Przetargi i zamówienia - Göteborg - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
4655600 (brak danych) Lokalvård till anstalten och häktet i Kalmar. Kriminalvården upphandlar ett avtal för lokalvård vid anstalten och häktet i Kalmar. Omfattningen är ca 18 timmar per vecka vid anstalten...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4693149 (brak danych) Samordnad skötsel Kortedala Bergsjön. Denna upphandling avser året runt skötsel av gator, gång- och cykelvägar, skolgårdar, parkmark och trädgårdsanläggningar. Även torg och vissa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4684157 (brak danych) Fönsterputstjänster. Upphandlingen omfattar fönsterputstjänster på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Sammanlagd årlig inköpsvolym är 1,7 MSEK. Inköpsvolymen ä...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4684171 (brak danych) Avfallstjänster – Verksamhetsavfall och FNI. Verksamhetsavfall och FNI. Insamling, transport och behandling av avfall som ej omfattas av det kommunala monopolet.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4687367 (brak danych) Affischrivning. Syftet med upphandlingen är att teckna avtal om affischrivning på 36 anslagstavlor i Göteborgs stad.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4751173 (brak danych) Högtrycksspolning och slamsugning. Göteborgs stads och smaverkande kommuner och bolags behov av följande tjänster:Högtrycksspolning och slamsugning, Torr- och våtsugning, TV-inspektion...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4552858 (brak danych) Klottersanering Område Öster. Ramavtalet omfattar följande tjänster:Klottersanering, klotterskydd och affischrivning inom Göteborgs stad område Öster.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)