Przetargi i zamówienia - Katowice - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6642209 2019-03-22
godz. 09:00
Śląskie Usługa sprzątania pomieszczeń należących do KPP w Żywcu, KPP w Raciborzu, KPP w Tarnowskich Górach Numer referencyjny: ZP-2380-34...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6649976 2019-03-22
godz. 12:00
Śląskie Sukcesywny odbiór i niszczenie makulatury oraz dokumentacji niearchiwalnej na potrzeby Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6623611 2019-03-24
godz. 00:00
Śląskie Zlecę usunięcie folii z szyb - Katowice Zlecę usunięcie folii z szyb, zlokalizowane w Katowicach przy ul. Gawronów, powierzchnia 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6638516 2019-03-26
godz. 00:00
Śląskie Odbiór i wywóz oraz dalsze gospodarowanie odpadów zmieszanych komunalnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne z terenu Polskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6638517 2019-03-27
godz. 00:00
Śląskie Sprzątanie pomieszczeń socjalnych i biurowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziały ZRP i ZGRI.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6590193 2019-03-27
godz. 11:30
Śląskie Sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i segregowane do MPGK Sp. z o.o. w Katowicach Numer referencyjny: PN/5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6658910 2019-03-28
godz. 11:00
Śląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa wywozu odpadów o kodzie 17 02 04* z terenu Szkoły Policji w Katowicach. - 1 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6649997 2019-04-02
godz. 10:00
Śląskie Wyburzenie budynku D oraz rozbiórka budynku gospodarczego (baraku) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wraz z robotami towarzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640736 2019-04-03
godz. 09:00
Śląskie Umowa ramowa na świadczenie usług przyjęcia i składowania odpadów innych niż niebezpieczne z obszaru działania TAURON Ciepło sp. z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)