Przetargi i zamówienia - Gliwice - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8449527 2021-10-18
godz. 10:00
Śląskie Odbiór odpadów - puszki po farbach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448229 2021-10-21
godz. 10:00
Śląskie Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony. Część 1: Reczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442540 2021-10-22
godz. 10:00
Śląskie Zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) zlokalizowanego na terenie instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B - część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427277 2021-10-26
godz. 09:00
Śląskie Usunięcie i zagospodarowanie odpadów, w tym NIEbezpiecznych Numer referencyjny: ZA.271.51.2021 Przedmiotem zamówienia jest usunięcie, transport i zagospodarowanie (w tym unieszkodliwienie) o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438712 2021-10-26
godz. 10:00
Śląskie Wywóz odpadów płynnych pochodzących z gospodarstw domowych i lokali użytkowych w 2022 roku. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wywóz niecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455629 2021-11-16
godz. 10:00
Śląskie Utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2022 r. Numer referencyjny: ZDM-ZPU.26.17.2021 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2022 r. z podział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465281 2021-11-16
godz. 10:30
Śląskie Mycie i sprzątanie pojazdów należących do PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach Numer referencyjny: PKM/PN/TP/1/2021 Opis przedmiotu zamówienia określony został w projektowanych postanowieniach umowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)