Przetargi i zamówienia - Gdańsk - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7288697 2020-01-24
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach: 15 01 10*, 15 02 02* w Czechowicach Dziedzicach 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7272036 2020-01-24
godz. 14:00
Pomorskie LPB/WU/215/2019/PB Odbiór złomu kabli elektr. w tym: ważenie, przygotowanie do transportu, załadunek kontenerów na samochody, tran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294365 2020-01-27
godz. 09:30
Pomorskie Wynajem przenośnych toalet oraz kontenerów prysznicowych na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu w roku 2020. Szczegółowy opis i zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300619 2020-01-28
godz. 09:00
Pomorskie Najem pojemników na odpady komunalne, które będą użytkowane na terenie Grupy LOTOS S.A. 1. Miesięczny koszt najmu pojemnika o poj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288623 2020-01-29
godz. 10:15
Pomorskie usługi doczyszczania surowców wtórnych w postaci opakowań ze szkła (o kodzie 15 01 07) i odpadów przeklasyfikowanych Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297678 2020-01-29
godz. 14:00
Pomorskie Pojemniki na odpady komunalne: BIO, Metal, Papier, Szkło i Resztkowe. 1. Pojemnik na odpady BIO Brązowy 60L 1 szt. 2. Pojemnik na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283896 2020-01-31
godz. 08:00
Pomorskie 18/U/20/Oddział Gdańsk wykonanie usług: 1 Przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających, czyszczenie urządzeń sprawa ZP/7384/3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292016 2020-01-31
godz. 12:00
Pomorskie Odbiór odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej w LOTOS Kolej działalności w Gdańsku. 1. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302149 2020-01-31
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie zadania pt.: Usługa sprzątania i utrzymania czystości z podziałem na części w roku 2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299330 2020-02-03
godz. 11:30
Pomorskie Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów segregowanych tj. odzysk lub unieszkodliwienie odpadów wytworzonych przez jednos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302282 2020-02-03
godz. 12:00
Pomorskie Stałe, bieżące utrzymanie (w godzinach pracy PORD) czystości w obiektach PORD w Gdańsku: 1. Jednostka Gdańsk, ul. Równa 19/21, 2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299653 2020-02-05
godz. 09:30
Pomorskie Usługa prania bielizny szpitalnej Numer referencyjny: (14/2020/PN) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych obej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302405 2020-02-05
godz. 15:00
Pomorskie Przejęcie obowiązku odyzku i recyklingu opakowań za 2020r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297426 2020-02-06
godz. 10:00
Pomorskie Zakup usługi czyszczenia cystern kolejowych typu Rt500 po produkcie asfalt 1. Czyszczenie do stopnia 1. 3. 7.1 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301990 2020-02-06
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. przy ul. Lastadia 2 i Lastadia 41 Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289397 2020-02-06
godz. 16:00
Pomorskie 1. Wyposażenie ogólne stacji paliw, wyposażenie higieniczne, kosze do segregacji śmieci. 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301984 2020-02-11
godz. 10:00
Pomorskie wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Na Stoku 26, ul. Konopnickiej 12 w Gdańsku wraz z wykonaniem robót zabezpieczając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7272156 2020-02-13
godz. 10:00
Pomorskie Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a TAKże na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301906 2020-02-27
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej o kodzie 19 12 12 z podziałem na zadania Numer referencyjny: 3/P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)