Przetargi i zamówienia - Poznań - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8075277 2021-04-21
godz. 00:00
Wielkopolskie Usunięcie dzikiego wysypiska z ul. Modrzejewskiej w Poznaniu. Zadanie obejmuje usunięcie dzikiego wysypiska z działki gruntowej na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032537 2021-04-22
godz. 10:30
Wielkopolskie Usługa zagospodarowania osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie, Mosinie-Puszczykowie i Borówcu Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074357 2021-04-22
godz. 11:00
Wielkopolskie Wykonanie usługi zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w odległośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074347 2021-04-22
godz. 11:00
Wielkopolskie Wykonanie usługi zagospodarowania (przetwarzania) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w odległośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079235 2021-04-23
godz. 08:00
Wielkopolskie Wykonanie usługi zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w odległości do 200 km (dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082276 2021-04-23
godz. 09:30
Wielkopolskie Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 05 03 w celu dalszego ich zagospodarowania w procesach odzysku Zakres rzeczowy przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067187 2021-04-23
godz. 10:00
Wielkopolskie Przeglądy i czyszczenie układów podczyszczania, kanalizacji technologicznej, zbiorników retencyjnych, odpompowanie po zalaniu, tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079077 2021-04-23
godz. 10:00
Wielkopolskie 4/21 usługa sprzątania Usługa sprzątania i utrzymania w czystości obiektów przychodni 4/21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081801 2021-04-23
godz. 10:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości usługi kompleksowego sprzątania budynku oraz terenu przyległego z podziałem na dwie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082285 2021-04-23
godz. 10:00
Wielkopolskie Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przy użyciu Rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych z separatorem magnetycznym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078744 2021-04-23
godz. 11:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń w budynku zamawiającego znajdującym się przy ul. Zwierzynieckiej 20 w Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085538 2021-04-23
godz. 12:00
Wielkopolskie Świadczenie usług w zakresie utrzymywania prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego ogólnodostępnych toalet, zlokalizowanych na t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089906 2021-04-26
godz. 09:00
Wielkopolskie Interwencyjne oczyszczenie terenu wokół Stadionu im. Edmunda Szyca Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje przeprowadzenie na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050050 2021-04-26
godz. 11:00
Wielkopolskie Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082138 2021-04-26
godz. 12:00
Wielkopolskie Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń Polskiego Teatru Tańca 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070985 2021-04-27
godz. 10:00
Wielkopolskie Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM - 7 części Usługa mycia okien w obiektach UAM cześć 1 ZP/169/U/21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087899 2021-04-27
godz. 12:14
Wielkopolskie 133226 Usługa deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w Ośrodku Wypoczynkowym w Łazach /k Koszalina, ul. Leśna 4, 76-002 Łazy PRZE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066045 2021-04-28
godz. 00:00
Wielkopolskie Wywóz odpadów drewna - Złotniki Witam, Poszukuje kogoś kto wywiezie z mojej działki odpady drewna po instalacji więźby dachowej, d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043507 2021-04-28
godz. 11:00
Wielkopolskie Odbiór, transport wraz z załadunkiem oraz utylizacją odpadów NIEbezpiecznych oraz innych niż NIEbezpieczne, w tym odpadów medyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079422 2021-04-28
godz. 15:00
Wielkopolskie Kompleksowa usługa prania odzieży roboczej pracowników zamawiającego polegająca na praniu wodnym z usunięciem zabrudzeń możliwych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050038 2021-04-30
godz. 10:30
Wielkopolskie Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM ZP/202/U/21 – przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050026 2021-04-30
godz. 12:00
Wielkopolskie Dostawa obejmująca najem pojemników na odpady BIO oraz dostarczenie ich do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z usługą ich...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063351 2021-05-05
godz. 11:00
Wielkopolskie Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z pielęgnacją zieleni Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073262 2021-05-10
godz. 09:00
Wielkopolskie „Usługi odbioru i transportu odpadów z targowisk, Jarmarków i Kiermaszów w Poznaniu, zarządzanych przez „Targowiska” Sp. z o.o.” N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076059 2021-05-10
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach Sądu Okręgowego w Poznaniu Numer referencyjny: ZP-226-1/21 Część IPrzedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067309 2021-05-12
godz. 09:00
Wielkopolskie Usługi porządkowe w budynkach jednostek organizacyjnych Enea Operator sp. z o .o. OD Bydgoszcz na okres 12 m-cy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067860 2021-05-12
godz. 09:00
Wielkopolskie Usługi porządkowe w budynkach jednostek organizacyjnych Enea Operator Sp. z o.o. OD Bydgoszcz na okres 12 miesięcy Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073249 2021-05-12
godz. 12:00
Wielkopolskie Usługa sprzątania części wspólnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz pomieszczeń biurowych w zasobach własnych Poznańskiego Towarzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079246 2021-05-17
godz. 13:00
Wielkopolskie USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI Z BUDYNKU WIELORODZINNEGO, DWUNASTO-KONDYGNACYJNEGO, ZLOKALI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087303 2021-05-24
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów medycznych powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)