Przetargi i zamówienia - Katowice - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7902817 2021-01-25
godz. 13:00
Śląskie Usługa okresowego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w okresie przestoju spalarni odpadów. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929429 2021-01-26
godz. 10:00
Śląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa odbiobu,transportu i unieszkodliwiania odpadów kuchennych z Sekcji Żywnościowej Szkoły Policji w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927235 2021-01-27
godz. 12:00
Śląskie Odebranie i zutylizowanie zbiorników pozostałych po procesie obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów, tj. cynkowania, w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899994 2021-01-28
godz. 10:00
Śląskie Odbiór, załadunek, transport, rozładunek i unieszkodliwienie odpadów medycznych z dwóch lokalizacji; Katowice ul. Ceglana 35 i Med...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899472 2021-01-28
godz. 10:00
Śląskie Sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i segregowane do MPGK Sp. z o.o. w Katowicach Numer referencyjny: PN/3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924407 2021-01-28
godz. 10:00
Śląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa odbioru odpadów o kodzie 17 02 04* z terenu Szkoły Policji w Katowicach. - 1 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888190 2021-01-29
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Częstochowie, Obwodu Drogowego w Rząsawie oraz Obwodu Drogowego w K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924598 2021-02-01
godz. 00:00
Śląskie Odbiór i transport odpadów pochodzących z energetycznego spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych i pyłowych bez produktów o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903085 2021-02-02
godz. 11:00
Śląskie DZ.3321.284.2020 Dezynfekcja przez zamgławianie pomieszczeń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899973 2021-02-02
godz. 11:00
Śląskie Dezynfekcja przez zamgławianie pomieszczeń Numer referencyjny: DZ.3321.284.2020 3.3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926588 2021-02-02
godz. 11:00
Śląskie DUO-Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą Wymiana ślusarki drzwiowej w budynku Wydziału Nauk Społecznych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923085 2021-02-02
godz. 12:00
Śląskie Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Granicznej 61, 61A, 61B wraz z demontażem, transportem i unieszkod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926684 2021-02-03
godz. 00:00
Śląskie Wykonywanie robót budowlanych związanych z rozbiórką obiektów kubaturowych i towarzyszących obiektów małej architektury, uszkodzon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908355 2021-02-03
godz. 10:00
Śląskie Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 Numer referencyjny: PN/25/2020 Sukcesywny odbiór, transp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911397 2021-02-05
godz. 11:00
Śląskie Zakup wyposażenia obiektowego, w tym doposażenie infrastruktury technicznej w ramach projektu: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902732 2021-02-15
godz. 12:00
Śląskie Najem (rental) odzieży, pranie i serwis odzieży dla pracowników Tauron Ciepło Sp. z o.o. Numer referencyjny: 2020/TC/TC/01895/L Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900240 2021-02-16
godz. 08:30
Śląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Katowice Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922780 2021-02-19
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie całości prac związanych z rozbiórką obiektów, znajdujących się na nieruchomości zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)