Estonia.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4706349 (brak danych) Upphandling av lokalvård. Upphandling av lokalvård för rättsmedicinska enheter i Stockholm, Göteborg och Linköping samt rättskemiska och rättsgenetiska enheter i Linköping.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4684166 (brak danych) Upphandling av städtjänster (2.4.2 – 8739/2016). Beställaren avser upphandla en leverantör som för de aktuella skolornas räkning ska utföra städtjänster.Beskrivning av omfattninge...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4697583 (brak danych) Städtjänst. Upphandling av städtjänst till Danderyds Sjukhus AB.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4730364 (brak danych) Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för hundpolisen i Karlsborg. Upphandlingen avser lokalvårds- och fönstrputstjänster för hundpolisen i Karlsborg.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4459676 (brak danych) Solberga Bollplan – Renhållning och Sophantering. Renhållning och sophantering vid nyproduktion av 74 st. hyreslägenheter.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4757832 (brak danych) Lokalvård. Upphandlingen ska leda fram till ett avtal avseende lokalvård av de lokaler som disponeras av Stockholm Vatten, totalt drygt 17 000 m². Lokalerna är utspridda inom Stockholms ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4754376 (brak danych) Upphandling av Facility Management/Facility Services (FM-tjänst). Riksbanken avser att upphandla en leverantör som kan leverera en helhetstjänst inom olika delar av Facility Management/Fa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4519115 (brak danych) Vinterrenhållning (snöröjning). Upphandling av vinterrenhållning (snöröjning, sandning och sandupptagning) vid ytparkeringar, och snö utsatta delar av garage i Stockholms innerstad re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4524976 (brak danych) Slamsugning och Högtrycksspolning. Avser ramavtal med avropsrätt för Beställaren avseende löpande arbeten.I huvudsak består arbetet av:— Högtrycksspolning inklusive kamera,— Slams...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4555329 (brak danych) Klottersanering och klotterskydd. Upphandlingen avser ramavtal avseende servicearbeten för klottersanering, klotterskydd och tillhörande tjänster på Beställarens fastighetsbestånd.Arbe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4564811 (brak danych) Property Maintenance The Swedish Embassy in Tokyo 2017-2020, Japan. Property Maintenance The Swedish Embassy in Tokyo, Japan.Services to be performed in Tokyo, Japan.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4567827 (brak danych) Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för polisområde Norrbotten. Vid denna upphandling tillämpas ett öppet förfarande enligt reglerna i 4 kap., lagen om offentlig uppha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4579355 (brak danych) Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för polisområde Skåne. Vid denna upphandling tillämpas ett öppet förfarande enligt reglerna i 4 kap., lagen om offentlig upphandli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)