Przetargi i zamówienia - Poznań - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8456904 2021-10-18
godz. 15:00
Wielkopolskie USŁUGA DEMONTAŻU KOJCÓW NA FERMACH TRZODY CHLEWNEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437939 2021-10-20
godz. 09:00
Wielkopolskie Rozbiórka dwóch wolnostojących budynków murowanych z zabezpieczeniem wejścia po rozbiórce na Stadion im. E. Szyca, ul. Olimpijska, Poznań.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:a) d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456932 2021-10-20
godz. 09:00
Wielkopolskie Odbiór, wywóz i utylizacja składników majątkowych stanowiących odpady przeznaczonych do likwidacji zgromadzonych w obiekcie Genera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453604 2021-10-21
godz. 11:00
Wielkopolskie Wykonanie usługi odśnieżania dachów na obiektach Portu Lotniczego Poznań-Ławica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424281 2021-10-25
godz. 11:00
Wielkopolskie Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Koninie, Kaliszu,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451705 2021-10-26
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu, sopli lodu i nawisów śnieżnych z dachów budynków produkcyjnych i nieprodukcyjnych or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421355 2021-10-28
godz. 10:30
Wielkopolskie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM ZP/1247/U/21 – przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Numer referencyjny: ZP/1247/U/21 Usługi sprzątania i utrzymania czy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449255 2021-11-04
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach Sądu Okręgowego w Poznaniu Numer referencyjny: ZP-226-7/2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów i terenów przyległych, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458059 2021-11-09
godz. 08:30
Wielkopolskie Utrzymanie czystości taboru pasażerskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458996 2021-11-09
godz. 08:30
Wielkopolskie Utrzymanie czystości taboru pasażerskiego Numer referencyjny: KW-WWA-280.40.2021.DM Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kompleksowego utrzymania czystości pojazdów kolejowych użytk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458724 2021-11-15
godz. 11:00
Wielkopolskie Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Pile oraz Lesznie Numer referencyjny: OA-VII.272.5.34.2021.13 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)