Przetargi i zamówienia - Olsztyn - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8447364 2021-10-20
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ I TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH SĄDU REJONOWEGO W OLSZTYNIE W 2022 ROKU. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.Usługa sprzątania pomieszczeń Sąd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445304 2021-10-21
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór, transport i spopielenie dzieci martwo urodzonych oraz usługa odbioru i utylizacji odpadów Część 1: Odbiór, transport oraz spopielenie dzieci martwo urodzonych Część 2: 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466138 2021-10-22
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa przeprowadzenia zabiegów deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji w

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466077 2021-10-22
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa codziennego sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466742 2021-10-25
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych utwardzonych i nieutwardzonych oraz utrzymanie pasów ochronnych i zieleni na terenie kompleksu wojskowego w Przasnyszu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418418 2021-10-29
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 (popiół) Numer referencyjny: ZGOK/PN/32/2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 01 99 (popi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435912 2021-11-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Oczyszczanie terenów poza pasem drogowym w latach 2022-2023 (REJONY 1,2,3) Numer referencyjny: NZ.2510.47.2021 Oczyszczanie terenów znajdujących się poza pasem drogowym. Zamówienie podzielon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472826 2021-11-03
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Zaprojektowanie i wykonanie wymiany dylatacji na obiektach inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim - II postępowanie Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458588 2021-11-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 02 03 – tworzywa sztuczne Numer referencyjny: ZGOK/PN/37/2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458747 2021-11-15
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli NIEruchomości z terenu Gminy Olsztyn Numer referencyjny: IZP.271.9.2021 1.Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468793 2021-11-16
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych [kod 19 08 05] z Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie Numer referencyjny: PZP.262.37.2021.RGŚ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)